Reġistri kummerċjali fil-pajjiżi tal-UE

Malta

Din it-taqsima tagħtik deskrizzjoni ġenerali tar-reġstru tal-kummerċ ta’ Malta.

Il-kontenut ipprovdut minn
Malta

L-istorja tal-istabbiliment tar-reġistru nazzjonali

Meta twaqqaf?

Ir-Reġistru dwar in-Negozju ta’ Malta (Malta Business Registry - MBR) huwa Aġenzija governattiva li ġiet mogħtija awtonomija fl-2018 permezz tal-Leġislazzjoni Sussidjarja 595.27. Qabel ma twaqqfet, l-aġenzija kienet organu fi ħdan l-Awtorità tas-Servizzi Finanzarji ta’ Malta (MFSA). L-Aġenzija hija mogħtija dawk is-setgħat u d-dmirijiet kollha li jappartjenu għar-Reġistratur tal-Kumpaniji taħt l-Att dwar il-Kumpaniji (Kap. 386 tal-Liġijiet ta’ Malta) u kull liġi applikabli oħra.

Meta ġie diġitalizzat?

Inizjalment, is-sistema onlajn ġiet żviluppata fl-2004 b’diversi żviluppi tul is-snin sabiex jaqdu aħjar il-bżonnijiet taċ-ċittadin, il-provdituri ta’ servizzi għall-kumpaniji, u l-kumpaniji nfushom. Bħalissa is-sistema onlajn tal-MBR għaddejja minn proċess rigoruż ta’ aġġornament sabiex tipprovdi servizz diġitali iktar modern, b’użu ta’ teknoloġija iktar avvanzata li tinkorpora fiha l-utilità li persuna tiffirma b’mod diġitali, u tifforma kumpanija onlajn fost oħrajn b’sistema teknoloġika iktar effettiva. Huwa mbassar li s-sistema tkun aġġornata u diġitalizzata għal kollox bejn tmiem is-sena tal-2021 u bidu tal-2022.

Liema hija l-leġiżlazzjoni applikabbli attwali?

Il-liġi tal-istabbiliment tal-aġenzija hija l-Leġislazzjoni Sussidjarja 595.27, iżda l-liġi statutorja li tkompli kemm tiddiversifika l-poteri u l-funzjonijiet tal-aġenzija, kif ukoll talloka d-dmirijiet u l-obbligazzjonijiet ta’ persuni legali u uffiċjali tal-kumpaniji hi vasta. Din il-leġislazzjoni hija s-sussegwenti:

Kapitolu 386 tal-Liġijiet ta’ Malta, L-Att dwar il-Kumpaniji;

L.S. 386.01 tal-Liġijiet ta’ Malta, Regolamenti dwar Formoli taħt l-Att dwar il-Kumpanniji;

L.S. 386.02 tal-Liġijiet ta’ Malta, Regolamenti dwar Kumpanniji ta’ Investiment b’Kapital Azzjonarju Varjabbli skond l-Att dwar il-Kumpanniji;

L.S. 386.03 tal-Liġijiet ta’ Malta, Regolamenti dwar Drittijiet li joħorġu mill-Att dwar il-Kumpannij;

L.S. 386.04 tal-Liġijiet ta’ Malta, Regolamenti dwar Kumpanniji ta’ Investiment b’Kapital Azzjonarju Fiss skond l-Att dwar il-Kumpanniji;

L.S. 386.05 tal-Liġijiet ta’ Malta, Regolamenti dwar Kontinwazzjoni ta’ Kumpanniji;

L.S. 386.06 tal-Liġijiet ta’ Malta, Regolamenti dwar l-Applikabbilità ta’ l-Att dwar il-Kumpanniji għal Kumpanniji Offshore;

L.S. 386.07 tal-Liġijiet ta’ Malta, Ordni dwar l- Applikabbilità ta’ l-Att dwar il-Kumpanniji għal Kumpanniji Offshore Iffurmati u Reġistrati taħt l-Ordinanza dwar is-Soċjetajiet Kummerċjali u l-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta;

