NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Registrele comerțului în țările UE

Germania

Această secțiune a portalului vă oferă o imagine de ansamblu asupra Registrului german al societăților (Unternehmensregister).

Conținut furnizat de
Germania
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ce informații oferă Registrul german al societăților?

Portalul Registrului comerțului din Germania (Deutsches Handelsregister) este administrat de Ministerul Justiției din landul Renania de Nord-Westfalia, în numele tuturor landurilor germane. Acesta oferă un punct de acces centralizat atât la toate registrele locale ale societăților, cooperativelor și societățile în nume colectiv din toate landurile, cât și la notificările cuprinse în registru.

Informații generale pot fi găsite în limbile engleză, franceză, italiană, neerlandeză, polonă, spaniolă și turcă pe portalul Registrului comerțului; cu toate acestea, informațiile efective din registru sunt în principal în limba germană.

Informații suplimentare cu privire la falimente, rapoarte financiare/contabile și piețe de capital pot fi consultate pe site-ul web al Registrului german al societăților. Această platformă a fost tradusă în engleză, franceză, italiană și spaniolă, deși informațiile efective din registru sunt în principal în limba germană (informațiile privind piețele de capital este parțial disponibile în limba engleză și alte limbi). În plus, Registrul german al societăților este legat de portalul Registrului comerțului, astfel încât este posibil să efectueze o căutare în cele două registre.

Este accesul la Registrul german al societăților gratuit?

Înregistrarea în Registrul german al societăților este gratuită. Căutarea unor societăți și consultarea datelor publicate și a datelor privind persoanele care dețin societățile sunt, de asemenea, gratuite. Pentru fiecare extragere de date legate de un anumit număr de înregistrare (de exemplu, versiunea actuală, listare cronologică, listare istorică sau structură arborescentă a documentelor), se plătește o taxă de 4,50 EUR (versiunea tipărită) sau 1,50 EUR (structură arborescentă de documente).

Cum puteți căuta în Registrul german al societăților

În funcție de informațiile disponibile, există două funcții de căutare în portalul Registrului comerțului (căutare simplă și căutare avansată). Site-ul web al Registrului german al societăților are, de asemenea, o funcție de căutare.

Cât de fiabile sunt documentele cuprinse în registru?

Articolul 15 din Codul comercial german (Handelsgesetzbuch) prevede că terții pot invoca documentele și informațiile enumerate la articolul 2 din Directiva 2009/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind coordonarea garanțiilor, care, pentru protejarea intereselor asociaților și terților, sunt solicitate de către statele membre ale societăților în sensul articolul 48 al doilea paragraf din tratat, în vederea echivalării (JO L 258, 1.10.2009, p. 11), în conformitate cu articolul 3 alineatele (5), (6) și (7) din directivă.

În temeiul articolului 15: terților le sunt opozabile doar faptele care au fost anterior înregistrate și publicate sau cele care erau cunoscute de partea terță în prealabil [articolul 15 alineatul (1) din Codul comercial german]. Un terț nu se poate opune unor fapte care au fost corect înregistrate și publicate. Această dispoziție nu se aplică acțiunilor în justiție inițiate în termen de cincisprezece zile de la publicare, în măsura în care partea terță poate dovedi că nu le-a cunoscut și nici nu a putut să le cunoască [articolul 15 alineatul (2) din Codul comercial german].

În cazul în care un fapt care trebuiau înregistrat a fost incorect publicat, un terț poate invoca faptul publicat numai față de partea în numele căreia a fost înregistrat faptul, cu excepția cazului în care persoana în cauză cunoștea eroarea [articolul 15 alineatul (3) din Codul comercial german].

Istoricul Registrului german al societăților

Toate informațiile înregistrate începând cu anul 2007 sunt disponibile în format electronic.

Linkuri utile

Portalul Registrului comerțului din Germania

Căutare avansată

Căutare simplă

Registrul german al societăților

Registrul European al Comerțului

Ultima actualizare: 10/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.