Reġistri kummerċjali fil-pajjiżi tal-UE

Fl-Ewropa, ir-reġistri kummerċjali joffru firxa ta’ servizzi, li jistgħu jvarjaw minn Stat Membru għall-ieħor.

Is-servizzi ewlenin ipprovduti mir-reġistri kollha huma li tiġi rreġistrata, eżaminata u maħżuna l-informazzjoni tal-kumpanija, bħall-informazzjoni dwar il-forma ġuridika tal-kumpanija, is-sede, il-kapital u r-rappreżentanti legali tagħha, u li din l-informazzjoni titpoġġa għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

Biex tikseb informazzjoni dettaljata dwar ir-reġistri fl-Istati Membri kif ukoll fl-Iżlanda, fil-Liechtenstein u fin-Norveġja, ikklikkja fuq il-bandiera tal-pajjiż rilevanti elenkata f’din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 31/05/2023

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.