L.S. 386.08 tal-Liġijiet ta’ Malta, Regolamenti dwar l-Att dwar il-Kumpanniji (Gruppi Ewropej b’Interess Ekonomiku);

L.S. 386.09 tal-Liġijiet ta’ Malta, Regolamenti dwar Kumpanniji ta’ Investiment b’Kapital Azzjonarju Varjabbli bħala Skemi jew Fondi għal min Jirtira;

L.S. 386.10 tal-Liġijiet ta’ Malta, Regolamenti dwar l-Att dwar il-Kumpanniji (Kumpanniji Ċellulari li jmexxu Kummerċ ta’ Assigurazzjoni);

L.S. 386.11 tal-Liġijiet ta’ Malta, Regolamenti dwar l-Att dwar il-Kumpanniji (Il-Prospett);

L.S. 386.12 tal-Liġijiet ta’ Malta, Regolamenti dwar Għaqdiet Cross-Border ta’ Kumpanniji b’Responsabbiltà Limitata;

L.S. 386.13 tal-Liġijiet ta’ Malta, Regolamenti dwar Incorporated Cell Companies Carrying On Business of Insurance taħt l-Att dwar il-Kumpanniji;

L.S. 386.14 tal-Liġijiet ta’ Malta, Regolamenti dwar SICAV Incorporated Cell Companies taħt l-Att dwar il-Kumpanniji;

L.S. 386.15 tal-Liġijiet ta’ Malta, Regolamenti dwar Recognised Incorporated Cell Companies taħt l-Att dwar il-Kumpanniji;

L.S. 386.16 tal-Liġijiet ta’ Malta, Regolamenti dwar Securitisation Cell Companies;

L.S. 386.17 tal-Liġijiet ta’ Malta, Regolamenti dwar Transfer of Registered Office of a European Company (SE);

L.S. 386.18 tal-Liġijiet ta’ Malta, Regolamenti dwar Companies Act (System of Interconnection of Registers);

S.L. 386.19 of the Laws of Malta, Companies Act (Register of Beneficial Owners) Regulations;

L.S. 386.20 tal-Liġijiet ta’ Malta, Regolamenti dwar Companies Act (Audit Exemption);

L.S. 386.21 tal-Liġijiet ta’ Malta, Regolamenti dwar Companies Act (Company Reconstructions Fund);

L.S. 386.22 tal-Liġijiet ta’ Malta, Regolamenti dwar Companies Act (Shipping and Aviation Cell Companies);

L.S. 459.01 tal-Liġijiet ta’ Malta, Regolamenti dwar Financial Collateral Arrangements;

Fondazzjonijiet u Assoċjazzjonijiet:

Kapitolu 16 tal-Liġijiet ta’ Malta, Kodiċi Ċivili;

L.S. 16.07 tal-Liġijiet ta’ Malta, Regolamenti dwar Drittijiet li Jitħallsu taħt it-Tieni Skeda tal-Kodiċi Ċivili;

L.S. 16.08 tal-Liġijiet ta’ Malta, Regolamenti dwar Notifiki u Formuli taħt it-Tieni Skeda tal-Kodiċi Ċivili;

L.S. 16.10 tal-Liġijiet ta’ Malta, Regolamenti dwar Organizzazzjonijiet Eżistenti taħt it-Tieni Skeda tal-Kodiċi Ċivili;

L.S. 16.17 tal-Liġijiet ta’ Malta, Regolamenti dwar ir-Reġistru ta’ Sidien Benefiċċjarji – Assoċjazzjonijiet (It-Tieni Skeda) (Kodiċi Ċivili);

L.S. 16.18 tal-Liġijiet ta’ Malta, Regolamenti dwar ir-Reġistru ta’ Sidien Benefiċjarji – Fondazzjonijiet (It-Tieni Skeda) (Kodiċi Ċivili)

L.S. 492.01 tal-Liġijiet ta’ Malta, Regolamenti dwar Organizzazzjonijiet Volontarji (Prospetti Annwali u Kontijiet Annwali)

X’informazzjoni joffri r-reġistru tan-negozju?

