Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Reġistri kummerċjali fil-pajjiżi tal-UE

Ġermanja

Din it-taqsima tal-portal tipprovdi ħarsa ġenerali tar-Reġistru tal-Kumpanija Ġermaniż (Unternehmensregister).

Il-kontenut ipprovdut minn
Ġermanja
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

X'joffri r-Reġistru tal-Kumpanija Ġermaniż?

Il-portal tar-Reġistru Kummerċjali (Handelsregister) Ġermaniż huwa ġestit mill-Ministeru tal-Ġustizzja tan-North Rhine-Westphalia f'isem l-istati federali Ġermaniżi l-oħra (Länder). Huwa jipprovdi aċċess ċentrali għar-reġistri tal-istati federali kollha tal-kumpaniji, kooperattivi u soċjetajiet għar-reġistru.

Informazzjoni ġenerali tista' tinkiseb bl-Ingliż, bil-Franċiż, bit-Taljan, bl-Olandiż, bil-Pollakk, bl-Ispanjol u bit-Tork dwar il-portal tar-Reġistru Kummerċjali; madankollu, l-informazzjoni attwali fir-reġistru nnifsu hija prinċipalment bil-Ġermaniż.

Informazzjoni addizzjonali dwar il-fallimenti, il-kontabilità / rapport finanzjarji u swieq kapitali tista' tinstab fuq il-websajt tar-Reġistru tal-Kumpanija Ġermaniż. Din il-pjattaforma ġiet maqluba għall-Ingliż, il-Franċiż, it-Taljan u l-Ispanjol, għalkemm l-informazzjoni fir-reġistru nnifsu hija prinċipalment bil-Ġermaniż (madankollu, l-informazzjoni dwar is-swieq kapitali hija parzjalment bl-Ingliż u b'lingwi oħra). Barra minn hekk, ir-Reġistru tal-Kumpanija Ġermaniż huwa marbut mal-portal tar-Reġistru Kummerċjali, għaldaqstant huwa possibbli li ssir tiftixa tad-dejta fiż-żewġ reġistri li huma.

L-aċċess għar-Reġistru tal-Kumpanija Ġermaniż huwa mingħajr ħlas?

Ir-reġistrazzjoni fir-Reġistru tal-Kumpanija Ġermaniż huwa mingħajr ħlas. Bl-istess mod, it-tiftix ta' kumpaniji individwali u l-konsultazzjoni ta’ pubblikazzjonijiet u ta' dejta dwar is-sidien tan-negozji huma wkoll mingħajr ħlas. Għal kull irkupru ta' dejta marbut ma' numru ta’ reġistrazzjoni speċifiku (pereż. dejta attwali, dejta kronoloġika, dejta storika jew rikjesta ta' dokumenti), hemm ħlas ta' EUR 4,50 (dokument stampat) jew EUR 1,50 (rikjesta ta' dokumenti).

Kif tfittex fuq ir-Reġistru tal-Kumpanija Ġermaniż

Skont l-informazzjoni disponibbli, hemm żewġ funzjonijiet ta' tiftixa fil-portal tar-Reġistru Kummerċjali li huma (t-tiftixa normali u t-tiftixa avvanzata). Il-websajt tar-Reġistru tal-Kumpanija Ġermaniż ukoll għandha funzjoni ta' tiftixa.

Kemm huma kredibbli d-dokumenti li jinsabu fir-reġistru?

L-Artikolu 15 tal-Kodiċi Kummerċjali Ġermaniż (Handelsgesetzbuch) jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet nazzjonali li partijiet terzi jistgħu jistrieħu fuqhom fir-rigward tad-dokumenti u d-dettalji elenkati fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2009/101/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar il-koordinazzjoni ta' salvagwardji li, għall-protezzjoni tal-interessi ta’ membri u oħrajn, huma meħtieġa mill-Istati Membri minn kumpaniji fis-sens tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 48 tat-Trattat, bil-għan li tagħmel dawn is-salvagwardji ekwivalenti (ĠU L 258, 1.10.2009, p. 11), skont l-Artikoli 3(5), (6) u (7) ta' din id-Direttiva.

Skont l-Artikolu 15: Il-kumpanija tista' topponi parti terza biss fuq il-bażi tal-fatti li ġew elenkati u mħabbrin preċedentement jew fatti li kienu magħrufa mal-parti terza minn qabel (l-Artikolu 15(1) tal-Kodiċi Kriminali Ġermaniż). Parti terza għandu jkollha l-possibbiltà li ssib fatti rreġistrati u ppubblikati b'mod korrett. Dan ma japplikax għal azzjonijiet ġuridiċi li tnedew fi żmien 15-il jum mit-tħabbira, sakemm il-parti terzi tipprova li l-fatt la kien magħruf u lanqas ma kellu għalfejn ikun magħruf (l-Artikolu 15(2) tal-Kodiċi Kummerċjali Ġermaniż).

Jekk fatt li kellu jiġi elenkat ikun ġie mħabbar b'mod skorrett, parti terza tista' tistrieħ fuq il-fatt imħabbar fir-rigward tal-parti li f'isimha l-fatt kellu jiġi elenkat, sakemm il-parti ma kinitx konxja mill-iżball (l-Artikolu 15(3) tal-Kodiċi Kummerċjali Ġermaniż).

L-istorja tar-Reġistru tal-Kumpanija Ġermaniż

L-informazzjoni dwar ir-reġistrazzjoni miġbura mill-2007 'l quddiem hija disponibbli elettronikament.

Ħoloq relatati

Il-portal tar-Reġistru Kummerċjali Ġermaniż

Tiftixa avvanzata

Tiftixa normali

Ir-Reġistru tal-Kumpanija Ġermaniż

Ir-Reġistru Kummerċjali Ewropew

L-aħħar aġġornament: 10/11/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.