Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: TsjechischDuitsGrieksEngelsFransSloveens
Swipe to change

Ondernemingsregisters in de EU-landen

Letland

Op deze pagina vindt u een overzicht van het ondernemingsregister van Letland.

Inhoud aangereikt door
Letland
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Welke gegevens bevat het Letse ondernemingsregister?

Het ondernemingsregister van de Republiek Letland (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) is een Lets overheidsorgaan dat ondernemingen en handelaren (met inbegrip van hun vestigingen en vertegenwoordigingen) en wijzigingen in hun oprichtingsdocumenten registreert en andere activiteiten verricht waarin de wet voorziet. Het ondernemingsregister registreert ook ondernemingen op het gebied van massamedia, verenigingen en stichtingen, zakelijke zekerheden, zeggenschapsdeelnemingen, publiek-private partnerschappen, huwelijksvermogensovereenkomsten, politieke partijen, arbitrageorganen, vakbonden, religieuze organisaties en instellingen en insolventieprocedures.

Zijn er kosten verbonden aan het raadplegen van het ondernemingsregister?

Ja. Er is geen gratis online ondernemingsregister in Letland.

Met behulp van de zoekfuncties die beschikbaar zijn op de website van het ondernemingsregister kan echter kosteloos de volgende basisinformatie worden verkregen over in het ondernemingsregister ingeschreven rechtspersonen:

 • type rechtspersoon;
 • statutaire zetel;
 • nieuwe of huidige (handels)naam en eerder geregistreerde of historische vennootschaps- of handelsnamen;
 • inschrijvingsnummer;
 • BIC-code van het gemeenschappelijk eurobetalingsgebied (SEPA) (indien toegewezen);
 • datum van inschrijving;
 • datum van verwijdering van de rechtspersoon uit het register (of datum van de reorganisatie als de verwijdering uit het register het gevolg is van een reorganisatie);
 • tijdslimiet voor de registratie van religieuze organisaties die opnieuw moeten worden geregistreerd;
 • gemachtigde vertegenwoordigers.

Het Letse ondernemingsregister biedt de mogelijkheid om, als open gegevens, kosteloos de volgende informatie over alle geregistreerde rechtspersonen te verkrijgen:

 • inschrijvingsnummer;
 • naam of handelsnaam van de entiteit;
 • type rechtspersoon;
 • in welk register de entiteit is ingeschreven;
 • datum van inschrijving;
 • informatie over de verwijdering van de rechtspersoon uit het register of over de reorganisatie van de rechtspersoon;
 • datum van verwijdering van de rechtspersoon uit het register (of datum van de reorganisatie als de verwijdering uit het register het gevolg is van een reorganisatie);
 • statutaire zetel;
 • werkterrein van verenigingen, stichtingen en vakbonden.

Deze informatie wordt verstrekt in de bestandsformaten .csv, .txt of .xlsx en is hier toegankelijk. De gebruiker kan het bestandsformaat kiezen dat het best bij het doel van het voorgenomen gebruik past. De gegevens worden dagelijks bijgewerkt.

Alle inschrijvingen in het ondernemingsregister worden in elektronische vorm gepubliceerd op de website van het Letse Staatsblad Latvijas Vēstnesis. Dezelfde procedure is van toepassing op de publicatie van afzonderlijk ingediende documenten.

Hoe kan ik informatie opvragen uit het Letse ondernemingsregister?

Het Letse ondernemingsregister biedt informatie over alle geregistreerde rechtspersonen en juridische gegevens.

Informatie uit het ondernemingsregister kan tegen betaling worden verkregen door persoonlijk, per post of op het officiële e-mailadres van het register (info@ur.gov.lv) (als elektronisch document met een beveiligde elektronische handtekening en een digitale tijdsstempel) een aanvraagformulier in te dienen. Het informatieverzoek moet gegevens over de aan het ondernemingsregister verrichte betaling bevatten (een document dat als betalingsbewijs kan dienen of een kopie daarvan, of een uitgeprint afschrift in geval van internetbankieren). In een informatieverzoek moet door de aanvrager worden vermeld hoe deze de informatie wenst te ontvangen (persoonlijk, per post of elektronisch).

Een verklaring over een rechtspersoon of natuurlijke persoon, of een rechtshandeling (contract) kan ook online worden aangevraagd op Latvija.lv. De informatie wordt dan binnen 10-15 minuten gereedgemaakt. Na de verwerking van het verzoek wordt er een officieel bericht met een elektronisch zegel op de website geplaatst of naar het e-mailadres van de klant gestuurd. Het elektronische zegel geeft de garantie dat de gegevens betrouwbaar zijn en overeenstemmen met de informatie die in het ondernemingsregister is ingevoerd.

Een lijst van tarieven is te vinden op internet.

Hoe betrouwbaar zijn de in het register opgenomen documenten?

Alle inschrijvingen in het ondernemingsregister worden gepubliceerd in het Letse Staatsblad Latvijas Vēstnesis en elektronisch op de website van het Staatsblad. Dezelfde procedure is van toepassing op de publicatie van afzonderlijk ingediende documenten.

Derden kunnen pas vertrouwen op inschrijvingen in het ondernemingsregister nadat deze in het Staatsblad Latvijas Vēstnesis zijn gepubliceerd, tenzij de desbetreffende informatie reeds vóór de publicatie bij de derde bekend was. Indien een derde kan aantonen dat hij niet bekend was en ook niet bekend had kunnen zijn met de gepubliceerde informatie, kan deze informatie bovendien niet worden aangevoerd in het kader van juridische procedures die worden ingesteld binnen vijftien dagen na de publicatie van die informatie.

Als de in het register in te schrijven informatie onjuist is vastgelegd of gepubliceerd, kan een derde die te goeder trouw is zich echter beroepen op de gepubliceerde informatie, ook al komt deze niet overeen met de inschrijvingen in het ondernemingsregister of de feitelijke toestand. Maar een derde kan zich niet beroepen op informatie die onjuist gepubliceerd is indien hij zich bewust is van deze onjuistheid.

Voor nadere informatie, zie artikel 12 van de Handelswet (Komerclikums) (een vertaling in het Engels is ook beschikbaar).

Hoe kan ik contact opnemen met het Letse ondernemingsregister?

Contactgegevens:

Ondernemingsregister van de Republiek Letland
Pērses iela 2
Riga
Letland
LV 1011

Telefonische informatie: 67031703 (NB: er wordt geen juridisch advies verleend)
Fax: 67031793

E-mail: info@ur.gov.lv
De openingstijden zijn te vinden op internet.

Geschiedenis van het Letse ondernemingsregister

Het Letse ondernemingsregister is opgericht op 1 december 1990.

Links

Ondernemingsregister van de Republiek Letland
Europees Ondernemingsregister (toegang verzorgd door Lursoft)

Laatste update: 12/07/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.