Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas lietuviešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Lietuva

Šajā sadaļā ir sniegts Lietuvas Juridisko personu reģistra pārskats.

Saturu nodrošina
Lietuva
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Kādu informāciju var atrast Lietuvas Juridisko personu reģistrā?

Lietuvas Juridisko personu reģistra (Lietuvos juridinių asmenų registras) dati, reģistrā glabātie dokumenti un cita reģistram pievienotā informācija ir publiska. Juridisko personu reģistrā tiek glabāti dati un dokumenti par publisko un privāto tiesību juridiskām personām. Kopumā reģistrā ir 26 dažādu veidu juridiskās personas.

Reģistrā tiek ierakstīta šāda informācija: juridiskās personas nosaukums, kods, juridiskā forma, juridiskais statuss, juridiskās personas juridiskā adrese, juridiskās personas struktūras, vadošo struktūru locekļi (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta) un partneri, kuri ir pilnvaroti noslēgt līgumus juridiskās personas vārdā savu tiesību apmērā, filiāles un pārstāvji, juridiskās personas darbību ierobežojumi, juridiskās personas darbības termiņš, finanšu gads, datumi, kuros veiktas izmaiņas reģistrā esošajos dokumentos un datos, informācija par fiziskām personām, kuras var slēgt līgumus juridiskās personas vārdā, un citi dati, kas noteikti likumā.

Juridisko personu reģistrs ietver arī dokumentus par juridisko personu dibināšanu, juridiskās personas struktūru lēmumus, uzņēmumu iesniegtus gada finanšu pārskatu kopumus un citus dokumentus, kas noteikti likumā.

Lietuvas Juridisko personu reģistru pārvalda un uztur valsts uzņēmums Registrų centras (Reģistra centrs).

Vai pieeja Lietuvas Juridisko personu reģistram ir bez maksas?

Juridisko personu meklēšana reģistrā ir bez maksas. Bez maksas tiek sniegta šāda informācija par juridisko personu:

  • kods;
  • nosaukums;
  • juridiskā adrese;
  • juridiskā forma;
  • juridiskais statuss.

Maksa tiek piemērota par sīkāku informāciju par juridiskām personām, kas tiek sniegta, ja:

Lietuvas Juridisko personu reģistrs piedāvā iespēju bez maksas pārbaudīt, vai nosaukums nav identisks citu juridisko personu izmantotiem nosaukumiem, kā arī filiāles, pārstāvjus vai nosaukumus, kas reģistrā iekļauti uz laiku.

Cik uzticami ir reģistrā esošie dokumenti?

Kad reģistra vadītājs ir ievadījis reģistrā izmaiņas informācijā par juridisko personu, šīs izmaiņas tiek publicētas ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, un datums, kurā tās ir reģistrētas, tiek publicēts elektroniskajā informācijas biļetenā.

Kad reģistra vadītājs publicē reģistra informācijas izrakstus vai dokumentu kopijas, ar to tiek apliecināts, ka tās ir derīgas.

Kā veikt meklējumus Lietuvas Juridisko personu reģistrā

Juridiskās personas reģistrā var meklēt bez maksas, izmantojot šādus meklēšanas kritērijus:

  • kods;
  • nosaukums;
  • vēsturiskais nosaukums.

Reģistrēti lietotāji, kuri ir noslēguši līgumu par pakalpojumu sniegšanu, var meklēt informāciju, izmantojot šādus kritērijus: kods, nosaukums, fiziska persona, juridiska persona vai ārvalsts juridiska persona.

Pašapkalpošanās sistēmā juridisku personu var meklēt pēc koda, nosaukuma un vēsturiskā nosaukuma (juridiskām personām, kuras ir mainījušas savu nosaukumu).

Lietuvas Juridisko personu reģistra vēsture

Juridisko personu reģistrs tika izveidots 2004. gadā, bet dati par juridiskām personām no iepriekšējām informācijas sistēmām ir pārvietoti automātiski kopš 1990. gada.

Attiecīgas saites

Juridisko personu reģistrs

Lapa atjaunināta: 18/02/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.