Registrele comerțului în țările UE

Ungaria

Această secțiune oferă o scurtă trecere în revistă a Registrului Comerțului din Ungaria.

Conținut furnizat de
Ungaria

Ce informații oferă Registrul Comerțului din Ungaria?

Registrul Comerțului conține date privind societățile înregistrate și documentele pe care s-a bazat înregistrarea acestora. Datele din Registrul Comerțului (privind societățile înregistrate) sunt administrate de instanțele judecătorești în calitatea acestora de instanțe de înregistrare. Informațiile privind societățile și actele acestora sunt stocate electronic. Datele privind societățile, înregistrate la orice instanță de înregistrare din Ungaria, sunt disponibile în mod gratuit pe site-ul internet al Serviciului de informații privind societățile și registrul electronic al societăților din cadrul Ministerului Administrației Publice și Justiției (Serviciul de informații privind societățile, https://www.e-cegjegyzek.hu/).

Puteți accesa următoarele informații (actuale sau anulate) din Registrul Comerțului, ]n m[sura ]n care sunt disponibile în momentul solicitării dumneavoastră:

 • numărul de înregistrare a societății (cégjegyzékszám);
 • denumirea societății;
 • sediul social (székhely);
 • punctele de lucru (telephelyek);
 • sucursalele (fióktelepek);
 • obiectul de activitate;
 • capitalul subscris;
 • codul fiscal;
 • mențiuni privind eventuala inițiere a unor proceduri de faliment, lichidare sau concordat preventiv;
 • mențiuni privind faptul că un (fost) membru al conducerii sau un administrator al unei societăți comerciale, în conformitate cu articolul 3:22 din Legea V din 2013 privind Codul civil, nu poate avea calitatea de membru al conducerii sau de administrator al unei alte societăți comerciale.

În prima zi a fiecărei săptămâni, se actualizează următoarele informații:

 1. Toate datele privind societățile din Registrul Comerțului (extras de registru privind societatea) (tárolt cégkivonat), plus datele privind cererile de înregistrare sau de modificare a înregistrărilor care nu au fost încă introduse în registru.
 2. Datele privind societățile cuprind:
 • conducerea (membrii sau acționarii) și reprezentanții legali ai persoanelor juridice, ai asociațiilor lucrative fără personalitate juridică (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság) sau ai altor asociații;
 • competența de reprezentare și calitatea de membru a unei persoane fizice în cadrul consiliului de supraveghere.

În prima zi a fiecărei săptămâni, datele actualizate pot fi consultate inclusiv cu ajutorul motorului de căutare.

În Registrul Comerțului se stochează informații privind societățile și pe baza altor criterii (se pot accesa, de asemenea, date care nu mai sunt valabile), iar pe lângă informațiile despre societăți pot fi accesate și documentele acestora. Datele pot fi accesate, în schimbul unei taxe administrative, la instanțele de înregistrare și la Serviciul de informații privind societățile, putându-se obține copii legalizate și copii simple după actele constitutive și extrase cu informații privind întreprinderile.

Este gratuit accesul la Registrul Comerțului din Ungaria?

Conținutul Registrului Comerțului din Ungaria este accesibil, în măsura descrisă mai sus, în mod gratuit, la adresa <https://www.e-cegjegyzek.hu/?ceginformacio>. Pentru accesarea oricăror date suplimentare se plătește o taxă.

Cum se pot efectua căutări în Registrul Comerțului din Ungaria?

Informațiile privind societățile pot fi căutate utilizându-se unul dintre următoarele criterii:

- denumirea societății;

- numărul de înregistrare;

- codul fiscal.

Sunt fiabile informațiile din registru?

Datele la care se face referire în articolul 2 din Directiva 2009/101/CE sunt accesibile online gratuit, pentru societățile cu sediul în Ungaria.

În Ungaria, informațiile publice despre societăți pot fi găsite la instanța de înregistrare, la Serviciul de informații privind societățile comerciale sau în Buletinul societăților comerciale. Buletinul societăților comerciale este jurnalul oficial al Ministerului Justiției și poate fi accesat gratuit la http://www.e-cegkozlony.gov.hu/. Atunci când publică date din Registrul Comerțului referitoare la o societate pe acțiuni sau la o societate cu răspundere limitată, instanța publică și în Buletinul societăților comerciale statutul societății și orice modificări aduse acestuia. Aceste informații care sunt încărcate zilnic.

Datele din Registrul Comerțului sunt administrate de instanțele judecătorești în calitatea acestora de instanțe de înregistrare. Informațiile privind societățile și documentele acestora sunt stocate electronic. Datele societăților înregistrate la orice instanță de înregistrare din Ungaria sunt disponibile în mod gratuit pe site-ul internet al Serviciului de informații privind societățile și în registrul electronic al societăților din cadrul Ministerului Justiției (Serviciul de informații privind societățile, https://www.e-cegjegyzek.hu/).

Istoricul Registrului Comerțului din Ungaria

Începând din iulie 1993, când Sistemul național de informații privind întreprinderile și registrul electronic al întreprinderilor (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) a devenit complet operațional, datele din registrul comercial sunt înregistrate în mod electronic de către instanțele judecătorești.

Timpul de răspuns între două instanțe este de numai câteva minute.

Ultima actualizare: 21/09/2016

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.