Registrele comerțului în țările UE

Franţa

Această pagină vă oferă informații despre cum puteți consulta Registrul comerțului din Franța.

Conținut furnizat de
Franţa

Ce informații se regăsesc în Registrul comerțului din Franța?

Registrele locale ale comerțului și societăților comerciale (registres du commerce et des sociétés - RCS) sunt păstrate la grefa tribunalelor comerciale - în Franța continentală, la grefa tribunalelor comerciale mixte - în departamentele și regiunile de peste mări și la grefa instanțelor (tribunaux judiciaires) cu competență comercială - în departamentele Bas-Rhin, Haut-Rhin și Moselle. Declarațiile de înregistrare, modificare și radiere din registrul întreprinderilor sunt controlate de grefier, care verifică dacă datele sunt conforme cu dispozițiile legale și cu normele administrative și dacă acestea corespund documentelor justificative și documentelor atașate. Aceste controale de fond și de formă se efectuează sub supravegherea președintelui sau a unui judecător desemnat în acest scop, care are competența de a soluționa litigiile dintre persoana impozabilă și grefier.

Kbis este un extras din registrul comerțului și al societăților, o „carte de identitate” a societății, care reunește toate informațiile pe care societatea trebuie să le declare. Extrasul asigură securitatea juridică în tranzacțiile comerciale, permițându-i oricărei părți interesate să știe ce structură juridică are o anumită întreprindere, cine o administrează, ce activitate are și unde și cum se desfășoară această activitate economică. În extras se menționează și dacă există sau nu o procedură colectivă în derulare. Acest act oficial eliberat și semnat de grefier este autentic până la o eventuală contestare a acurateței acestuia.

La nivel național există un Registru Național al Comerțului și Societăților Comerciale (registre national du commerce et des sociétés - RNCS), ținut de Institutul Național de Proprietate Industrială (INPI). În acest registru se centralizează toate informațiile și documentele care au fost verificate și validate de către grefieri și înscrise în registrele comerțului și ale societăților comerciale păstrate la fiecare grefă. INPI este responsabil de difuzarea și punerea în mod gratuit la dispoziția publicului, în scopul reutilizării, a informațiilor tehnice, comerciale și financiare conținute în RNCS.

Site-ul Infogreffe este platforma de difuzare a tuturor registrelor comerțului și ale societăților comerciale (din Franța continentală, inclusiv Alsace-Moselle și departamentele și regiunile de peste mări). Site-ul Infogreffe.nc oferă acces la informații juridice privind întreprinderile din Noua Caledonie. Site-ul Infogreffe permite, de asemenea, îndeplinirea online a formalităților de înregistrare, modificare, radiere și depunere a conturilor anuale. Serviciul este propus în limbile franceză și engleză.

Prin intermediul portalului DATA INPI, site-ul INPI permite accesul, în regim de date deschise, la datele privind înregistrarea, modificările și radierile ulterioare și conturile anuale ale întreprinderilor.

Buletinul oficial de anunțuri civile și comerciale (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales - BODACC)

BODACC asigură publicitatea actelor înregistrate în RCS, de la crearea unei societăți până la radierea acesteia din registru: în special vânzări și cesiuni, proceduri colective și depunerea conturilor. Transmiterea către BODACC se efectuează fără ca partea interesată să fie nevoită să acționeze. Adnotările se fac de către operatorul de registru, care primește declarațiile.

Publicitatea prin intermediul BODACC, care face posibilă asigurarea unei distribuții cât mai largi a înregistrărilor în RCS, este de competența Direcției Informații juridice și administrative (Dila).

Accesul la registrul comerțului este gratuit?

Infogreffe oferă acces gratuit la anumite informații cu privire la întreprinderile înscrise pe acest site. Pentru obținerea unui extras din RCS sau a unor acte anexate se plătește o taxă stabilită prin lege de stat.

Obținerea de date din RNCS de către INPI prin intermediul portalului DATA INPI este gratuită. Pentru reutilizarea acestor date este necesară o licență.

Începând cu 1 iulie 2015, BODACC există exclusiv online. Conținutul site-ului (anunțurile BODACC) au devenit gratuite în iulie 2011.

În iunie 2016, a fost creat un nou portal de acces digital, intitulat «Portail de la Publicité Légale des Entreprises» (Portalul pentru publicitatea legală a întreprinderilor). Acesta le permite utilizatorilor să acceseze anunțurile și informațiile legale publicate pe site-urile https://www.infogreffe.fr/https://actulegales.fr/ și https://www.bodacc.fr/ prin intermediul unei singure interfețe.

Cum se efectuează căutări în Registrul Comerțului din Franța?

Site-ul Infogreffe vă permite să căutați o societate după:

  • denumirea acesteia;
  • numele administratorilor sau al directorilor;
  • orașul sau departamentul administrativ în care se află sediul societății sau al unităților sale comerciale;
  • numărul SIREN (sistemul de identificare din Registrul societăților);
  • numărul de înregistrare în registrul comerțului și al societăților.

Site-ul DATA INPI vă permite să căutați o societate folosind următoarele criterii: numărul său SIREN, denumirea societății, denumirea magazinului, administratorul acesteia, localitatea în care își are sediul social sau cuvinte-cheie din descrierea activității economice a întreprinderii.

Site-ul BODACC face posibilă căutarea unui anunț referitor la o întreprindere după numărul SIREN sau după denumirea societății.

Linkuri utile

Registrul European al Comerțului (European Business Register)

Infogreffe

INPI

CNGTC

BODACC

PPLE

Ultima actualizare: 22/02/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.