Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas poļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: bulgāruvācuigauņuangļufrančuitāļumaltiešuslovēņusomu.
Swipe to change

Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Polija

Šajā sadaļā ir sniegts Polijas komercreģistra pārskats.

Saturu nodrošina
Polija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Ko piedāvā Polijas komercreģistrs?

Polijas Komercreģistru (Valsts Tiesu reģistrs) vada un pārvalda Polijas Tieslietu ministrija.

Tajā ir sniegta informācija par uzņēmumiem, nodibinājumiem, asociācijām un saimnieciskām vienībām.

Konkrētāk, reģistrā par šīm saimnieciskajām vienībām ir dažāda veida informācija:

 • Valsts tiesu reģistra numurs (KRS numurs);
 • REGON numurs (numurs galvenajā uzņēmējdarbības veidu sarakstā);
 • nosaukums;
 • juridiskā forma un statuss;
 • reģistrācijas datums valsts Tiesu reģistrā;
 • adrese;
 • svarīgi datumi (ierakstīšanas un dzēšanas datums);
 • kompetentās iestādes;
 • personas ar pārstāvības tiesībām.

Vai pieeja Polijas komercreģistram ir bez maksas?

Jā, pieeja reģistram ir bez maksas.

Kā meklēt informāciju Polijas komercreģistrā

Informāciju Polijas komercreģistrā var meklēt, izmantojot šādus meklēšanas kritērijus:

 • Valsts tiesu reģistra numurs (KRS numurs); vai
 • saimnieciskās vienības nosaukums.

Cik uzticami ir reģistrā esošie dokumenti?

Saskaņā ar Polijas tiesību aktiem trešo personu aizsardzības jautājumu saistībā ar informācijas sniegšanu un dokumentiem, kas minēti Direktīvā 2009/101/EK, regulē 1997. gada 20. augusta Likums par Valsts tiesu reģistru (Likumu Vēstnesis, 2013. gads, 1203. ieraksts).

Saskaņā ar 1997. gada 20. augusta Likumu par Valsts tiesu reģistru (Likumu Vēstnesis, 2013. gads, 1203. ieraksts):

“12. pants.

 1. Reģistrā iekļautos datus nedrīkst dzēst, ja vien likumā nav noteikts citādi.
 2. Ja izrādās, ka reģistra ierakstā ir acīmredzamas kļūdas vai neatbilstība tiesas rīkojumam, tiesa automātiski labo ierakstu.
 3. Ja reģistrā ir iekļauti dati, kas likuma izpratnē ir nepieļaujami, reģistrācijas tiesa automātiski dzēš datus pēc saistīto personu nopratināšanas vai pēc tam, kad izdevusi tām rīkojumu iesniegt rakstveida liecību.

13. pants.

 1. Reģistra ieraksti ir jāpublicē Ekonomikas un Tiesu Vēstnesī, ja vien likumā nav noteikts citādi.

14. pants.

Saimnieciskā vienība, kurai ir jāiesniedz pieteikums iekļaušanai reģistrā, pret trešajām personām, kas rīkojas labā ticībā, nedrīkst izmantot datus, kas nav ievadīti reģistrā vai ir dzēsti no tā.

15. pants.

 1. No dienas, kad ieraksts ir publicēts Ekonomikas un Tiesu Vēstnesī, neviens nevar aizbildināties ar nezināšanu par publicētajiem ierakstiem. Taču attiecībā uz darbībām, kas veiktas agrāk nekā 16 dienas pēc publicēšanas, reģistrā ievadītā saimnieciskā vienība nedrīkst izmantot ierakstu pret trešo personu, ja šī persona pierāda, ka nav bijusi informēta par ieraksta saturu.
 2. Ja rodas pretrunas starp reģistra ierakstu un tā publikāciju Ekonomikas un Tiesu Vēstnesī, juridiski saistošs ir reģistra ieraksts. Taču trešā persona var pieprasīt Ekonomikas un Tiesu Vēstnesī publicēto saturu, ja vien reģistrētā saimnieciskā vienība nepierāda, ka trešā persona ir bijusi informēta par reģistra ieraksta saturu.
 3. Trešā persona var pieprasīt dokumentus un datus, attiecībā uz kuriem nav izpildīts publicēšanas pienākums, ja nepublicēšana neatņem to juridisko spēku.

17. pants.

 1. Reģistrā iekļautie dati ir uzskatāmi par pareiziem.
 2. Ja reģistrā ievadītie dati neatbilst saimnieciskās vienības pieteikumam vai ja nav iesniegts pieteikums, saimnieciskā vienība nedrīkst apgalvot trešajai personai, kas rīkojas labā ticībā, ka dati ir nepareizi, ja tā nav nekavējoties iesniegusi pieteikumu ieraksta grozīšanai, papildināšanai vai dzēšanai.”

Polijas komercreģistra vēsture

Reģistrs darbojas kopš 2007. gada janvāra.

Noderīgas saites

1997. gada 20. augusta Likums par Valsts tiesu reģistru

Lapa atjaunināta: 18/10/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.