NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini letonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Registrele comerțului în țările UE

Letonia

Prezenta secțiune conține o prezentare generală a Registrului comerțului din Letonia.

Conținut furnizat de
Letonia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ce oferă Registrul comerțului din Letonia?

Registrul comerțului din Republica Letonia (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) este un organism public leton care ține evidența, pe de o parte, a societăților comerciale și a comercianților, precum și a sucursalelor și reprezentanțelor acestora și, pe de altă parte, a modificărilor aduse documentelor lor de înființare; de asemenea, organismul desfășoară și alte activități prevăzute de lege. Registrul comerțului ține, de asemenea, evidența întreprinderilor active în mass-media, a asociațiilor și fundațiilor, a gajurilor comerciale, a influențelor decisive exercitate de întreprinderi, a acordurilor de parteneriat public-privat și a convențiilor matrimoniale, a partidelor politice, a organismelor de arbitraj, a sindicatelor, a organizațiilor și instituțiilor religioase, precum și a procedurilor de insolvență.

Consultarea Registrului comerțului se face contra cost?

Da, în Letonia nu există un registru al comerțului online gratuit.

Cu toate acestea, prin utilizarea funcțiilor de căutare disponibile pe site-ul internet al Registrului comerțului, pot fi obținute gratuit următoarele informații de bază referitoare la persoanele juridice înscrise în registrele gestionate de Registrul comerțului:

 • tipul de persoană juridică;
 • sediul social;
 • denumirea sau denumirea comercială nouă sau actuală și denumirea sau denumirea comercială istorică sau înregistrată anterior;
 • numărul de înregistrare;
 • codul de identificare al beneficiarului pentru zona unică de plăți în euro (în cazul în care a fost alocat);
 • data înregistrării;
 • data radierii persoanei juridice din registru (sau data reorganizării, în cazul în care motivul radierii este reorganizarea);
 • termenul-limită pentru înregistrarea organizațiilor religioase care fac obiectul unei reînregistrări;
 • reprezentanții autorizați.

Registrul comerțului din Letonia oferă posibilitatea de a obține, în mod gratuit, sub formă de date deschise, următoarele informații cu privire la toate persoanele juridice înregistrate:

 • numărul de înregistrare;
 • denumirea sau denumirea comercială a entității;
 • tipul de persoană juridică;
 • registrul în care este înregistrată entitatea;
 • data înregistrării;
 • informații privind radierii persoanei juridice din registru sau privind reorganizarea acesteia;
 • data radierii persoanei juridice din registru (sau data reorganizării, în cazul în care motivul radierii este reorganizarea);
 • sediul social;
 • domeniul de activitate al asociațiilor, fundațiilor și sindicatelor.

Aceste informații sunt furnizate în format .csv, .txt sau .xlsx și pot fi accesate aici. Utilizatorul poate alege formatul datelor în conformitate cu utilizarea avută în vedere. Datele sunt actualizate zilnic.

Toate înregistrările din Registrul comerțului sunt publicate în format electronic pe site-ul Monitorului Oficial (Latvijas Vēstnesis). Aceeași procedură se aplică și pentru publicarea documentelor depuse separat.

Modalitatea de solicitare de informații de la Registrul comerțului din Letonia

Registrul comerțului din Letonia pune la dispoziție informații cu privire la toate persoanele juridice și faptele juridice înregistrate.

Informațiile din Registrul comerțului se pot obține contra unei taxe, prin depunerea unui formular de solicitare de informații fie personal, fie prin poștă, fie prin email, la adresa info@ur.gov.lv, ca document electronic cu semnătură electronică securizată și cu marcă temporală electronică. Cererea de informații trebuie să conțină detalii privind plata efectuată către Registrul comerțului (fie un document care să ateste efectuarea plății, fie o copie a unui astfel de document sau un document imprimat al operațiunii bancare efectuate online). Atunci când solicitați informații, vă rugăm să indicați modalitatea pe care o preferați pentru primirea acestora (personal, prin poștă sau pe cale electronică).

O declarație privind o persoană juridică sau fizică ori privind un act juridic (contract) poate fi, de asemenea, solicitată online pe site-ul Latvija.lv. Informațiile vor fi primite în termen de 10-15 minute. După prelucrarea cererii se va trimite o declarație oficială care conține un sigiliu electronic, prin intermediul site-ului web sau la adresa de e-mail a clientului. Sigiliul electronic certifică fiabilitatea datelor și conformitatea cu informațiile înscrise în registrele ținute de Registrul comerțului.

Lista taxelor este publicată pe internet.

Cât de fiabile sunt documentele incluse în registru?

Toate înregistrările din Registrul comerțului sunt publicate în Monitorul Oficial (Latvijas Vēstnesis) și în format electronic pe site-ul Monitorului Oficial. Aceeași procedură se aplică și pentru publicarea documentelor depuse separat.

Înregistrările din Registrul comerțului sunt opozabile terților doar după publicarea lor în Monitorul Oficial (Latvijas Vēstnesis), cu excepția cazului în care informațiile relevante erau cunoscute de partea terță înainte de publicare. Cu toate acestea, dacă o parte terță poate dovedi că nu avea cunoștință și nu ar fi putut avea cunoștință de informațiile publicate, informațiile respective nu pot fi invocate în cadrul unei acțiuni juridice inițiate în termen de 15 zile de la publicare.

În cazul în care informațiile care urmează să fie înscrise în Registrul comerțului sunt înregistrate sau publicate în mod incorect, un terț de bună credință se poate baza pe informațiile publicate chiar și în cazul în care acestea nu corespund înregistrărilor din Registrul comerțului sau situației reale. Însă un terț nu se poate baza pe informații care au fost publicate în mod incorect în cazul în care terțul respectiv avea cunoștință de această incorectitudine.

Pentru informații mai detaliate, a se vedea articolul 12 din Legea comerțului (Komerclikums) (o traducere în limba engleză este, de asemenea, disponibilă).

Cum puteți contacta Registrul comerțului din Letonia

Date de contact:

Registrul comerțului din Letonia
Pērses iela 2
Riga
Letonia
LV 1011
Linie telefonică pentru obținerea de informații: 67031703 (Vă rugăm să rețineți faptul că nu se oferă asistență juridică)
Fax: 67031793
E-mail: info@ur.gov.lv

Programul de lucru este publicat pe internet.

Istoria Registrului comerțului din Letonia

Registrul comerțului din Republica Letonia a fost înființat la 1 decembrie 1990.

Linkuri

Registrul comerțului din Letonia

Registrul european al comerțului (acces furnizat de Lursoft)

Ultima actualizare: 12/07/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.