Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: duńskiestońskigreckiangielskifrancuskichorwackiwłoskilitewskiwęgierskimaltańskifiński
Swipe to change

Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Niemcy

Na niniejszej stronie przedstawiono w zarysie rejestr działalności gospodarczej w Niemczech.

Autor treści:
Niemcy
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jakie informacje znaleźć można w rejestrze działalności gospodarczej?

Niemiecki rejestr handlowy Handelsregisterportal prowadzony jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości Nadrenii-Północnej Westfalii dla wszystkich krajów związkowych. Umożliwia on scentralizowany dostęp do wszystkich lokalnych niemieckich rejestrów: rejestru handlowego, rejestru stowarzyszeń i spółek partnerskich oraz do związanych z tymi rejestrami ogłoszeń.

Na stronach tego portalu dostępne są również informacje w językach angielskim, francuskim, włoskim, niderlandzkim, polskim, hiszpańskim i tureckim, przy czym większość informacji jest jednak dostępna głównie w języku niemieckim.

Dodatkowe informacje dotyczące niewypłacalności, rozliczeń finansowych/sprawozdań oraz rynku kapitałowego znaleźć można na stronach internetowych niemieckiego rejestru spółek. Chociaż informacje dostępne na tej platformie podane są głównie w języku niemieckim (informacje o rynkach kapitałowych są dostępne częściowo w języku angielskim lub innych językach), treści platformy są także dostępne w językach angielskim, francuskim, włoskim i hiszpańskim. Niemiecki rejestr spółek jest powiązany z Handelsregisterportal i umożliwia wyszukiwanie danych zawartych w obydwu rejestrach.

Czy dostęp do niemieckiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Rejestrowanie danych w niemieckim rejestrze spółek jest bezpłatne. Podobnie wolne od opłat jest wyszukiwanie poszczególnych podmiotów, a także wgląd do opublikowanych ogłoszeń i do danych dotyczących podmiotów wpisanych do rejestru. Za każdy dostęp do danych opatrzonych numerem rejestracyjnym (np. wyciągi z aktualnych danych, z danych chronologicznych, z danych historycznych lub dostęp do dokumentów) pobierana jest opłata w wysokości 4,50 EUR (wydruk) lub 1,50 EUR (struktura dokumentu).

Wyszukiwanie w rejestrze działalności gospodarczej

Na stronach internetowych Handelsregisterportal można, w zależności od dostępnych informacji, wyszukiwać dane przy pomocy dwóch funkcji (Wyszukiwanie zwykłe i Wyszukiwanie zaawansowane). Na stronach niemieckiego rejestru spółek (Unternehmensregister) dostępna jest tylko jedna funkcja wyszukiwania.

W jakim stopniu można polegać na wiarygodności dokumentów umieszczonych w rejestrze?

W art 15 niemieckiego kodeksu handlowego (Deutsches Handelsgesetzbuch) ustanowione są krajowe przepisy, na które, zgodnie z art. 3 ust. 5, 6 i 7 dyrektywy 2009/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich, (Dz.U. L 258 z 1.10.2009, s. 11), mogą się powołać osoby trzecie w odniesieniu do dokumentów i podmiotów wymienionych w art. 2 tej dyrektywy.

Zgodnie ze wspomnianym art. 15: spółka może się powołać wobec osoby trzeciej jedynie na fakty, które zostały wpisane do rejestru oraz opublikowane lub które były tej osobie wcześniej znane (art. 15 ust. 1 niemieckiego kodeksu handlowego). Wobec osoby trzeciej można się powołać jedynie na fakty prawidłowo wpisane do rejestru i opublikowane. Zasady tej nie stosuje się do czynności prawnych dokonanych w terminie piętnastu dni od daty publikacji, o ile strona trzecia może udowodnić, że tych faktów nie znała ani nie musiała ich znać (art. 15 ust. 2 niemieckiego kodeksu handlowego).

Jeśli wpisany do rejestru fakt został opublikowany nieprawidłowo, osoba trzecia może się na niego powoływać wobec podmiotu, w związku z którym został wpisany do rejestru, o ile był on świadomy tej nieprawidłowości (art. 15 ust. 3 niemieckiego kodeksu handlowego).

Historia niemieckiego rejestru działalności gospodarczej

Wszystkie dane zarejestrowane od 2007 r. są dostępne w wersji elektronicznej.

Powiązane strony

Portal niemieckiego rejestru handlowego

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyszukiwanie zwykłe

Niemiecki rejestr spółek

Europejski rejestr przedsiębiorstw

Ostatnia aktualizacja: 10/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.