Registrele comerțului în țările UE

Finlanda

Această secțiune conține o prezentare generală a registrului comerțului din Finlanda.

Conținut furnizat de
Finlanda

Ce informații oferă registrul comerțului din Finlanda?

Registrul comerțului este deținut și administrat de Oficiul Național de Brevetare și Înregistrare.

Registrul comerțului din Finlanda este un registru public care conține informații privind societățile comerciale (întreprinderile). Ca regulă generală, toate întreprinderile trebuie să fie înscrise în registru. De asemenea, întreprinderile trebuie să notifice orice modificare a datelor lor înscrise în registru. Totodată, majoritatea întreprinderilor trebuie să depună la registru situațiile financiare anuale. În fiecare an se înscriu în registru:

 • aproximativ 40 000 de întreprinderi noi;
 • aproximativ 145 000 de modificări aduse datelor societăților comerciale înregistrate;
 • aproximativ 230 000 de situații financiare anuale.

Registrul comerțului și administrația fiscală au o procedură comună de notificare și un serviciu de date comun. Serviciul de informații privind întreprinderile este furnizat gratuit și în comun de Oficiul Național de Brevetare și Înregistrare și de administrația fiscală, gestionarea sa fiind asigurată de Oficiul Național de Brevetare și Înregistrare. Acest serviciu furnizează datele de contact și de identificare ale întreprinderilor, de exemplu:

 • denumirea societății comerciale și eventualele denumiri paralele sau auxiliare ale acesteia;
 • numărul de identificare a întreprinderii, tipul de societate comercială și sediul social;
 • adresa și alte date de contact;
 • domeniul principal de activitate;
 • registrele administrației fiscale și ale Oficiului Național de Brevetare și Înregistrare în care întreprinderea în cauză este înscrisă;
 • informații privind procedurile de încetare sau de întrerupere a activității, de faliment, de lichidare sau de reorganizare a întreprinderii.

Registrul European al Comerțului este un serviciu de informații destinat țărilor membre ale Asociației europene a registrelor comerțului (European Business Registry Association, EBRA), care furnizează date oficiale și fiabile, extrase direct din registrul național al comerțului al fiecărei țări participante.

Sistemul de interconectare a registrelor comerțului (Business Registers Interconnection System, BRIS) este un sistem care interconectează registrele comerțului ale statelor membre ale UE, Islandei, Liechtensteinului și Norvegiei. Acest sistem poate fi utilizat pentru a căuta date privind întreprinderile înscrise în registrul național al comerțului al fiecărei țări participante.

Accesul la registrul comerțului din Finlanda este gratuit?

Accesul la datele de bază este gratuit, însă se percep taxe pentru alte date, cum ar fi numele persoanelor responsabile din cadrul unei întreprinderi, domeniul de activitate înscris în registrul comerțului și informațiile privind capitalul.

Date de bază sunt următoarele:

 • denumirea societății comerciale;
 • numărul de identificare a întreprinderii;
 • sediul social;
 • tipul de societate comercială;
 • limba de lucru (finlandeză sau suedeză);
 • data înscrierii în registrul comerțului;
 • cele mai recente date înregistrate;
 • statutul societății comerciale;
 • eventuala existență a unor ipoteci comerciale;
 • datele de contact.

Cum se efectuează căutări în registrul comerțului din Finlanda

Datele societăților comerciale sunt înscrise în registrul comerțului pe baza notificărilor și a comunicărilor primite de autoritatea de resort. Registrul conține informații transmise atât de societățile comerciale, cât și de instanțe și de alte autorități.

În temeiul articolului 21a din Legea privind registrul comerțului (129/1979), Oficiul Național de Brevetare și Înregistrare poate să își actualizeze evidențele și să efectueze căutări în sistemul de informații privind populația din Finlanda, pentru a verifica datele cu caracter personal pe care le-au furnizat clienții în notificări și în documentele însoțitoare ale acestora.

În temeiul articolului 21 din Legea privind interdicțiile comerciale, centrul registrului juridic din Finlanda furnizează registrului comerțului informații privind interdicțiile comerciale în vigoare, precum și perioada de aplicare a acestora. Informațiile respective sunt apoi actualizate în sistemul registrului comerțului.

Legislația din Finlanda stabilește ce informații trebuie să conțină registrul comerțului. Informațiile care trebuie furnizate pentru diferitele tipuri de societăți comerciale sunt prevăzute în legislația finlandeză care reglementează registrul comerțului, tipurile de societăți comerciale și activitățile comerciale în general (a se vedea, de exemplu, Legea privind registrul comerțuluiLegea privind societățile cu răspundere limitată și Legea privind parteneriatele).

