Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Ungārija

Šajā sadaļā sniegts īss Ungārijas komercreģistra apskats.

Saturu nodrošina
Ungārija

Ko piedāvā Ungārijas komercreģistrs?

Komercreģistrā ir iekļauti dati par reģistrētiem uzņēmumiem un uzņēmumu dokumenti, kas kalpo par pamatu reģistrācijai. Komercreģistra datus (par tajā reģistrētajiem uzņēmumiem) pārvalda tiesas, īstenojot savas pilnvaras kā reģistrācijas tiesas. Informācija par uzņēmumiem un uzņēmumu dokumenti tiek uzglabāti elektroniski. Dati par uzņēmumiem, kas ir reģistrēti kādā Ungārijas reģistrācijas tiesā, ir pieejami bez maksas Tieslietu ministrijas Uzņēmumu informācijas un elektroniskās uzņēmumu reģistrācijas dienesta tīmekļa vietnē: https://www.e-cegjegyzek.hu/.

Izmantojot komercreģistru, Jūs varat piekļūt šādai reģistrā ievadītai informācijai (spēkā esošai vai atsauktai):

 • uzņēmuma reģistrācijas numurs (cégjegyzékszám);
 • uzņēmuma nosaukums;
 • galvenais birojs (székhely);
 • uzņēmuma telpa(s) (telephely);
 • filiāle(s) (fióktelepek);
 • darbība(as);
 • parakstītais pamatkapitāls;
 • nodokļu maksātāja numurs;
 • informācija par to, vai uzsākts bankrota, likvidācijas vai izlīguma process;
 • informācija par to, vai uzņēmuma (bijušajam) direktoram vai vadītājam saskaņā ar 2013. gada likuma Nr. V par Civilkodeksu 3:22. pantu ir aizliegts būt par cita uzņēmuma direktoru vai vadītāju.

Katras nedēļas pirmajā dienā tiek atjaunināta šāda informācija:

 1. Visi uzņēmuma dati komercreģistrā (saglabātais uzņēmuma izraksts) (tárolt cégkivonat), kā arī vēl nereģistrētie dati par reģistrācijas pieprasījumiem vai reģistrācijas izmaiņām.
 2. Informācijā par uzņēmumu ir norādīti šādi dati:
 • īpašumtiesības (dalībnieki vai kapitāldaļu turētāji), kā arī juridiskas personas, uzņēmējdarbības organizācijas bez juridiskas personas statusa (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság) vai cita veida organizācijas pilnvarotie pārstāvji;
 • fiziskas personas, kuras ir uzņēmuma padomes sastāvā, un to pārstāvības tiesības.

Katras nedēļas pirmajā dienā atjauninātos datus var atrast, izmantojot meklēšanas programmu.

Komercreģistrā informācija tiek arī glabāta, pamatojoties uz citiem kritērijiem (var piekļūt arī datiem, kas vairs nav spēkā), un papildus informācijai par uzņēmumu var piekļūt arī uzņēmumu dokumentiem. Datiem var piekļūt reģistrācijas tiesās un izmantojot Uzņēmumu informācijas dienestu, savukārt uzņēmumu dokumentu apliecinātas vai neapliecinātas kopijas un informāciju par uzņēmumu var iegūt par samaksu.

Vai piekļuve Ungārijas komercreģistram ir bez maksas?

Iepriekš minētajā apjomā Ungārijas komercreģistra saturs ir pieejams bez maksas šajā vietnē:https://www.e-cegjegyzek.hu/?ceginformacio. Par pieeju pārējai informācijai ir jāmaksā.

Kā veikt meklējumus Ungārijas komercreģistrā?

Informāciju par uzņēmumu var meklēt pēc viena no šādiem kritērijiem:

- uzņēmuma nosaukums;

- uzņēmuma reģistrācijas numurs;

- nodokļu maksātāja numurs.

Cik uzticama ir reģistrā iekļautā informāciju?