Min għandu d-dritt li jaċċessa r-reġistru?

Is-sistema onlajn tiffaċilizza l-aċċess għar-reġistru għal kull persuna naturali li tixtieq tikseb informazzjoni dwar kumpaniji, fondazzjonijiet u assoċjazzjonijiet.

L-informazzjoni li tinsab fuq ir-reġistru tinkludi dik l-informazzjoni li hija mingħajr ħlas u għall-użu ta’ kulħadd (informazzjoni pubblika). Din tinkludi l-ismijiet u n-numru ta’ reġistrazzjoni tal-kumpaniji, l-indirizz reġistrat tagħhom, id-data tal-inkorporazzjoni, jekk hijiex kumpanija jew le, il-kapital azzjonarju, l-identità tal-uffiċjali tal-kumpaniji, fost oħrajn.

L-aċċess għal dokumentazzjoni tal-kumpaniji oltra, hija mbagħad bi ħlas minimu. Din id-dokumentazzjoni tinkludi n-notifikazzjonijiet kollha illi jiġu sottomessi u reġistrati mir-Reġistratur fuq kull kumpanija, l-istatut tal-kumpanija, l-kontijiet annwali u kif ukoll il-prospetti annwali, fost oħrajn. Dettalji ta’ sidien benefiċċjarji huma wkoll aċċessibli mill-pubbliku ġenerali u huma bi ħlas minimu.

X’informazzjoni fih ir-reġistru tan-negozju?

X’tipi ta’ data jinħażnu? (liema entitajiet jiddaħħlu fir-reġistru pubbliku, informazzjoni dwar l-insolvenza, rapporti finanzjarji...)

Id-data li tinħażen hija din imsemmija hawn taħt:

 • Dettalji tal-kumpanija, fosthom, l-isem reġistrat tal-kumpanija, id-data tar-reġistrazzjoni u l-uffiċju reġistrat;
 • L-istat tal-kumpanija, jekk hux attiva jew ġietx xolta;
 • Il-kapital azzjonarju awtorizzat tal-kumpanija;
 • Il-partijiet involuti bil-karta tal-Identità u l-indirizz residenzjali tagħhom li jinkludi d-diretturi, l-azzjonisti, ir-rappreżentanti legali, ir-rappreżentanti ġudizzjarji, is-segretarji, u l-awdituri;
 • Numru ta’ ishma ta’ kull membru/azzjonist;
 • Jekk kumpanija tkun fi proċess ta’ stralċ, ikun hemm ukoll id-dettalji tal-istrarċjarju/i;
 • Is-sidien benefiċjarji;

Liema dokumenti qed jiġu ffajljati/jinħażnu? (fajls, ktieb ta’ dokumenti, statuti, minuti tal-laqgħat ġenerali...)?

Id-dokumenti li jinħażnu huma dawn imsemmija hawn taħt:

 • Il-Prospett Annwali;
 • Kontijiet;
 • Statut (Il-Memorandum u l-Artikoli tal-Assoċjazzjoni);
 • Informazzjoni fuq is-Sidien Benefiċjarji;
 • Riżoluzzjonijiet;
 • Minuti tal-laqgħat ġenerali;
 • Dokumenti ta’ Xoljimenti, Likwidazzjoni u Stralċ;
 • Notifikazzjonijiet oħra illi huma mitluba mil-liġi.

Kif nista’ nagħmel tiftixa (u x’inhuma l-kriterji tat-tiftix disponibbli)?

