Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Luksemburga

Šajā lapā ir sniegts pārskats par iespējām meklēt informāciju Luksemburgas komercreģistrā.

Saturu nodrošina
Luksemburga
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Ko piedāvā Luksemburgas komercreģistrs?

Komercdarbības un sabiedrību reģistrs (KSR) (Registre de Commerce et des Sociétés (RCS)) ir oficiāls reģistrs, kurā iekļautas visas fiziskās un juridiskās personas, kas veic komercdarbību, kā arī citi tiesību subjekti, uz kuriem attiecas 2002. gada 19. decembra likums ar grozījumiem.

Komercdarbības un sabiedrību reģistrs darbojas tieslietu ministra padotībā. Reģistra pārvaldīšanu saskaņā ar tieslietu ministra pilnvarojumu veic ekonomisko interešu grupa “Luksemburgas komercreģistri” (iepriekš — GIE RCSL), kuras dalībnieki ir valsts, Tirdzniecības kamera (Chambre de Commerce) un Amatniecības kamera (Chambre des Métiers).

Komercdarbības un sabiedrību reģistra mērķi:

 • uzturot pastāvīgu sarakstu, nodrošināt to personu identifikāciju, kurām reģistrācija vai uzskaite ir obligāta saskaņā ar likumu;
 • uzlabot darījumu drošību;
 • sniegt informāciju trešām personām.

Komercdarbības un sabiedrību reģistrā tiek iekļauti divu veidu dati:

 • identifikācijas un juridiskie dati, piemēram, komercsabiedrības vai civiltiesību sabiedrības nosaukums, uzņēmuma darbības joma, statūtkapitāls, valdes sastāvs, revidenti, paraksta tiesības un citi līdzīgi dati;
 • gada pārskati.

Kontaktinformācija

Biroja adrese

Pasta adrese

Darba laiks

14 rue Erasme
L-1468 Luxembourg — Kirchberg

Tālr.: (352) 26 428 -1

Fakss: (+352) 26 42 85 55

E-pasts: helpdesk@lbr.lu

LUKSEMBURGAS KOMERCREĢISTRI
L-2961 Luksemburga

No pirmdienas līdz piektdienai, 9.00–12.00 un 13.30–16.00


Vai piekļuve komercreģistram ir bez maksas?

Piekļuve reģistram Komercdarbības un sabiedrību reģistra telpās ir bez maksas.

Noteikts informācijas apjoms ir pieejams bez maksas "Luksemburgas komercreģistru" tīmekļa vietnē — tie ir šādi dati:

 • KSR numurs;
 • reģistrācijas datums;
 • nosaukums/vārds;
 • juridiskā forma;
 • juridiskā adrese;
 • kopš 2006. gada februāra iesniegto dokumentu saraksts.

Par maksu iespējams saņemt:

 • izrakstu, kurā ietverts atjaunināts tās informācijas kopsavilkums, kas Komercdarbības un sabiedrību reģistrā reģistrētai personai ir jāiesniedz;
 • Komercdarbības un sabiedrību reģistrā iesniegtu dokumentu elektroniskas apliecinātas kopijas.

Cenrādis ir pieejams sadaļā “General information - Prices”.

Kā veikt meklēšanu Luksemburgas komercreģistrā?

Luksemburgas komercreģistri tīmekļa vietnē meklēšanu Komercdarbības un sabiedrību reģistra lapās var veikt pēc šādiem kritērijiem:

 • nosaukums/vārds (vai tā daļa); vai
 • reģistrētās personas reģistrācijas numurs.

Vietnes meklētājprogramma parādīs sarakstu ar nosaukumiem/vārdiem, kas atbilst veiktajam meklējumam.

Noklikšķinot uz jebkuras norādītās personas nosaukuma/vārda, bez maksas iespējams apskatīt šādu informāciju:

 • KSR numurs;
 • reģistrācijas datums;
 • nosaukums/vārds;
 • juridiskā forma;
 • juridiskā adrese.

Cik uzticami ir reģistrā iekļautie dokumenti?

Atbilstoši 19-3. pantam grozītajā 2002. gada 19. decembra Likumā par Komercdarbības un sabiedrību reģistru un par uzņēmumu grāmatvedību un gada finanšu pārskatiem (loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises) dokumenti un dokumentu izraksti ir izpildāmi attiecībā pret trešām personām tikai no dienas, kad tie publicēti Uzņēmumu un asociāciju tiešsaistes kompendijā (Recueil électronique des sociétés et associations — RESA), ja vien uzņēmums nevar pierādīt, ka attiecīgās trešās personas par tiem bijušas informētas agrāk. Tomēr trešās personas var atsaukties uz vēl nepublicētiem dokumentiem un izrakstiem.

Ja darījums noticis agrāk nekā 16 dienas pēc publicēšanas dienas, šādi dokumenti un dokumentu izraksti nav izpildāmi attiecībā pret trešām personām, kuras var pierādīt, ka nekādi nevarēja par tiem zināt.

Ja iesniegtais teksts nesakrīt ar RESA publicēto tekstu, uz publicēto tekstu nevar atsaukties attiecībās ar trešām personām. Savukārt trešās personas var uz to atsaukties, izņemot, ja uzņēmums var pierādīt, ka reģistram iesniegtais teksts tām patiesībā bijis zināms.

Luksemburgas komercreģistra vēsture

Komercdarbības un sabiedrību reģistrs pastāv kopš 1909. gada.

Kopš 2003. gada tas darbojas tieslietu ministra padotībā, un tā pārvaldība ir uzticēta ekonomisko interešu grupai “Luksemburgas komercreģistri”. Kopš tā laika tas ir pilnībā datorizēts.

Komercdarbības un sabiedrību reģistrā no 2006. gada 1. janvāra iesniegtie dokumenti tiek sistemātiski digitalizēti un publiskoti elektroniskā formātā tīmekļa vietnē.

Dokumenti, kas iesniegti kopš Komercdarbības un sabiedrību reģistra izveides 1909. gadā, pašlaik tiek digitalizēti, un pēc digitalizācijas tie kļūst publiski pieejami.

Kad digitalizācija tiks pabeigta, visus Komercdarbības un sabiedrību reģistra datus būs iespējams skatīt elektroniski.

Attiecīgas saites

Luksemburgas komercreģistri

Lapa atjaunināta: 10/01/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.