Registrele comerțului în țările UE

Irlanda

Această secțiune vă prezintă o imagine de ansamblu a Registrului Comerțului din Irlanda.

Conținut furnizat de
Irlanda

Ce informații oferă Registrul Comerțului din Irlanda?

În Registrul Comerțului se înregistrează anumite documente care sunt întreținute și menținute de Oficiul Registrului Comerțului în temeiul obligațiilor în materie de evidență referitoare la societățile comerciale, prevăzute în Legea privind societățile, 1963-2012.  Registrul cuprinde informații de bază privind societățile, cum ar fi:

  • adresa
  • data înființării
  • data depunerii ultimei declarații anuale

Toate documentele depuse de societățile comerciale în temeiul Legii privind societățile sunt accesibile publicului, însă profilul societăților poate fi accesat contra cost, respectiv un rezumat al informațiilor din registru, inclusiv sediul societății, taxele datorate și o listă a documentelor depuse.

Este accesul la Registrul Comerțului din Irlanda gratuit?

Da, accesul la informații de bază este gratuit. Cu toate acestea, se percepe o taxă pentru obținerea de informații mai detaliate.

Cum se efectuează o căutare în Registrul Comerțului și denumirilor comerciale din Irlanda?

Căutările pot fi efectuate după denumirea societății/codul activității desfășurate. Există patru căutări posibile după denumire:

  • căutări (recomandate) de tipul „denumiri care conțin toate aceste cuvinte”
  • căutări de tipul „denumiri care încep cu acest(e) cuvânt (cuvinte)”
  • căutări de tipul „denumiri care conțin acest(e) cuvânt (cuvinte)”.
  • Căutarea de tip alphasort elimină unele cuvinte obișnuite precum „Ireland”, „Limited”, „the”, „and” etc., precum și spațiile, virgulele, cratimele etc. din denumirea societăților. Pentru a efectua o căutare de tip alphasort ar trebui să se procedeze în același fel.

Căutările după denumire pot fi restrânse prin includerea datelor de contact.

Cât de fiabile sunt documentele din registru?

Oficiul Registrului Comerțului deține registrul central public cu informații legale privind societățile comerciale din Irlanda. Legea privind societățile comerciale din 2014 și legislația conexă reprezintă temeiul legal al obligației pe are o au întreprinderile de a furniza informații Oficiului Registrului Comerțului spre înregistrare și publicare.

Informațiile cuprinse în Registrul Comerțului sunt furnizate oficiului de către terți, în temeiul obligației legale, inclusiv obligația de a nu furniza informații false cu bună știință sau din neglijență. Oficiul Registrului Comerțului nu poate garanta și nu garantează exactitatea informațiilor care i-au fost furnizate de către terți.

În ceea ce privește depunerea documentelor și înscrierea informațiilor, există o cerință obligatorie ca persoana în cauză să semneze o declarație pe propria răspundere în ceea ce privește exactitatea informațiilor și corectitudinea documentelor. În conformitate cu Legea privind declarațiile pe proprie răspundere din 1938, astfel cum a fost modificată, persoanele care, în cunoștință de cauză, fac declarații false sau înșelătoare sunt cercetate penal, fiind pasibile de condamnarea la plata unei amenzi sau la închisoare ori la ambele.

În plus, în conformitate cu articolul 876 din Legea privind societățile comerciale din 2014, reprezintă o infracțiune fapta de a furniza Oficiului Registrului Comerțului, cu bună știință sau din neglijență, informații false cu privire la forma legală a unei societăți.

Istoricul Registrului Comerțului din Irlanda

În ceea ce privește toate societățile cu statut normal, datele electronice din registru aferente acestora sunt complete.

Linkuri utile:

Sistemul de interconectare a registrelor comerțului (BRIS)

Ultima actualizare: 16/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.