Registrele comerțului în țările UE

Belgia

Această secțiune vă oferă o prezentare generală a registrului comerțului din Belgia.

Conținut furnizat de
Belgia

Ce informații conține Registrul comerțului din Belgia?

Registrul belgian al întreprinderilor, Banque Carrefour des Entreprises (BCE), este gestionat de o unitate din cadrul Serviciului Public Federal Economie. Registrul a fost instituit în cadrul procesului de simplificare administrativă și de identificare unică a întreprinderilor. BCE include toate întreprinderile, întrucât înregistrarea este obligatorie prin lege. Sunt incluse și unități ale întreprinderilor. Acestea sunt adresele la care sau de la care întreprinderea își desfășoară activitatea. BCE conține, de asemenea, linkuri către alte baze de date. Acesta conține nu numai întreprinderile, ci și alte persoane juridice. Întreprinderile profesionale unipersonale, entitățile publice și, în unele cazuri, societățile străine sunt incluse în baza de date.

Este gratuit accesul la Registrul comerțului din Belgia?

Orice persoană poate consulta gratuit datele publice referitoare la întreprinderi folosind funcția de căutare destinată publicului.

Acest motor de căutare vă permite să căutați întreprinderi sau unități ale întreprinderilor pe baza unor anumite criterii de căutare. Un dosar Open Data este, de asemenea, furnizat cu titlu gratuit și poate fi reutilizat după înregistrare de către toate părțile interesate. Sunt propuse și servicii web de „Public Search”, care includ o mare parte a datelor publice în aplicațiile de utilizator. Acest serviciu este furnizat în schimbul unei taxe.

Cum se efectuează o căutare în Registrul comerțului din Belgia?

Funcția „Public Search” vă permite să căutați date privind toate întreprinderile active sau care și-au încetat activitatea, fie că sunt întreprinderi profesionale unipersonale, fie persoane juridice, precum și unitățile acestora.

Ce date puteți găsi?

În cazul societăților:

 1. numărul de înregistrare al societății
 2. statutul
 3. situația juridică
 4. data de începerii activității
 5. denumirea
 6. adresa sediului social
 7. număr de telefon
 8. număr de fax
 9. adresa de e-mail‑
 10. site-ul web
 11. forma juridică a întreprinderii
 12. număr de unități ale întreprinderii
 13. funcții
 14. competențe profesionale și cunoștințe privind noțiuni de bază de gestionare în legătură cu care s-au furnizat dovezi
 15. calități
 16. autorizații
 17. domeniile de activitate ale societății (TVA și ONSS)
 18. date financiare
 19. legături cu alte societăți
 20. linkuri externe (Monitorul belgian, Banca Națională a Belgiei, precum și Registrul angajatorilor ONSS )

La nivel de unitate de întreprindere:

 1. numărul de înregistrare al societății
 2. statutul
 3. numărul unității
 4. data de începerii activității
 5. denumirea
 6. adresa
 7. numărul de telefon
 8. numărul de fax
 9. adresa de e-mail
 10. site-ul web
 11. autorizații
 12. activități ONSS și activități (ne)comerciale

Care este gradul de fiabilitate a datelor din registru?

Societățile au obligația de a publica anumite informații, precum și anumite documente, în special pentru a asigura opozabilitatea față de terți. În Belgia, acest lucru se realizează prin publicarea de documente și informații în Monitorul Oficial al Belgiei (Moniteur belge) și prin publicarea conturilor anuale la Oficiul bilanțurilor din cadrul Băncii Naționale a Belgiei. Articolul 76 din Codul societăților comerciale cuprinde normele privind opozabilitatea documentelor și informațiilor după publicarea lor.

Articolul 76 din Codul societăților comerciale prevede că documentele și informațiile a căror publicare este obligatorie nu sunt opozabile terților decât de la data publicării lor sub formă de extrase sau de trimitere la anexele la Monitorul Oficial al Belgiei, cu excepția cazului în care societatea poate dovedi că terții aveau deja cunoștință de acestea.

Cu toate acestea, terții se pot prevala de orice document, chiar nepublicat.

În ceea ce privește operațiunile încheiate înainte de a șaisprezecea zi de la publicare, aceste documente nu sunt opozabile terților care dovedesc că se aflau în imposibilitatea de a le cunoaște.

În caz de neconcordanță între textul depus și publicat în anexele la Monitorului Oficial, acesta din urmă nu este opozabil terților. Cu toate acestea, terții se pot prevala de textul în cauză, cu excepția cazului în care societatea dovedește că ei au avut cunoștință de textul depus.

În caz de neconcordanță între documentele care trebuie întocmite într-una din limbile oficiale și traducerile depuse în mod voluntar într-una sau mai multe limbi oficiale ale Uniunii Europene, traducerea nu este opozabilă terților. Cu toate acestea, terții se pot prevala de traducerile publicate în mod voluntar, cu excepția cazului în care societatea dovedește că ei au avut cunoștință de versiunea la care se face referire la articolul 67 alineatul 1 paragraful 2 din Codul societăților comerciale, și anume copiile certificate ale actelor autentice, copiile sau originalele actelor sub semnătură privată și extrasele [în format electronic sau clasic] care trebuie depuse la grefa tribunalului de comerț.

Căutare pe site-ul „Public Search” al BCE, datele întreprinderilor au link direct către versiunea publicată în Monitorul Oficial și către Oficiul bilanțurilor din cadrul Băncii Naționale a Belgiei.

Modalitate de căutare

Acest link vă trimite către Public Search.

Există patru opțiuni de căutare, separate de file:

 • căutare după număr (în cazul în care cunoașteți numărul de înregistrare al societății sau al unei unități al acesteia)
 • căutare după denumire
 • căutare după adresă
 • căutare după domeniul de activitate

Site-ul este disponibil în patru limbi: germană, engleză, franceză și neerlandeză.

Puteți găsi informații generale privind BCE pe site-ul internet al Serviciului Public Federal Economie (secțiunea „Entreprises et Indépendants” (Întreprinderi și persoane are desfășoară o activitate independentă), rubrica „Banque carrefour des Entreprises”).

Linkuri utile

Registrul European al Comerțului, Serviciul Public Federal Justiție, Serviciul Public Federal Economie, IMM, Clasa de mijloc și energie

Ultima actualizare: 18/01/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.