Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Maltees) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Ondernemingsregisters in de EU-landen

Malta

Op deze pagina vindt u een overzicht van het ondernemingsregister van Malta.

Inhoud aangereikt door
Malta
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Welke gegevens bevat het ondernemingsregister van Malta?

Het ondernemingsregister van Malta bevat algemene informatie over ondernemingen in Malta.

Het register is onderdeel van de Malta Financial Services Authority (MFSA, Maltese autoriteit op het gebied van financiële diensten), die wettelijk verantwoordelijk is voor het bijhouden van het nationale ondernemingsregister. De website van de MFSA biedt informatie over wetgeving op het gebied van financiële diensten, waaronder:

  • wetgeving aangenomen door het parlement en relevante wettelijke kennisgevingen (met links naar het Maltese ministerie van Justitie, Cultuur en Plaatselijk Bestuur);
  • regelgeving;
  • vergunningen;
  • circulaires;
  • brochures;
  • kennisgevingen, en
  • overige door de MFSA verstrekte informatie en ander materiaal dat betrekking heeft op de regulering van financiële diensten in Malta.

Is de toegang tot het ondernemingsregister van Malta kosteloos?

Algemene informatie in het ondernemingsregister van Malta is kosteloos beschikbaar voor het publiek, hoewel gebruikers voor toegang tot sommige delen van de website moeten betalen.

De website van de MFSA als zodanig kan kosteloos door het publiek worden geraadpleegd.

Hoe opzoekingen verrichten in het Maltese ondernemingsregister?

Geregistreerde gebruikers van het onlinesysteem van het register hebben kosteloos toegang tot de gegevensbank van het register. Er zijn geen inschrijvingskosten verbonden aan registratie. Documenten met betrekking tot individuele ondernemingen kunnen alleen tegen betaling van de website worden gedownload, maar gebruikers kunnen de gegevensbank kosteloos doorzoeken. Iedereen kan derhalve informatie over een onderneming opzoeken door (een deel van) de naam of het registratienummer van de onderneming in te voeren. Andere vrij beschikbare informatie betreft de statutaire zetels van de onderneming en de namen van haar bestuurders, secretaris en aandeelhouders.

Hoe betrouwbaar zijn de in het register opgenomen documenten?

De vennootschapswet (Companies Act) van 1995 (hoofdstuk 386 van de Laws of Malta) is de belangrijkste wet inzake vennootschappen die in Malta zijn ingeschreven en bevat bepalingen die de betrouwbaarheid van documenten en andere in het register opgenomen gegevens waarborgen, zoals hieronder weergegeven.

Alle documenten en wettelijke kennisgevingen die door ondernemingen worden ingediend bij het register moeten zijn ondertekend en/of gewaarmerkt door een directeur of vennootschapssecretaris van de onderneming. Documenten en wettelijke mededelingen worden door de beheerder van het ondernemingsregister te goeder trouw ontvangen. De directeur of vennootschapssecretaris die het document ondertekent, is verantwoordelijk voor de inhoud ervan. In Malta is het strafbaar om in een document voor gebruik door een overheidsinstantie een valse verklaring af te leggen met het oogmerk om zichzelf of anderen een voordeel te verschaffen.

Geschiedenis van het ondernemingsregister van Malta

Het vennootschapsrecht is in 1962 in Malta ingevoerd met de Commercial Partnerships Ordinance (vennootschapsverordening). Het register viel oorspronkelijk onder het Commerce Department (het ministerie van Handel). Na de aanneming in 1995 van de nieuwe Companies Act werd het in 1997 onderdeel van de Malta Financial Services Authority. Alle geregistreerde documenten van de toen bestaande ondernemingen werden ingescand en voor elke onderneming werd een elektronisch dossier gecreëerd. Oorspronkelijk had de ondernemingsgegevensbank een inbelverbinding zodat de documenten erin op afstand geraadpleegd konden worden; in 2000 werd de gegevensbank aangesloten op het internet. Eind 2004 is een nieuw webgebaseerd systeem ingevoerd, en in 2006 werd een elektronisch bestandsbeheersysteem ingevoerd dat gebruikmaakt van digitale handtekeningen.

Links

Ondernemingsregister van Malta

Malta Financial Services Authority

Website van het ministerie van Justitie, Cultuur en Plaatselijk Bestuur

Laatste update: 04/05/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.