NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: spaniolăengleză.
Swipe to change

Registrele comerțului în țările UE

Austria

Această secțiune a portalului oferă o prezentare generală a registrului comerțului din Austria.

Conținut furnizat de
Austria
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ce informații oferă registrul comerțului din Austria?

Registrul comerțului [Firmenbuch, cunoscut de asemenea sub denumirea de Hauptbuch] conține informații despre toate societățile înregistrate în Austria [a se vedea secțiunea 2 din Legea privind registrul comerțului (Firmenbuchgesetz - FBG)]. Documentele care stau la baza înregistrării societăților sunt stocate într-o arhivă a documentelor electronice (Urkundensammlung), care se află în grija Ministerului Justiției. Datele privind societățile și arhiva documentelor sunt disponibile în mod public online. Accesul se obține însă contra cost.

Autoritățile din Austria pot accesa datele privind societățile prin intermediul portalului Centrului informatic federal (Bundesrechenzentrums – BRZ). Statele membre ale UE au acces la date prin intermediul Registrului European al Comerțului (EBR).

Accesul la registrul comerțului este gratuit?

Accesul la registrul comerțului din Austria se obține contra cost.

Efectuarea de căutări în registrul comerțului

Oricine poate să acceseze baza de date a registrului comerțului pentru a obține informații cu privire la societățile înregistrate.

Introducând numărul de înregistrare al societății (Firmenbuchnummer), se poate obține un extras al datelor curente. La cerere, se pot obține inclusiv date care au fost șterse (cu condiția să fie disponibile în format electronic). De asemenea, solicitările de informații privind societățile pot viza înregistrări efectuate, modificate sau șterse recent.

Accesul public la baza de date a registrului comerțului este asigurat de societăți cunoscute drept „puncte de informații” (Verrechnungsstellen) care au primit de la Ministerul Justiției sarcina de a se ocupa de solicitările de informații. Acestea oferă, în schimbul unei taxe, servicii cum ar fi răspunsuri la solicitările de informații legate de registrul comerțului sau furnizarea de copii autentificate ale înregistrărilor, care sunt echivalente cu certificatele eliberate oficial.

Cu toate acestea, un document public care certifică statutul unei societăți în registrul comerțului pentru a fi prezentat unei autorități publice poate fi eliberat doar de o instanță regională [oficiul registrului comerțului (Firmenbuchabteilung)].

Cât de fiabile sunt documentele din registru?

În conformitate cu articolul 3a din Directiva 2009/101/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2012/17/UE, statele membre trebuie să explice dispozițiile de drept intern conform cărora părțile terțe se pot baza pe datele și documentele referitoare la societățile menționate la articolul 2 (de exemplu competența de reprezentare a unui organism sau statutul). Prezenta fișă de informații expune situația juridică din Austria.

În Austria, în conformitate cu articolul 2 din Directiva 2009/101/CE, datele și documentele referitoare la societățile pe acțiuni (Aktiengesellschaften - AG) și la societățile comerciale cu răspundere limitată (Gesellschaften mit beschränkter Haftung - GmbH) sunt puse la dispoziție în registrul comerțului, ale cărui temeiuri juridice sunt Codul comercial (Unternehmensgesetzbuch - UGB) și Legea privind registrul comerțului (Firmenbuchgesetz - FBG). Registrul comerțului este ținut de către instanțe sub forma unui registru electronic. Acesta este alcătuit din registrul principal (Hauptbuch), în care sunt înregistrate și șterse faptele juridice (de exemplu competența de reprezentare a unui organism) și din colecția de documente (Urkundensammlung), care conține documentele relevante (de exemplu statutul).

În conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din UGB, înscrierile în registrul comerțului trebuie să fie comunicate în baza de date a avizelor juridice (Ediktsdatei, care este disponibilă gratuit online), pe de o parte, și în Monitorul Oficial publicat în Wiener Zeitung, pe de altă parte. Această comunicare se consideră a avea loc în momentul în care datele relevante sunt introduse în baza de date a avizelor juridice.

Efectele față de terți ale înscrierii în registrul comerțului sunt reglementate la articolul 15 din UGB. Acesta prevede că o informație care ar fi trebuit înscrisă în registrul comerțului, dar nu a fost, nu poate fi opusă de către societatea în cauză unui terț, cu condiția ca terțul să nu fi avut deja cunoștință de informația în cauză (alineatul 1). Odată ce o informație a fost înscrisă în registru, un terț trebuie să accepte că informația respectivă devine opozabilă acestuia. Acest lucru nu se aplică însă în cazul acțiunilor în justiție introduse în termen de 15 zile de la publicare, în măsura în care terțul poate dovedi că nu avea cunoștință și nici nu trebuia să aibă cunoștință de informația respectivă (alineatul 2). De asemenea, societatea trebuie să accepte înscrierile incorecte ca devenind opozabile pentru sine vis-à-vis de un terț în tranzacții comerciale în cazul în care a efectuat ea însăși înscrierea incorectă sau nu a șters o înscriere despre care știa sau ar fi trebuit să știe că este incorectă. Cu toate acestea, societatea nu este obligată să accepte înscrierile incorecte ca fiind opozabile pentru sine în cazul în care poate dovedi că terțul nu a încheiat tranzacția bazându-se pe ipoteza că înscrierea era corectă, că terțul știa că înscrierea era incorectă sau că nu știa acest lucru ca urmare a unei neglijențe grave (alineatul 3).

Versiunea obligatorie a statutului unei AG sau a unei GmbH este întotdeauna cea care apare în registrul comerțului, întrucât modificările statutului nu au niciun efect juridic până când acestea nu sunt înscrise în registrul comerțului [articolul 148 alineatul (3) din Legea privind societățile pe acțiuni (Aktiengesetz - AktG), articolul 49 alineatul (2) din Legea privind societățile comerciale cu răspundere limitată (GmbH-Gesetz - GmbHG)].

Istoricul registrului de insolvență al Austriei

Înregistrările în registrul comerțului erau stocate la început pe suport de hârtie. În anul 1991, când registrul a fost modernizat, datele înregistrate pe suport de hârtie au fost transferate într-o bază de date electronică. De atunci, toate datele, atât cele curente, cât și cele istorice, sunt disponibile în format electronic.

Link-uri similare

Registrul european al comerțului

Informații generale privind registrul comerțului din Austria

Baza de date cu avize juridice a sistemului judiciar austriac

Textul juridic integral al UGB

Textul juridic integral al FBG

Textul juridic integral al AktG

Textul juridic integral al GmbHG

Ultima actualizare: 21/04/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.