Registrele comerțului în țările UE

Danemarca

În această secțiune găsiți o prezentare generală a Registrului comerțului din Danemarca.

Conținut furnizat de
Danemarca

Autoritatea comercială daneză (Erhvervsstyrelsen)

Istoricul Registrului comerțului din Danemarca

Autoritatea comercială daneză a fost înființată la 1 ianuarie 2012.

În prezent are aproximativ 500 de angajați. Prin portofoliul său vast de sarcini și responsabilități, autoritatea are ca misiune să facă mai ușoară și mai atractivă desfășurarea de activități economice în Danemarca. Autoritatea comercială daneză își desfășoară activitatea în multe domenii – de la legislația în materie de urbanism și dezvoltare rurală la digitalizare, supravegherea și monitorizarea eficace a fondurilor, a întreprinderilor, combaterea spălării banilor, contabilitate, audit, exporturi și controale la nivelul UE. Este responsabilă, de asemenea, de ținerea Registrului central al comerțului (CVR), principalul registru de informații al statului cu privire la toate societățile daneze.

Autoritatea comercială face parte din Ministerul Întreprinderilor și Creșterii Economice din Danemarca (Erhvervsministeriet).

Ce informații oferă Registrul comerțului din Danemarca?

Pe site-ul autorității comerciale daneze puteți găsi informații privind toate domeniile de activitate ale autorității, inclusiv Registrul comerțului din Danemarca (CVR.dk).

CVR.dk, de pe portalul Virk, este punctul de intrare centralizat pentru informațiile și datele privind toate întreprinderile din Danemarca. Indiferent de tipul de activitate comercială, puteți găsi informații atât cu privire la întreprinderi (entități juridice), cât și la unitățile de producție ale acestora. Registrul oferă, de asemenea, informații despre fondatori, proprietari și directori.


Pentru anumite tipuri de activitate comercială – în special, societăți pe acțiuni și societăți cu răspundere limitată – puteți găsi mai multe informații: situații financiare, date și rapoarte privind societatea și persoanele care o administrează.

Ce informații conține Registrul central al comerțului?

 • Numărul de înregistrare al societății (codul CVR)
 • Denumirea și adresa
 • Data înființării și, dacă este cazul, data la care și-a încetat activitatea
 • Tipul activității comerciale
 • Indicarea unei eventuale protecții publicitare
 • Informații privind situația creditării
 • Sectoare și subsectoare, după caz
 • Datele de contact, dacă este cazul
 • Numărul de angajați, dacă este cazul
 • Asociații cu răspundere deplină, fondatorii, proprietarii și directorii
  • Denumirea și adresa
  • Numărul de înregistrare (codul Det Centrale Personsregister -CPR sau CVR) (codul CPR nu se divulgă persoanelor fizice)
 • Unități de producție asociate
  • Numărul unității de producție
  • Denumirea și adresa
  • Data înființării și, dacă este cazul, data la care și-a încetat activitatea
  • Indicarea unei eventuale protecții publicitare
  • Sectoare și subsectoare, după caz
  • Datele de contact, dacă este cazul
  • Numărul de angajați, dacă este cazul

Cum pot efectua o căutare în Registrul comerțului din Danemarca?

Introducând codul CVR pe platforma Virk, puteți efectua căutări individuale folosind parametri precum: denumirea societății, numele unei persoane, numărul de înregistrare al societății, numărul unității de producție, adresa unei societăți, a unei unități de producție sau a unei persoane. Puteți găsi date de bază privind toate societățile înregistrate în Registrul central al comerțului.

Pe pagina Sådan søger du” puteți căuta informații privind societățile comerciale înscrise în Registrul central al comerțului.

Sunt disponibile mai multe soluții pentru cantități mai mari de date din Registrul central al comerțului, cum ar fi „acces de la un sistem la altul” și „servicii web CVR”. Pentru mai multe informații: Faceți clic aici

Accesul la Registrul comerțului din Danemarca este gratuit?

Documentele și serviciile din Registrul central al comerțului care nu necesită prelucrare manuală sunt gratuite. Acestea sunt:

 • diverse afișaje
 • informații privind situația financiară
 • acces de tipul „de la sistem la sistem” și servicii web CVR

O serie de documente necesită prelucrarea manuală și pentru obținerea acestora trebuie achitată o taxă. Nu se plătește însă TVA:

 • Adăugarea unei semnături: 120 DKK
 • Contabilitate mai veche, salvată pe microfilme sau aflată în arhive: 300 DKK
 • Certificat de înregistrare: 300 DKK
 • Certificat de schimbare a denumirii: 500 DKK
 • Plan de fuziune: 150 DKK
 • Proces-verbal al adunării generale anuale: 150 DKK
 • Documentația privind capitalul: 150 DKK
 • Copie după formularul de înscriere: 150 DKK
 • Declarație din partea conducerii: 150 DKK
 • Raport privind achiziții ulterioare: 150 DKK
 • Raport privind autofinanțarea: 150 DKK
 • Plan de sciziune: 150 DKK
 • Act constitutiv: 150 DKK

Aceste prețuri sunt valabile de la data de 5 decembrie 2014.

Cât de fiabile sunt documentele din registru?

Articolul 14 din Legea societăților transpune articolul 3 din prima Directivă în materie de drept al societăților în legislația daneză privind societățile și descrie modul în care pot fi invocate înregistrările. Articolul 14 din Legea societăților prevede:

„Se consideră că informațiile publicate în sistemul informatic al autorității comerciale daneze sunt aduse la cunoștința părților terțe. Alineatul 1 Acest lucru nu se aplică însă în cazul tranzacțiilor efectuate în termen de 16 zile de la publicarea acestora, dacă se demonstreze că o parte terță se afla în imposibilitatea de a cunoaște circumstanțele făcute publice.

Atât timp cât nu au fost publicate în sistemul informatic al autorității comerciale daneze, circumstanțele care urmează să fie înregistrate și făcute publice nu pot fi opuse terților, cu excepția cazului în care se arată că părțile terțe au avut cunoștință de acestea. Faptul că circumstanțele de acest tip nu au fost încă făcute publice nu împiedică o parte terță să acționeze pe baza acestora.”

Răspunderea pentru exactitatea înregistrărilor

De exactitatea informațiilor furnizate răspunde persoana care efectuează declarația – a se vedea articolul 8 din Ordinul privind declarațiile (anmeldelsesbekendtgørelsen) și articolul 15 alineatul (2) din Legea societăților. Aceasta răspunde penal pentru legalitatea declarației și pentru exactitatea informațiilor furnizate.

Autoritatea comercială daneză nu verifică exactitatea informațiilor raportate, ci doar înregistrează informațiile care îi sunt raportate. Aceasta este situația indiferent dacă este vorba de o înregistrare manuală sau de o autoînregistrare pe portalul Virk.dk.

Autoritatea comercială daneză poate fi trasă la răspundere în cazul prejudiciilor suferite ca urmare a utilizării unor informații sau documente publicate care sunt incorecte din cauza, de exemplu, a unei erori de procesare.

Linkuri relevante

Autoritatea comercială daneză

Registrul central al comerțului

Ministerul Întreprinderilor și Creșterii Economice din Danemarca

Registrul European al Comerțului (EBR)

Ultima actualizare: 28/05/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.