Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Dānija

Šajā sadaļā ir sniegts Dānijas komercreģistra pārskats.

Saturu nodrošina
Dānija

Dānijas Uzņēmējdarbības iestāde (Erhvervsstyrelsen)

Dānijas komercreģistra vēsture

Dānijas Uzņēmējdarbības iestāde ir dibināta 2012. gada 1. janvārī.

Tajā strādā apmēram 500 darbinieku. Tai ir plašs uzdevumu un atbildības tvērums, un tās mērķis kopumā ir atvieglot un padarīt pievilcīgāku uzņēmējdarbību Dānijā. Uzņēmējdarbības iestāde darbojas daudzās jomās: sākot ar plānošanu likumdošanas un lauku attīstības jomā, beidzot ar digitalizāciju, līdzekļu, uzņēmumu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, uzskaites, revīziju, eksporta un ES pārbaužu efektīvu pārraudzību un uzraudzību. Tā ir atbildīga par Centrālo komercreģistru (CRV), kas ir valsts galvenais reģistrs ar informāciju par visiem Dānijas uzņēmumiem.

Uzņēmējdarbības iestāde ir Dānijas Uzņēmējdarbības un izaugsmes ministrijas (Erhvervsministeriet) daļa.

Ko piedāvā Dānijas komercreģistrs?

Tīmekļa vietnē erhvervsstyrelsen.dk var atrast informāciju par visām iestādes darbības jomām, tostarp Dānijas komercreģistru CVR.dk.

CVR.dk Virk portālā ir centralizēts sākumpunkts visu Dānijas uzņēmumu informācijas un datu iegūšanai. Neatkarīgi no uzņēmējdarbības veida ir iespējams atrast informāciju gan par pašu uzņēmumu (sauktu arī par juridisku personu), gan tā ražošanas vienībām. Reģistrā ir sniegta informācija arī par dibinātājiem, īpašniekiem un vadītajiem.

Par atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem — jo īpaši akciju sabiedrībām un sabiedrībām ar ierobežotu atbildību — ir iespējams iegūt plašāku informāciju: pārskatus, faktus, ziņojumus par uzņēmumu un personām tā vadībā.

Kāda informācija ir ietverta Centrālajā komercreģistrā:

 • uzņēmuma reģistrācijas numurs (CVR)
 • nosaukums un adrese
 • iedibināšanas datums un attiecīgā gadījumā likvidācijas datums
 • uzņēmējdarbības veids
 • attiecīgā gadījumā norāde par reklāmas aizsardzību
 • informācija par kredītiem
 • attiecīgā gadījumā nozare un apakšnozares
 • attiecīgā gadījumā kontaktinformācija
 • attiecīgā gadījumā darbinieku skaits
 • pilnas atbildības partneri, dibinātaji, īpašnieki un vadītāji
  • nosaukums un adrese
  • reģistrācijas numurs (CPR vai CVR) (CPR numurus nevar nodot privātām fiziskām personām)
 • saistītās ražošanas vienības
  • ražošanas vienības numurs
  • nosaukums un adrese
  • iedibināšanas datums un attiecīgā gadījumā likvidācijas datums
  • attiecīgā gadījumā norāde par reklāmas aizsardzību
  • attiecīgā gadījumā nozare un apakšnozares
  • attiecīgā gadījumā kontaktinformācija
  • attiecīgā gadījumā darbinieku skaits

Kā veikt meklēšanu Dānijas komercreģistrā?

CVR.dk Virk portālā var veikt atsevišķu uzņēmumu meklēšanu un meklēt/filtrēt informāciju, izmantojot dažādus parametrus, piemēram, uzņēmuma nosaukums, personas vārds, uzņēmuma reģistrācijas numurs, ražošanas vienības numurs, uzņēmuma adrese, ražošanas vienība vai persona. Ir atrodama pamatinformācija par visiem Centrālajā komercreģistrā reģistrētajiem uzņēmumiem.

Tīmekļa lapā “Sådan søger du” sadaļā CVR-Data atrodama palīdzība informācijas par uzņēmumiem meklēšanai Centrālajā komercreģistrā.

