Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DeensEstsGrieksEngelsFransKroatischItaliaansLitouwsHongaarsMalteesFins
Swipe to change

Ondernemingsregisters in de EU-landen

Duitsland

Op deze pagina vindt u een overzicht van het Duitse ondernemingsregister (Unternehmensregister).

Inhoud aangereikt door
Duitsland
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Welke gegevens bevat het Duitse ondernemingsregister?

De website van het Duitse handelsregister wordt beheerd door het Ministerie van Justitie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen namens de andere Duitse deelstaten (Länder). Het biedt centrale toegang tot alle registers van ondernemingen, coöperaties en vennootschappen en tot aankondigingen namens het register.

Algemene informatie is in het handelsregister ook beschikbaar in het Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Pools, Spaans en Turks, maar de feitelijke registergegevens zelf zijn voornamelijk in het Duits.

Aanvullende informatie over faillissementen, jaarrekeningen en kapitaalmarkten is te vinden op de website van het Duitse ondernemingsregister. Hoewel de gegevens hoofdzakelijk in het Duits zijn opgesteld (al is de informatie over de kapitaalmarkt gedeeltelijk beschikbaar in het Engels en andere talen), is dit platform vertaald in het Engels, Frans, Italiaans en Spaans. Het Duitse ondernemingsregister is bovendien gekoppeld aan de website van het handelsregister, zodat een zoekopdracht kan worden uitgevoerd in beide registers.

Is de toegang tot het Duitse ondernemingsregister kosteloos?

Gegevens kunnen kosteloos in het Duitse ondernemingsregister geregistreerd worden. Ook het zoeken naar afzonderlijke ondernemingen en het raadplegen van publicaties en gegevens over eigenaren van ondernemingen is kosteloos. Voor elk verzoek om gegevens te raadplegen die verbonden zijn met een specifiek registratienummer (bv. huidige versie, chronologische uitdraai, historische uitdraai of boomstructuur van documenten) wordt een vast bedrag van 1,50 EUR (boomstructuur van documenten) of 4,50 EUR (uitdraai) aangerekend.

Hoe men kan zoeken in het Duitse ondernemingsregister?

Op de website van het Duitse handelsregister kan op twee manieren worden gezocht (normaal zoeken en uitgebreid zoeken), afhankelijk van de informatie die de gebruiker ter beschikking heeft. De website van het Duitse ondernemingsregister heeft ook een zoekfunctie.

Hoe betrouwbaar zijn de in het register opgenomen documenten?

In artikel 15 van het Duitse wetboek van koophandel (Handelsgesetzbuch) zijn de nationale bepalingen vastgesteld waarop derden mogen vertrouwen met betrekking tot de documenten en gegevens als bedoeld in artikel 2 van Richtlijn 2009/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 strekkende tot het coördineren van de waarborgen, welke in de lidstaten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 48 van het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken (PB L 258 van 1.10.2009, p. 11), conform artikel 3, leden 5, 6 en 7, van deze richtlijn.

Op grond van artikel 15 geldt het volgende. De onderneming kan zich slechts verweren tegen een derde op basis van feiten die eerder zijn geregistreerd en bekendgemaakt of die vooraf bij de derde bekend waren (artikel 15, lid 1, van het Duitse wetboek van koophandel). Een derde moet toestaan dat de feiten die correct zijn geregistreerd en bekendgemaakt, van toepassing zijn. Dit geldt niet voor rechtsvorderingen die binnen vijftien dagen na de bekendmaking worden ingesteld, voor zover de derde kan aantonen dat het feit noch bekend was, noch bekend had hoeven zijn (artikel 15, lid 2, van het Duitse wetboek van koophandel).

Indien een feit dat moest worden geregistreerd, niet op de juiste wijze is bekendgemaakt, mag een derde vertrouwen op het bekendgemaakte feit jegens de partij uit naam van wie het feit moest worden geregistreerd, tenzij de derde op de hoogte was van de fout (artikel 15, lid 3, van het Duitse wetboek van koophandel).

Geschiedenis van het Duitse ondernemingsregister

Alle sinds 2007 geregistreerde informatie is elektronisch beschikbaar.

Links

Website van het Duitse handelsregister

Uitgebreid zoeken

Normaal zoeken

Duits ondernemingsregister

Europees ondernemingsregister

Laatste update: 10/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.