De obicei, pentru fiecare tip de societate comercială se înscriu în registru cel puțin următoarele informații:

 • denumirea societății comerciale;
 • sediul social al societății comerciale sau localitatea de unde este administrată aceasta;
 • domeniul de activitate;
 • numele reprezentantului (reprezentanților) societății comerciale;
 • adresa societății comerciale.

Datele înscrise în registrul comerțului sunt publicate simultan, prin intermediul serviciului care furnizează informațiile în format electronic. Acesta este un serviciu public gratuit care conține, pe lângă informațiile publicate, datele de bază ale întreprinderilor. Cu ajutorul acestui serviciu, puteți verifica dacă o întreprindere a depus cererea de înregistrare a noului său consiliu de administrație sau puteți afla ce noi întreprinderi au fost înregistrate într-o anumită perioadă de timp.

Acest serviciu vă permite să căutați informații referitoare la orice societate comercială, pe baza numărului său de identificare, pe care îl puteți verifica în Sistemul de informații privind întreprinderile, dacă este necesar. Puteți efectua căutări și în funcție de o anumită dată sau de un anumit interval de timp. Alternativ, puteți restrânge căutarea pe baza tipului de înscriere sau în funcție de municipalitate sau de provincie. Rezultatul căutării conține datele de bază ale unei societăți comerciale, și anume denumirea, numărul de identificare și sediul social. Informațiile publicate precizează, de exemplu, tipul de înregistrare și rubricile completate.

În funcție de tipul societății comerciale, în registru se înscriu și alte informații. Extrasele din registru privind întreprinderile de același tip pot fi diferite. De exemplu, unele societăți cu răspundere limitată folosesc în mare măsură posibilitățile oferite de Legea privind societățile comerciale; acestea iau decizia de a acorda drepturi de opțiune și alte drepturi speciale sau de a fuziona, comunicând ulterior respectivele informații pentru a fi înscrise în registru. Pe de altă parte, alte societăți comerciale aleg să furnizeze numai informațiile obligatorii pentru înscrierea în registru. Extrasele din registru reflectă, de asemenea, modificările legislative. Informațiile înscrise în registru privind, de exemplu, societățile cu răspundere limitată pot fi foarte diferite, în funcție de temeiul juridic al deciziei de înscriere în registru, și anume noua Lege privind societățile cu răspundere limitată, care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2006, sau o lege anterioară.

Cât de fiabile sunt documentele din registru?

Legea privind registrul comerțului prevede dispoziții referitoare la datele care trebuie înscrise în registru și la publicarea acestora. Legea permite accesul oricărei persoane la datele, extrasele și certificatele din registrul comerțului. Un terț care acționează cu bună-credință se poate baza pe fiabilitatea informațiilor înscrise în registru.

În conformitate cu articolul 1a, toate datele din registru sunt publice și orice persoană are drept de acces la datele, extrasele și certificatele înscrise în registrul comerțului. Datele pot fi comunicate și în format electronic. Singurele excepții sunt numerele de identificare personală a persoanelor fizice și adresele de domiciliu ale persoanelor fizice cu reședința în străinătate, care nu sunt publice. Datele care permit identificarea ultimelor cifre ale numărului de identificare personală și adresa de domiciliu a persoanelor fizice cu reședința în străinătate sunt divulgate numai dacă sunt îndeplinite cerințele prevăzute la articolul 16 alineatul (3) din Legea privind transparența activităților guvernamentale. În caz contrar, în locul domiciliului se va comunica țara de reședință.

Articolul 26 din Legea privind registrul comerțului prevede că un terț care acționează cu bună-credință se poate baza pe fiabilitatea datelor înscrise și publicate în registru. Datele se publică în format electronic imediat după înscrierea în registru. Informațiile publicate se pot obține gratuit de la serviciul de informații al registrului comerțului.

Istoricul registrului comerțului din Finlanda

Registrul comerțului a fost instituit în 1896.

Linkuri

Oficiul de Brevetare și Înregistrare din Finlanda

Registrul comerțului din Finlanda

Sistemul de informații privind întreprinderile

Asociația europeană a registrelor comerțului (EBRA)

Rețeaua Registrului European al Comerțului (EBR)

Sistemul de interconectare a registrelor comerțului (BRIS)

Legea privind registrul comerțului

Legea privind parteneriatele

Legea privind societățile cu răspundere limitată

Ultima actualizare: 05/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.