Personalment

Informazzjoni dwar il-kumpaniji huma disponibbli direttament mill-uffiċini tal-MBR sitwiti ġewwa ż-Żejtun, Malta.

Fis-sit web tar-reġistru

L-informazzjoni tinsab fuq il-portal tal-MBR:  https://registry.mbr.mt/ROC/

X’inhuma l-kriterji tat-tiftix disponibbli?

Il-persuna li qiegħda tfittex trid tidħol fil-link imsemmi tal-portal u tmur Company Search. Kulħadd jista’ jfittex kumpanija billi juża isimha, jew parti minnu, jew in-numru ta’ reġistrazzjoni tagħha.

Kif nista’ nikseb id-dokumenti?

Id-dokumenti jistgħu jinxtraw mis-sistema onlajn permezz ta’ pagament bil-kard jew direttament mill-uffiċju tal-MBR.

Kif nista’ nikseb estratt tar-reġistru, kopja ċċertifikata jew traskrizzjoni tad-dokumenti?

Dan jista’ jsir billi persuna tibgħat it-talba tagħha permezz ta’ imejl fuq orders.mbr@mbr.mt fejn tindika d-dokumenti rikjesti minnha.

Proċedura ta’ reġistrazzjoni

Kif nista’ nniedi l-proċedura ta’ reġistrazzjoni (kif nissottometti applikazzjonijiet lir-reġistru, ċertifikazzjoni tad-dokumenti, tip ta’ dokumenti li jeħtieġ li jiġu mehmuża)?

Personalment

Il-proċess tar-reġistrazzjoni jista’ jibda direttament fl-uffiċini tal-MBR sitwiti ġewwa ż-Żejtun. Id-dokumenti li jeħtieġu jkunu mehmuża huma l-Memorandum u l-Artikli tal-Assoċjazzjoni tal-Kumpanija, flimkien mad-dokumenti relevanti, dokumenti ta’ identifikazzjoni, u provi ta’ depositu bankarju tal-kapital azzjonarju.

Online

Dan il-proċess jista’ jsir minn persuna li tkun reġistrata fuq l-online system bħala authorised user. L-istess rekwiżit ta’ dokumenti japplika iżda l-ħlas marbut ma’ proċedura online huwa irħas minn dak li jsir personalment.

Kumpanija tista’ tiġi reġistrata jekk ikollha firma diġitiali skont l-EIDAS u tintbaghat lil MBR.

L-applikazzjonijiet li jiġu sottomessi kif jiġu rieżaminati?

L-uffiċjali fi ħdan l-MBR janalizzaw id-dokumentazzjoni kollha sottomessa u ssir verifikazzjoni fejn titlob il-liġi. L-involvimenti jiġu mgħarbla kontra sanzjonijiet, aħbarijiet negattiva, u jekk humiex esposti politikament jew diskwalifikati. Jiġu ezaminati wkoll l-firem u li min iffirma tali dokument huwa l-persuna leġittima illi tiffirma dak id-dokument. L-informazzjoni tiġi wkoll analizzata illi hija skont il-liġi.

Effetti legali tar-reġistrazzjoni

Effett tal-entrati fuq partijiet terzi skont l-Artikolu 17 tad-Direttiva (UE) 2017/1132

Dan huwa wkoll regolat taħt l-Att dwar il-Kumpaniji (Kap. 386 tal-Liġijiet ta’ Malta) b’artikolu 401(2) tal-istess Att. Kull dokument, ċertifikat jew xi partikolar ieħor jeħtieġ il-pubblikazzjoni msemmija fl-artikolu 401(1)(e). Din il-pubblikazzjoni isservi sabiex tali dokumentazzjoni jkollha effett kontra terzi mis-soċjetà kummerċjali konċernata. Kull operazzjoni li ssir qabel is-sittax-il jum wara l-pubblikazzjoni ta’ xi dokument, ċertifikat jew partikolar ieħor, ma tkunx tista tintuża kontra terzi li jippruvaw li ma kienx possibbli għalihom li kien ikollhom tagħrif dwarha.

