Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Ondernemingsregisters in de EU-landen

Cyprus

Op deze pagina wordt een inleiding gegeven op het ondernemingsregister van Cyprus. De sectie Ondernemingen behandelt de registratie, follow-up, controle en schrapping van binnenlandse en buitenlandse ondernemingen, partnerschappen en bedrijfsnamen, en valt onder de Department of the Registrar of Companies and Official Receiver (DRCOR) (afdeling van de bewaarder van het ondernemingsregister en officiële ontvanger) van het ministerie van Energie, Handel, Industrie en Toerisme.

Inhoud aangereikt door
Cyprus
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

De volgende informatie is online beschikbaar:

  • Documents (Documenten) en Applications (Aanvragen), die toegankelijk zijn wat betreft de sectie Ondernemingen.
  • Voor elk ingediend document en aanvraagformulier kunnen burgers informatie vinden over vergoedingen (Fees).
  • Ook zijn er statistieken (Statistics) beschikbaar betreffende de sectie Ondernemingen.

Welke gegevens bevat het ondernemingsregister?

Iedereen kan online opzoeken of een specifieke organisatie in het ondernemingsregister is ingeschreven en welke status de organisatie heeft (ingeschreven of geschrapt). Het is mogelijk online te zoeken naar de gegevens van alle ondernemingen en inzage te krijgen in de documenten in de elektronische dossiers van ondernemingen.

De Department of the Registrar of Companies and Official Receiver is belast met het bijhouden van het ondernemingsregister.

Is de toegang tot het ondernemingsregister kosteloos?

Onlinetoegang tot het register om elementaire bedrijfsinformatie op te vragen is kosteloos.

Hoe betrouwbaar zijn de in het register opgenomen documenten?

De betrouwbaarheid van de documenten in het register wordt gewaarborgd door hoofdstuk 113 van de Wet op de ondernemingen, die door middel van de onderstaande wetsartikelen zorgt voor de geldigheid van op basis van artikel 3 bis van Richtlijn 2009/101/EG aan derden verstrekte informatie.

Artikel 365

Inzage, productie en bewijs betreffende door de bewaarder van het register bijgehouden documenten.

Artikel 365A

Kennisgeving door de bewaarder van het register inzake het bijhouden van dossiers – Prevalentie van in het register ingeschreven of in de staatscourant van de Republiek gepubliceerde gegevens.

Artikel 365B, lid 7

De bewaarder van het ondernemingsregister draagt er zorg voor dat de instrumenten en de documenten als bedoeld in lid 2 beschikbaar zijn via het elektronische intra‑EU-systeem voor de onderlinge koppeling van registers in standaardberichtformaat en toegankelijk zijn langs elektronische weg, onder naleving van de minimale beveiligingsvereisten voor de doorgifte van gegevens.

Artikel 366

Handhaving van de verplichting voor ondernemingen om gegevens in te dienen bij de bewaarder van het register, waaronder het jaarverslag en de jaarrekening over elk jaar (artikelen 118-121).

Hoe opzoekingen verrichten in het register?

U kunt zoeken op de naam en/of het nummer van de onderneming. Meer zoektips worden gegeven op de zoekpagina.

De achtergrond van het register

Het onlineregister van de Registrar of Companies and Official Receiver bevat alle organisaties die zijn geregistreerd vanaf 1923 tot heden, waaronder buitenlandse ondernemingen, partnerschappen en bedrijfsnamen.

Links

Department of the Registrar of Companies and Official Receiver (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Laatste update: 19/07/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.