Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: dāņuigauņugrieķuangļufrančuhorvātuitāļulietuviešuungārumaltiešusomu.
Swipe to change

Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Vācija

Šajā lapā ir sniegts pārskats par uzņēmumu reģistru Vācijā.

Saturu nodrošina
Vācija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Kādu informāciju sniedz uzņēmumu reģistrs?

Vācijas Komercreģistra portālu (Handelsregisterportal) pārējo Vācijas federālo zemju vārdā pārzina un uztur Ziemeļreinas-Vestfālenes Tieslietu ministrija. Tas piedāvā centralizētu piekļuvi visiem Vācijas komercreģistriem, kooperatīvu reģistriem un partnerību reģistriem un reģistru paziņojumiem.

Komercreģistra portālā ir pieejama papildu informācija angļu, franču, itāļu, nīderlandiešu, poļu, spāņu un turku valodā, taču informāciju no reģistra galvenokārt sniedz vācu valodā.

Papildu informāciju par maksātnespējas procesiem, grāmatvedības/finanšu pārskatiem un kapitāla tirgus informācija ir pieejama Vācijas Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē. Platformas teksts ir pieejams arī angļu, franču, itāļu un spāņu valodā, taču pati informācija pārsvarā ir vācu valodā (kapitāla tirgus informācija daļēji ir pieejama arī angļu un citās valodās). Vācijas Uzņēmumu reģistrā ir atspoguļoti arī Komercreģistra dati, tāpēc meklēšana ir iespējama arī šajos datos.

Vai ieskatīšanās Uzņēmumu reģistrā ir bez maksas?

Reģistrēšanās Uzņēmumu reģistrā ir bez maksas. Arī konkrēta uzņēmuma meklēšana, publikāciju un uzņēmuma īpašnieku datu aplūkošana ir bez maksas. Par katru ar noteiktu reģistra numuru saistītu datu aplūkošanu (aktuālais izraksts, hronoloģisks izraksts, vēsturisks izraksts, dokumenta aplūkošana) tiek iekasēta maksa 4,50 eiro par izrakstu vai 1,50 eiro par dokumenta aplūkošanu.

Meklēšana Uzņēmumu reģistrā

Atkarībā no lietotāja rīcībā esošās informācijas Komercreģistra portāla tīmekļa vietnē ir pieejamas divas meklēšanas funkcijas (Vienkāršā meklēšana un Paplašinātā meklēšana). Arī Vācijas Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē tiek piedāvāta meklēšanas funkcija.

Cik uzticami ir reģistrā ietvertie dokumenti?

Komerclikuma § 15 ir ietverti valsts noteikumi, saskaņā ar kuriem trešās personas var atsaukties uz faktiem, kas minēti 2. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/101/EK (2009. gada 16. septembris) par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 48. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses (OV L 258, 1.10.2009., 11. lpp), ievērojot minētās direktīvas 3. panta 5., 6. un 7. punktu.

Saskaņā ar šiem noteikumiem sabiedrība pret trešām personām var atsaukties tikai uz tādiem faktiem, kas ir reģistrēti un publiskoti vai kuri trešai personai bija zināmi (Komerclikuma 15. paragrāfa 1. daļa) Trešās personas nevar iebilst pret pareizi reģistrētiem un publiskotiem faktiem. Tas neattiecas uz tiesiskiem darījumiem, kas veikti piecpadsmit dienu laikā pēc publiskošanas, ja trešā persona pierāda, ka fakts tai nebija zināms un tā nevarēja to zināt (Komerclikuma 15. paragrāfa 2. daļa).

Ja fakts, kas ir jāreģistrē, ir kļūdaini publiskots, trešā persona attiecībā uz to, par ko fakts bija jāreģistrē, var atsaukties uz publiskoto faktu, izņemot, ja trešai personai šī kļūda bija zināma (Komerclikuma 15. paragrāfa 3. daļa).

Vēsture

Visa reģistra informācija, kas ievadīta kopš 2007. gada, ir pieejama elektroniski.

Noderīgas saites

Vācijas Komercreģistra portāls

Paplašinātā meklēšana

Vienkāršā meklēšana

Vācijas Uzņēmumu reģistrs

Eiropas Biznesa reģistrs

Lapa atjaunināta: 10/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.