Diskrepanzi bejn l-entrata fir-reġistru u l-pubblikazzjoni tagħha

Skond l-aħħar Direttiva tal-UE 2019/1151 (li temenda d-Direttiva (UE) 2017/1132) kull diskrepanza li tista’ tirriżulta bejn dak li jkun fir-reġistru u dak pubblikat, il-verżjoni tar-reġistru hi dik li tgħodd għal fini ta’ korrettezza. Madanakollu ta’ min jingħad ukoll illi tali diskrepanza għandha tkun evitata kemm jista’ jkun u dan illum il-ġurnata hu mgħejun ukoll mill-fatt illi l-pubblikazzjonijiet u dokumentazzjoni li hi aċċessibli għal pubblika (kemm dik l-informazzjoni li hi bla ħlas u kif ukoll dik li tkun bi ħlas) hi mpoġġija u pubblikata fuq is-sistema onlajn tal-MBR. B’hekk huwa ferm iktar diffiċli li dak li jkun entrat fir-reġistru ma jkunx rifless fil-pubblikazzjoni. Il-pubblikazzjonijiet ikunu kollha ġġenerati fuq https://support.mbr.mt/pages/Publications.aspx u dan addizzjonalment għall-portal.

Min huwa responsabbli għall-preċiżjoni tar-rekords?

Il-kumpanija nnifisha hija responsabli għall-preċiżjoni tar-rekords.

Proċeduri tal-protezzjoni tad-data

Proċeduri relatati mad-drittijiet tas-suġġett tad-data rigward il-pubblikazzjoni u l-ħżin tad-data personali tiegħu

Id-drittijiet mogħtija lis-suġġett tad-data taħt ir-Regolament tal-UE rigward il-protezzjoni tad-data huma imħarsa f’kull waqt li l-MBR tkun teħtieġ tirċievi, tipproċessa u taħżen tali data. L-MBR għandha wkoll l-uffiċjal għall-protezzjoni tad-data. Kull informazzjoni relata ma’ dan is-suġġett hi aċċessibli wkoll fuq is-sit tal-MBR f’ iktar dettall fejn jiġi spjegat x’jikkonsisti data personali, il-liġijiet applikabbli f’dan il-qasam, x’data tiġi miġbura mingħand il-persuni suġġetti, kif tiġi miġbura tali data, l-użu tal-media soċjali, il-korrettezza tad-data, il-ħażna u perjodi ta’ ritenzjoni, il-proċess kif wieħed jitlob id-data miżmuma mill-MBR dwaru, il-proċedura kif wieħed jagħmel ilment formali mal-Uffiċju tal-Kummissarju tal-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data, fost oħrajn. Din l-informazzjoni hi aċċessibli fuq is-sit https://mbr.mt/privacy-policy/

Informazzjoni ta’ kuntatt

Wieħed jista’ jċempel fuq (+356) 22582300 jew iżur is-sit elettroniku fuq l-indirizz https://mbr.mt/

Wieħed jista’ wkoll jirrikorri għall-uffiċini tal-MBR bl-indirizz Malta Business Registry,

AM Business Centre, Triq il-Labour, Żejtun ZTN 2401, Malta

Imejl għall-ordnijiet ta’ ċertifikati u dokumentazzjoni, tista’ tintbgħat fuq orders.mbr@mbr.mt u għal kull għajnuna relatata mas-servizzi elettroniċi, tista’ tintbgħat imejl fuq support.mbr@mbr.mt

Links utli

https://mbr.mt/contact/

https://mbr.mt/companies-act/

https://mbr.mt/foundations-and-associations/

https://mbr.mt/faq/

https://mbr.mt/resources/

https://mbr.mt/promo/official-registry-forms/

https://mbr.mt/news/

https://legislation.mt/

L-aħħar aġġornament: 23/06/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.