Ondernemingsregisters in de EU-landen

Nederland

Op deze pagina vindt u een overzicht van het Nederlandse Handelsregister.

Inhoud aangereikt door
Nederland

Welke gegevens bevat het Nederlandse ondernemingsregister?

Het Nederlandse Handelsregister is in handen van en wordt onderhouden door de Kamer van Koophandel, die hiertoe is gemachtigd door de overheid op basis van de Handelsregisterwet.

Het register geeft een overzicht van alle (juridisch) relevante informatie over alle economisch relevante ondernemingen en rechtspersonen in Nederland. Alle ondernemingen en rechtspersonen worden in het register opgenomen. Het gaat hierbij om:

 • Vennootschappen (BV’s en NV’s)
 • Eenmanszaken
 • Verenigingen
 • Stichtingen
 • Vrije beroepen (bijvoorbeeld advocaten, artsen, kunstenaars)
 • Verenigingen van eigenaars
 • Kerkgenootschappen
 • Overheidsdiensten

De hoeveelheid geregistreerde gegevens is afhankelijk van de rechtsvorm van de organisatie. De belangrijkste geregistreerde gegevens zijn:

 • (Statutaire) naam
 • Andere handelsnamen
 • Rechtsvorm en statutaire zetel
 • Adressen
 • Bestuurders
 • Personen met volmacht
 • Werkzame personen
 • Gegevens van de vestigingen
 • Contactgegevens
 • Aanduiding van de activiteiten (bij de codering hiervan wordt de NACE-indeling gevolgd)

Volgens de Nederlandse wet is de informatie in het register valide (en bindend voor derden), tenzij anders vermeld. Het is aan de organisaties zelf om te voldoen aan hun verplichting tot inschrijving (en registratie van eventuele wijzigingen). Elke wijziging moet binnen 1 week worden doorgegeven.

De inschrijving in het Handelsregister is geen onderdeel van de procedure voor de oprichting van een vennootschap in Nederland. Juridisch gezien kan een onderneming in Nederland ook bestaan zonder deze inschrijving. Hoewel illegaal, belet het niet-inschrijven van een onderneming dus niet dat deze bestaat en als zodanig kan handelen.

Nederlandse vennootschapen, al dan niet met beperkte aansprakelijkheid, moeten tevens hun jaarrekening in het Handelsregister deponeren. Het merendeel van de ondernemingen hoeven slechts een balans in te dienen, terwijl de grote ondernemingen ook een winst- en verliesrekening moeten deponeren.

Is de toegang tot het Nederlandse ondernemingsregister kosteloos?

Basisinformatie – zoals adresgegevens, het KvK-nummer en het vestigingsnummer – in het Nederlandse Handelsregister is kosteloos via de website van de Kamer van Koophandel beschikbaar. Voor andere informatie – zoals officiële uittreksels, jaarrekeningen en andere documenten – wordt een vergoeding gevraagd. Op de website van de Kamer van Koophandel kunt u tevens een overzicht van de tarieven vinden.

Daarnaast kunt u de gratis de KvK App Handelsregister downloaden. Hiermee kunt u eenvoudig gegevens uit het Handelsregister aanschaffen.

Hoe betrouwbaar zijn de documenten in het Nederlandse ondernemingsregister?

Iedereen moet kunnen vertrouwen op de gegevens in het Handelsregister. Het Handelsregister bevat authentieke gegevens. De kwaliteit van de gegevens is dusdanig geborgd dat de gebruiker op de juistheid daarvan kan vertrouwen. Degene aan wie een onderneming toebehoort, is verantwoordelijk voor hetgeen in het Handelsregister over zijn onderneming is geschreven. Ingeschreven ondernemingen moeten wijzigingen altijd doorgeven. Als een onderneming een wijziging niet doorgeeft, dan geldt toch wat in het Handelsregister staat. Dit heet derdenbescherming. Derden die te goeder trouw zijn, moeten kunnen vertrouwen op de geregistreerde gegevens.

Hoe kunnen opzoekingen in het Nederlandse ondernemingsregister worden verricht?

U kunt in het Nederlandse Handelsregister zoeken op:

 • Handelsnaam,
 • Officieel KvK-nummer (het nummer in de Kamer van Koophandel)
 • Adres
 • Postcodegebied

Geschiedenis van het Nederlandse ondernemingsregister

De informatie loopt vanaf de start van het huidige register (1920). Er zijn ook gegevens van oudere ondernemingen beschikbaar.

Gerelateerde links

Europees ondernemingsregister

Kamer van Koophandel

Handelsregister

Laatste update: 18/10/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.