Registrele comerțului în țările UE

Cipru

Această secțiune a paginii oferă o prezentare generală a registrului comerțului din Cipru. Secțiunea privind societățile comerciale tratează înregistrarea, monitorizarea, controlul și radierea societăților comerciale naționale, a societăților comerciale străine, a parteneriatelor și a denumirilor comerciale, fiind totodată în subordinea Departamentului registrului comerțului și de administrare judiciară (DRCOR) din cadrul Ministerului Energiei, Comerțului, Industriei și Turismului.

Conținut furnizat de
Cipru

Serviciile disponibile pe internet:

  • Sunt accesibile documente și cereri pentru Secțiunea privind societățile comerciale.
  • Cetățenii pot obține informații cu privire la (taxele) pentru fiecare document și formular de cerere depus.
  • Sunt disponibile (statistici) referitoare la Secțiunea privind societățile comerciale.

Ce informații oferă registrul comerțului?

Oricine poate afla online dacă o anumită organizație figurează în registrul comerțului și care este statutul acesteia (înregistrată în prezent sau radiată). Este posibil să se efectueze o căutare online a datelor tuturor societăților și să se verifice documentele din dosarele electronice ale societăților.

Departamentul registrului comerțului și de administrare judiciară este responsabil pentru menținerea registrului comerțului.

Este gratuit accesul la registrul comerțului?

Consultarea online a registrului este gratuită pentru informațiile de bază privind societățile.

Cât de fiabile sunt documentele din registru?

Fiabilitatea documentelor din registrul comerțului este garantată de capitolul 113 din Legea societăților comerciale, care asigură validitatea informațiilor furnizate unor terți în temeiul articolului 3 litera (a) din Directiva 2009/101/CE, prin următoarele articole din lege:

Articolul 365

Verificarea, producerea și evidența documentelor păstrate de autoritatea de înregistrare.

Articolul 365A

Comunicarea autorității de înregistrare privind ținerea evidenței – Prevalența mențiunilor înscrise în registru sau publicate în Monitorul Oficial al Republicii.

Articolul 365B alineatul (7)

Registrul comerțului asigură că instrumentele și documentele menționate la alineatul (2) sunt disponibile prin intermediul sistemului electronic intra‑UE de interconectare a registrelor în format standard de mesaj și sunt accesibile pe cale electronică, garantând respectarea cerințelor minime de securitate pentru transmiterea de date.

Articolul 366

Respectarea de către societăți a obligației de a prezenta rapoarte autorității de înregistrare, inclusiv raportul anual și fișa financiară pentru fiecare an. (articolele 118-121)

Cum puteți căuta în registrul comerțului?

Se pot efectua căutări după numele și/sau numărul societății. Mai multe informații cu privire la modul de căutare sunt disponibile pe pagina de căutare

Istoricul registrului comerțului

Registrul online al Departamentului registrului comerțului și de administrare judiciară include toate organizațiile înregistrate din 1923 până în prezent, inclusiv companii străine, parteneriate și denumiri comerciale.

Link-uri relevante

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Departamentul registrului comerțului și de administrare judiciară)

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf

Ultima actualizare: 23/07/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.