Dati, kas minēti Direktīvas 2009/101/EK 2. pantā, Ungārijā reģistrētām uzņēmējsabiedrībām ir tiešsaistē pieejami bez maksas.

Ungārijā publisko informāciju par uzņēmējsabiedrībām sniedz reģistra tiesa, Uzņēmējsabiedrību informācijas dienests vai arī tā tiek publicēta Uzņēmējsabiedrību vēstnesī. Uzņēmējsabiedrību vēstnesis ir Tieslietu ministrijas oficiālais izdevums, kas bez maksas ir pieejams tiešsaistē tīmekļa vietnē http://www.e-cegkozlony.gov.hu/ Kad vēstnesī tiek publicēta komercreģistrā iekļautā informācija par akciju sabiedrību vai sabiedrību ar ierobežotu atbildību, reģistra tiesa šeit publicē arī uzņēmējsabiedrības statūtus un jebkādas tajos veiktās izmaiņas. Informācija tiek augšupielādēta katru dienu.

Komercreģistra datus pārvalda tiesas, īstenojot savas pilnvaras kā Reģistrācijas tiesas. Informācija par uzņēmumiem un uzņēmumu dokumenti tiek uzglabāti elektroniski. Dati par uzņēmumiem, kuri ir reģistrēti kādā Ungārijas Reģistrācijas tiesā, ir bez maksas pieejami Tieslietu ministrijas Uzņēmumu informācijas un elektroniskās uzņēmumu reģistrācijas dienesta tīmekļa vietnē: https://www.e-cegjegyzek.hu/.

Ungārijas komercreģistra vēsture

Datus par uzņēmumiem elektroniskā veidā tiesas saglabā no 1993. gada jūlija, kad Nacionālā uzņēmumu informācijas un uzņēmumu reģistrācijas sistēma (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) tika pilnībā nodota ekspluatācijā.

Sistēmas reakcijas laiks starp jebkurām divām tiesām ir minūšu jautājums.

Ko piedāvā Ungārijas komercreģistrs?

Komercreģistrā ir iekļauti dati par reģistrētiem uzņēmumiem un uzņēmumu dokumenti, kas kalpo par pamatu reģistrācijai. Komercreģistra datus (par tajā reģistrētajiem uzņēmumiem) pārvalda tiesas, īstenojot savas pilnvaras kā reģistrācijas tiesas. Informācija par uzņēmumiem un uzņēmumu dokumenti tiek uzglabāti elektroniski. Dati par uzņēmumiem, kas ir reģistrēti kādā Ungārijas reģistrācijas tiesā, ir pieejami bez maksas Tieslietu ministrijas Uzņēmumu informācijas un elektroniskās uzņēmumu reģistrācijas dienesta tīmekļa vietnē: https://www.e-cegjegyzek.hu/.

Izmantojot komercreģistru, Jūs varat piekļūt šādai reģistrā ievadītai informācijai (spēkā esošai vai atsauktai):

 • uzņēmuma reģistrācijas numurs (cégjegyzékszám);
 • uzņēmuma nosaukums;
 • galvenais birojs (székhely);
 • uzņēmuma telpa(s) (telephely);
 • filiāle(s) (fióktelepek);
 • darbība(as);
 • parakstītais pamatkapitāls;
 • nodokļu maksātāja numurs;
 • informācija par to, vai uzsākts bankrota, likvidācijas vai izlīguma process;
 • informācija par to, vai uzņēmuma (bijušajam) direktoram vai vadītājam saskaņā ar 2013. gada likuma Nr. V par uzņēmējdarbības organizācijām 3:22. pantu ir aizliegts būt par cita uzņēmuma direktoru vai vadītāju.