Ja no Centrālā komercreģistra nepieciešams izgūt lielākus datu apjomus, ir pieejami vairāki risinājumi, piemēram, “piekļuve no sistēmas uz sistēmu” un “CVR tīmekļa pakalpojumi”. Papildu informācija atrodama: Klikšķiniet šeit.

Vai pieeja Dānijas komercreģistram ir bez maksas?

Dokumenti un pakalpojumi no Centrālā komercreģistra, kuriem nav nepieciešama manuāla apstrāde, ir bez maksas. Tie ir šādi:

 • dažādi displeji
 • pārskati
 • piekļuve no sistēmas uz sistēmu un CVR tīmekļa pakalpojumi

Vairāku dokumentu veidiem ir nepieciešama manuāla apstrāde, un tas ir maksas pakalpojums. Tomēr šiem pakalpojumiem nepiemēro PVN:

 • paraksta uzlikšana: DKK 120
 • senāki pārskati uz mikrofilmas vai no citiem arhīviem: DKK 300
 • reģistrācijas apliecība: DKK 300
 • vārda apliecības maiņa: DKK 500
 • apvienošanās plāns: DKK 150
 • gada pilnsapulces protokols: DKK 150
 • dokumenti par kapitālu: DKK 150
 • reģistrācijas apliecības kopija: DKK 150
 • vadības ziņojums: DKK 150
 • ziņojums par turpmākām iegādēm: DKK 150
 • ziņojums par pašfinansējumu: DKK 150
 • sadalīšanas plāns: DKK 150
 • statūti: DKK 150

Šie izcenojumi ir spēkā no 2014. gada 5. decembra.

Cik uzticami ir reģistrā esošie dokumenti?

Ar Uzņēmējsabiedrību likuma 14. pantu Dānijas tiesību aktos tiek transponēts Pirmās uzņēmējdarbības tiesību direktīvas 3. pants, un tajā ir aprakstīts, kā var atsaukties uz ierakstiem. Uzņēmējsabiedrību likuma 14. pantā ir teikts šādi:

“Tiek uzskatīts, ka Dānijas Uzņēmējdarbības iestādes IT sistēmā publicētā informācija ir zināma trešajām personām. 1. punkts Tomēr tas neattiecas uz darījumiem, kas veikti 16 dienu laikā pirms to publiskošanas, ar nosacījumu, ka tiek pierādīts, ka trešā persona nav varējusi zināt par publiskotajiem faktiem.

Kamēr tie nav publicēti Dānijas Uzņēmējdarbības iestādes IT sistēmā, reģistrējamos un publicējamos faktus nedrīkst izpildīt pret trešajām personām, ja vien netiek pierādīts, ka trešās personas ir par tiem zinājušas. Tas, ka šādi fakti vēl nav publicēti, neliedz trešajai personai rīkoties, pamatojoties uz tiem.”

Atbildība par ierakstu pareizību

Par sniegtās informācijas pareizību ir atbildīgs paziņotājs, sk. Paziņošanas rīkojuma (anmeldelsesbekendtgørelsen) 8. pantu un Uzņēmējsabiedrību likuma 15. panta 2. punktu. Paziņotāju var saukt pie kriminālatbildības, ja paziņošana nav veikta likumīgi vai sniegtā informācija ir nepareiza.

Dānijas Uzņēmējdarbības iestāde nepārbauda sniegtās informācijas pareizību, bet reģistrē informāciju, kas tai ir paziņota. Tas attiecas gan uz manuālu reģistrāciju, gan Virk.dk portālā veiktu pašreģistrāciju.

Dānijas Uzņēmējdarbības iestādei var nākties uzņemties atbildību par iesniegto informāciju vai dokumentiem, kas ir nepareizi pārvaldības, piemēram, apstrādes kļūdas, dēļ.

Saites

Dānijas Uzņēmējdarbības iestāde

Centrālais komercreģistrs

Dānijas Uzņēmējdarbības un izaugsmes ministrija

Eiropas Biznesa reģistrs (EBR)

Lapa atjaunināta: 28/05/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.