Ondernemingsregisters in de EU-landen

Hongarije

Deze pagina geeft een kort overzicht van het ondernemingsregister van Hongarije.

Inhoud aangereikt door
Hongarije

Welke gegevens bevat het Hongaarse ondernemingsregister?

Het ondernemingsregister bevat gegevens en documenten over de geregistreerde ondernemingen, die als basis voor de registratie dienen. De gegevens in het ondernemingsregister (over de daarin geregistreerde vennootschappen) worden bijgehouden door de rechtbanken in hun hoedanigheid van rechtbanken van registratie. Gegevens en documenten van ondernemingen worden elektronisch opgeslagen. De gegevens van vennootschappen die zijn geregistreerd bij een Hongaarse rechtbank van registratie zijn kosteloos toegankelijk op de website van de Dienst ondernemingsinformatie en elektronische ondernemingsregistratie van het ministerie van Justitie, https://www.e-cegjegyzek.hu/).

U kunt de volgende (bestaande of niet meer geldige) informatie in het ondernemingsregister op het door u gewenste moment raadplegen:

 • registratienummer van de onderneming;
 • naam van de vennootschap;
 • hoofdkantoor (székhely);
 • bedrijfsgebouw(en) (telephely);
 • filialen (fióktelepek);
 • activiteit(en);
 • uitgegeven aandelenkapitaal;
 • fiscaal nummer;
 • of er faillissements-, liquidatie- of definitieve vereffeningsprocedures zijn ingeleid;
 • de vermelding dat een (voormalig) uitvoerend directeur of manager van een bedrijfsorgaan geen uitvoerend directeur of manager van een ander bedrijfsorgaan mag zijn, overeenkomstig afdeling 3:22 van wet V van 2013 inzake het Burgerlijk Wetboek.

Elke eerste dag van de week wordt de volgende informatie geactualiseerd:

 1. alle gegevens over vennootschappen in het ondernemingsregister (opgeslagen uittreksel bedrijfsgegevens) (tárolt cégkivonat), plus de gegevens over registratieverzoeken of veranderingen in de registratie die nog niet zijn verwerkt;
 2. bedrijfsinformatie omvat:
 • eigendomsrechten (als lid of aandeelhouder), juridische vertegenwoordigers van rechtspersonen, bedrijfsverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság) of andere verenigingen;
 • vertegenwoordigingsbevoegdheden en lidmaatschap van een raad van toezicht, voor natuurlijke personen.

Op de eerste dag van de week kan de bijgewerkte informatie ook met behulp van de zoekmachine worden gevonden.

In het ondernemingsregister wordt ondernemingsinformatie ook op basis van andere criteria opgeslagen (gegevens die niet langer geldig zijn, zijn ook toegankelijk) en naast gegevens over ondernemingen zijn ook documenten toegankelijk. De gegevens kunnen worden geraadpleegd bij rechtbanken van registratie en via de Dienst ondernemingsgegevens. Authentieke of niet-gecertificeerde kopieën van ondernemingsdocumenten en -gegevens kunnen worden verkregen tegen betaling van administratiekosten.

Is de toegang tot het Hongaarse ondernemingsregister kosteloos?

De bovengenoemde inhoud van het Hongaarse ondernemingsregister is kosteloos toegankelijk via <https://www.e-cegjegyzek.hu/?ceginformacio>. Alle overige inhoud is toegankelijk tegen betaling.

Hoe opzoekingen verrichten in het Hongaarse ondernemingsregister?

Bedrijfsinformatie kan op grond van de volgende gegevens worden opgezocht:

- naam van de vennootschap;

- registratienummer van de onderneming;

- fiscaal nummer.

In hoeverre kan worden vertrouwd op de informatie in het register?

De in artikel 2 van Richtlijn 2009/101/EG bedoelde gegevens zijn kosteloos online toegankelijk voor in Hongarije geregistreerde ondernemingen.

In Hongarije wordt openbare informatie over ondernemingen verstrekt door de rechtbank van registratie, de Dienst ondernemingsinformatie, of gepubliceerd in het Ondernemingsbulletin. Het Ondernemingsbulletin is het officiële bulletin van het ministerie van Justitie en is kosteloos toegankelijk op http://www.e-cegkozlony.gov.hu/ Wanneer gegevens over naamloze of besloten vennootschappen worden gepubliceerd, publiceert de rechtbank van registratie ook de statuten van de vennootschap en wijzigingen daarin, die dagelijks worden geüpload, in het Ondernemingsbulletin.

De gegevens in het ondernemingsregister worden bijgehouden door de rechtbanken in hun hoedanigheid van rechtbanken van registratie. Gegevens en documenten van ondernemingen worden elektronisch opgeslagen. De gegevens van vennootschappen die zijn geregistreerd bij een Hongaarse rechtbank van registratie zijn kosteloos toegankelijk op de website van de Dienst ondernemingsinformatie en elektronische ondernemingsregistratie van het ministerie van Justitie (https://www.e-cegjegyzek.hu/).

Geschiedenis van het Hongaarse ondernemingsregister

Sinds juli 1993, toen het Nationale Systeem voor Bedrijfsinformatie en Ondernemingsregistratie (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) volledig operationeel werd, worden de gegevens van het ondernemingsregister elektronisch door de rechtbanken opgeslagen.

De reactietijd tussen de systemen van twee rechtbanken is slechts een kwestie van minuten.

Laatste update: 15/02/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.