NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Registrele comerțului în țările UE

Franţa

Această pagină vă oferă informații privind cum puteți consulta Registrul Comerțului din Franța.

Conținut furnizat de
Franţa
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ce informații oferă Registrul Comerțului din Franța?

Registrul comerțului și al societăților este păstrat la nivel local de către grefele instanțelor comerciale și civile care au și competență comercială (instanțele districtuale din departamentele administrative Bas-Rhin, Haut-Rhin și Moselle și instanțele mixte ale comerțului din regiunile și departamentele franceze de peste mări). Informațiile cuprinse în aceste registre sunt verificate. Grefierii trebuie să verifice dacă informațiile sunt conforme cu prevederile legale și cu normele administrative, dacă corespund documentelor justificative și documentelor prezentate în anexă și dacă sunt compatibile, în cazul unei cereri de modificare sau ștergere, cu situația dosarului. Activitatea grefierilor face obiectul unei supravegheri din partea președintelui instanței sau a unui judecător, care va soluționa eventualele contestații depuse de justițiabil sau de grefier.

Extrasul din registru (Kbis), eliberat la cerere de grefieri, este o adevărată „carte de identitate”, arătând starea civilă a unei societăți înregistrate. Acest document conține toate informațiile pe care întreprinderea trebuie să le declare, și, dacă este cazul, mențiunile făcute de grefierul responsabil de ținerea acestui registru. Extrasul Kbis este dovada existenței juridice a societății și oferă informații verificate. Este singurul document oficial care atestă identitatea și adresa persoanei (fizice sau juridice) înscrise, activitatea sa și organele sale de conducere, de administrare, de gestiune sau de control, precum și dacă există sau nu o procedură colectivă inițiată împotriva sa. Acest document oficial eliberat și semnat de către grefier este autentic până la declararea sa ca fals în ceea ce privește informațiile înscrise de societatea respectivă în registru.

La nivel național, registrul comerțului și al societăților este gestionat de Institutul Național al Proprietății Intelectuale (INPI), care centralizează documentele originale ale registrelor comerțului ținute la nivel local de fiecare grefă. Prin urmare, INPI este responsabilă pentru difuzarea și punerea în mod liber la dispoziția publicului, în scopul reutilizării, a informațiilor tehnice, comerciale și financiare conținute în RNCS.

Aceste registre conțin toate informațiile privind comercianții și societățile comerciale. Acestea permit accesul la toate înregistrările și documentele din registrele comerțului și ale societăților.

Site-ul Infogreffe oferă un acces centralizat la informații din registrul comerțului și al societăților comerciale și permite, de asemenea, îndeplinirea acestor formalități online (înregistrarea, modificarea, anularea, depunerea de conturi anuale). Serviciul este propus în limbile franceză și engleză.

Site-ul INPI permite accesul, în regim de date deschise, la datele privind înregistrarea, modificările și radierile ulterioare și conturile anuale ale întreprinderilor.

Buletinul oficial de anunțuri civile și comerciale (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales - BODACC)

BODACC asigură publicitatea actelor înregistrate în RCS, de la crearea unei societăți până la radierea acesteia din registru: în special vânzări și cesiuni, proceduri colective și depunerea conturilor. Transmiterea către BODACC se efectuează fără ca partea interesată să fie nevoită să acționeze. Adnotările se fac de către operatorul de registru, care primește declarațiile.

Publicitatea prin intermediul BODACC, care face posibilă asigurarea unei distribuții cât mai largi a înregistrărilor în RCS, este de competența Direcției Informații juridice și administrative (Dila).

Accesul la registrul comerțului este gratuit?

Utilizatorii site-ului Infogreffe pot accesa în mod gratuit anumite informații privind societățile înregistrate, însă majoritatea informațiilor conținute în această bază de date pot fi obținute numai contra cost.

Transmiterea de date din RNCS de către INPI, prin poștă sau online, pe site-ul INPI, mai nou nu se mai face contra cost. Cu toate acestea, reutilizarea datelor este condiționată de acceptarea unei licențe.

Începând cu 1 iulie 2015, BODACC există exclusiv online. Conținutul site-ului (anunțurile BODACC) au devenit gratuite în iulie 2011.

În iunie 2016, a fost creat un nou portal de acces digital, intitulat «Portail de la Publicité Légale des Entreprises» (Portalul pentru publicitatea legală a întreprinderilor). Acesta le permite utilizatorilor să acceseze anunțurile și informațiile legale publicate pe site-urile https://www.infogreffe.fr/https://actulegales.fr/ și https://www.bodacc.fr/ prin intermediul unei singure interfețe.

Cum se efectuează căutări în Registrul Comerțului din Franța?

Site-ul Infogreffe vă permite să căutați o societate după:

  • denumirea acesteia;
  • numele administratorilor sau al directorilor;
  • orașul sau departamentul administrativ în care se află sediul societății sau al unităților sale comerciale;
  • numărul SIREN (sistemul de identificare din Registrul societăților);
  • numărul de înregistrare în registrul comerțului și al societăților.

Site-ul BODACC face posibilă căutarea unui anunț referitor la o întreprindere după numărul SIREN sau după denumirea societății.

Linkuri utile

Registrul European al Comerțului (European Business Register)

Infogreffe

INPI

CNGTC

BODACC

PPLE

Ultima actualizare: 04/05/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.