Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Zweeds
Swipe to change

Ondernemingsregisters in de EU-landen

Zweden

Op deze pagina vindt u een overzicht van het ondernemingsregister van Zweden.

Inhoud aangereikt door
Zweden

Welke gegevens bevat het Zweedse ondernemingsregister?

Het Zweedse ondernemingsregistratiebureau houdt meerdere registers bij met informatie over bedrijven (d.w.z. geregistreerde ondernemingen). Toegang tot de informatie in deze registers kan worden verkregen via een internetzoekmachine of door contact op te nemen met het Zweedse ondernemingsregistratiebureau.

Deze registers worden collectief aangeduid als het Zweedse ondernemingsregister.

Het Zweedse ondernemingsregister verstrekt informatie over onder meer het volgende:

 • bedrijfsnamen en -adressen;
 • inschrijvingsnummer;
 • bestuurders van bedrijven (waaronder leden van de raad van bestuur);
 • jaarrekeningen;
 • statuten;
 • inschrijvingscertificaten;
 • faillissement.

Het register is eigendom van en wordt beheerd door het Zweeds ondernemingsregistratiebureau.

Is de toegang tot het Zweedse ondernemingsregister kosteloos?

De gegevens uit het Zweedse ondernemingsregister kunnen kosteloos worden verkregen door telefonisch contact op te nemen met het Zweeds ondernemingsregistratiebureau. Voor de behandeling van verzoeken om een schriftelijk uittreksel uit het register wordt doorgaans een vergoeding in rekening gebracht.

De zoekmachine op internet biedt gratis toegang tot gegevens over bedrijfsnamen, inschrijvingsnummers en bedrijfsstatussen. De volgende overige diensten zijn alleen beschikbaar voor geregistreerde en betalende gebruikers:

 • bestuurders van bedrijven (waaronder leden van de raad van bestuur);
 • jaarrekeningen;
 • statuten;
 • inschrijvingscertificaten;
 • meer gedetailleerde informatie over faillissementen en liquidaties.

Hoe betrouwbaar zijn de in het register opgenomen documenten?

Informatie over Zweedse kapitaalvennootschappen wordt verstrekt in overeenstemming met artikel 2 van Richtlijn 2009/101/EG.

Nieuw ingeschreven Zweedse kapitaalvennootschappen, en wijzigingen in deze inschrijvingen, worden geregistreerd door het Zweedse ondernemingsregistratiebureau.

Artikel 2 van Richtlijn 2009/101/EG verplicht de lidstaten om ervoor te zorgen dat vennootschappen bepaalde documenten en bijzonderheden bekendmaken. Artikel 3 bis, lid 2, verplicht de lidstaten voorts om deze gegevens te verstrekken voor publicatie op het Europese e-Justitieportaal.

In het geval van Zweden wordt de geregistreerde informatie gepubliceerd in de Zweedse staatscourant (Post- och Inrikes Tidningar).

Meer informatie over Zweedse vennootschappen is te vinden op de website van het Zweedse ondernemingsregistratiebureau: http://www.bolagsverket.se/en.

De Zweedse staatscourant kan worden geraadpleegd via de website van het Zweedse ondernemingsregistratiebureau: http://www.bolagsverket.se/en.

Hoe opzoekingen verrichten in het Zweedse ondernemingsregister

Iedereen kan informatie uit het register verkrijgen door per post, e-mail of telefoon contact op te nemen met het Zweedse ondernemingsregistratiebureau.

Met behulp van de zoekmachine kunnen zoekopdrachten worden uitgevoerd door een bedrijfsnaam en een inschrijvingsnummer in te voeren. De hieronder vermelde informatie is alleen beschikbaar voor geregistreerde en betalende gebruikers:

 • bestuurders van bedrijven (waaronder leden van de raad van bestuur);
 • jaarrekeningen;
 • statuten;
 • inschrijvingscertificaten;
 • meer gedetailleerde informatie over faillissementen en liquidaties.

Geschiedenis van het Zweedse ondernemingsregister

Het Zweedse ondernemingsregister wordt bijgehouden sinds 1897. Afhankelijk van het soort gegevens is de inhoud van het register vanaf het jaar 1982 digitaal beschikbaar. Sinds 2002 worden alle inkomende gegevens omgezet in een digitaal formaat.

Nuttige links

Europees ondernemingsregister (EBR)

Laatste update: 09/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.