Katras nedēļas pirmajā dienā tiek atjaunināta šāda informācija:

 1. Visi uzņēmuma dati komercreģistrā (saglabātais uzņēmuma izraksts) (tárolt cégkivonat), kā arī vēl nereģistrētie dati par reģistrācijas pieprasījumiem vai reģistrācijas izmaiņām.
 2. Informācijā par uzņēmumu ir norādīti šādi dati:
 • īpašumtiesības (dalībnieki vai kapitāldaļu turētāji), kā arī juridiskas personas, uzņēmējdarbības organizācijas bez juridiskas personas statusa (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság) vai cita veida organizācijas pilnvarotie pārstāvji;
 • fiziskas personas, kuras ir uzņēmuma padomes sastāvā, un to pārstāvības tiesības.

Katras nedēļas pirmajā dienā atjauninātos datus var atrast, izmantojot meklēšanas programmu.

Komercreģistrā informācija tiek arī glabāta, pamatojoties uz citiem kritērijiem (var piekļūt arī datiem, kas vairs nav spēkā), un papildus informācijai par uzņēmumu var piekļūt arī uzņēmumu dokumentiem. Datiem var piekļūt reģistrācijas tiesās un izmantojot Uzņēmumu informācijas dienestu, savukārt uzņēmumu dokumentu apliecinātas vai neapliecinātas kopijas un informāciju par uzņēmumu var iegūt par samaksu.

Vai piekļuve Ungārijas komercreģistram ir bez maksas?

Iepriekš minētajā apjomā Ungārijas komercreģistra saturs ir pieejams bez maksas šajā vietnē:https://www.e-cegjegyzek.hu/?ceginformacio. Par pieeju pārējai informācijai ir jāmaksā.

Kā veikt meklējumus Ungārijas komercreģistrā?

Informāciju par uzņēmumu var meklēt pēc viena no šādiem kritērijiem:

 • uzņēmuma nosaukums;
 • uzņēmuma reģistrācijas numurs;
 • nodokļu maksātāja numurs.

Cik uzticama ir reģistrā iekļautā informāciju?

Dati, kas minēti Direktīvas 2009/101/EK 2. pantā, Ungārijā reģistrētām uzņēmējsabiedrībām ir tiešsaistē pieejami bez maksas.

Ungārijā publisko informāciju par uzņēmējsabiedrībām sniedz reģistra tiesa, Uzņēmējsabiedrību informācijas dienests vai arī tā tiek publicēta Uzņēmējsabiedrību vēstnesī. Uzņēmējsabiedrību vēstnesis ir Tieslietu ministrijas oficiālais izdevums, kas bez maksas ir pieejams tiešsaistē tīmekļa vietnē http://www.e-cegkozlony.gov.hu/ Kad vēstnesī tiek publicēta komercreģistrā iekļautā informācija par akciju sabiedrību vai sabiedrību ar ierobežotu atbildību, reģistra tiesa šeit publicē arī uzņēmējsabiedrības statūtus un jebkādas tajos veiktās izmaiņas. Informācija tiek augšupielādēta katru dienu.

Komercreģistra datus pārvalda tiesas, īstenojot savas pilnvaras kā Reģistrācijas tiesas. Informācija par uzņēmumiem un uzņēmumu dokumenti tiek uzglabāti elektroniski. Dati par uzņēmumiem, kuri ir reģistrēti kādā Ungārijas Reģistrācijas tiesā, ir bez maksas pieejami Tieslietu ministrijas Uzņēmumu informācijas un elektroniskās uzņēmumu reģistrācijas dienesta tīmekļa vietnē: https://www.e-cegjegyzek.hu/.

Ungārijas komercreģistra vēsture

Datus par uzņēmumiem elektroniskā veidā tiesas saglabā no 1993. gada jūlija, kad Nacionālā uzņēmumu informācijas un uzņēmumu reģistrācijas sistēma (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) tika pilnībā nodota ekspluatācijā.

Sistēmas reakcijas laiks starp jebkurām divām tiesām ir minūšu jautājums.

Lapa atjaunināta: 21/09/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.