Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas maltiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Malta

Šajā sadaļā sniegts pārskats par Maltas komercreģistru.

Saturu nodrošina
Malta
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Ko piedāvā Maltas komercreģistrs?

Maltas komercreģistrā glabājas vispārīga informācija par Maltas uzņēmumiem.

Reģistrs atrodas Maltas Finanšu pakalpojumu iestādes (Maltese Financial Services Authority, MFSA) pakļautībā, kas juridiski atbild par valsts komercreģistra uzturēšanu. MFSA tīmekļa vietnē ir sniegta informācija par finanšu pakalpojumus regulējošiem tiesību aktiem, to skaitā:

  • parlamenta likumiem un attiecīgajiem juridiskajiem paziņojumiem (kas satur saites uz Maltas Tieslietu, kultūras un pašvaldību jautājumu ministrijas tīmekļa vietni);
  • noteikumiem;
  • licencēm;
  • cirkulāriem;
  • brošūrām;
  • paziņojumiem un
  • citu MFSA publicētu informāciju un materiāliem, kas saistīti ar finanšu pakalpojumu regulēšanu Maltā.

Vai piekļuve Maltas komercreģistram ir bez maksas?

Vispārīga informācija Maltas komercreģistrā ir pieejama bez maksas, taču tīmekļa vietnē ir arī maksas sadaļas.

MFSA tīmekļa vietne ir brīvi pieejama bez maksas.

Kā meklēt informāciju Maltas komercreģistrā?

Reģistrēti lietotāji reģistra tiešsaistes sistēmā reģistra datu bāzei var piekļūt bez maksas. Lai kļūtu par reģistrētu lietotāju, nav jāmaksā abonēšanas maksa. Atsevišķu uzņēmumu dokumentus tīmekļa vietnē var lejupielādēt par noteiktu samaksu, bet meklēt informāciju datu bāzē var bez maksas. Tādējādi ikviens var sameklēt uzņēmumu pēc tā nosaukuma vai nosaukuma daļas, vai pēc tā reģistrācijas numura. Tāpat datu bāzē bez maksas var uzzināt arī uzņēmuma juridisko adresi, direktoru, sekretāra un akcionāru vārdus un uzvārdus.

Cik uzticami ir reģistrā iekļautie dokumenti?

Galvenais normatīvais akts, kas regulē Maltā reģistrētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību, ir 1995. gada Komerclikums (Maltas likumu krājuma (Laws of Malta) 386. sadaļa), un tajā ir ietverti noteikumi, kas atļauj trešām personām paļauties uz reģistrā ietvertajiem dokumentiem un citām ziņām, kā norādīts turpmāk.

Visus dokumentus un saskaņā ar normatīvo aktu prasībām iesniedzamos paziņojumus, ko uzņēmumi iesniedz reģistrēšanai, paraksta vai apstiprina to autentiskumu ar uzņēmuma direktora vai sekretāra parakstu. Dokumentus un saskaņā ar normatīvo aktu prasībām iesniedzamos paziņojumus labā ticībā pieņem Komercreģistra amatpersona. Uzņēmuma amatpersona, kas dokumentu parakstījusi, ir atbildīga par tā saturu. Nepatiesa paziņojuma vai apliecinājuma sniegšana jebkurai valsts iestādei paredzētā dokumentā nolūkā gūt jebkādas priekšrocības vai labumu pašam vai citām personām Maltā ir noziedzīgs nodarījums.

Maltas komercreģistra vēsture

Komercdarbības tiesisko regulējumu Maltā pieņēma 1962. gadā ar Dekrētu par komercsabiedrībām (Commercial Partnerships Ordinance). Sākotnēji reģistrs atradās valdības Tirdzniecības departamenta paspārnē. 1997. gadā to pievienoja Maltas Finanšu pakalpojumu iestādei, balstoties uz jauno 1995. gada Likumu par uzņēmumiem. Visi esošo uzņēmumu reģistrētie dokumenti tika ieskenēti, un katram uzņēmumam tika izveidota uzņēmuma mape elektroniskā formātā. Sākotnēji attālināto piekļuvi uzņēmumu datu bāzei un tajā ietvertajiem dokumentiem nodrošināja tiešās iezvana pieejas sistēma, kas 2000. gadā tika pārveidota par tiešsaistes piekļuvi. 2004. gada beigās tika izveidota jauna tiešsaistes sistēma, bet 2006. gadā ieviesa elektronisko datu uzglabāšanas sistēmu ar elektroniskā paraksta izmantošanu.

Saites

Maltas komercreģistrs

Maltas Finanšu pakalpojumu iestāde

Tieslietu, kultūras un pašvaldību lietu ministrijas tīmekļa vietne

Lapa atjaunināta: 04/05/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.