Registrele comerțului în țările UE

Luxemburg

Această pagină vă informează cu privire la posibilitățile de a consulta Registrul Comerțului și al Societăților (registre de Commerce et des Sociétés – RCS) din Luxemburg.

Conținut furnizat de
Luxemburg

Istoricul înființării registrului național

Când a fost creat?

Registrul societăților, care acoperea doar persoanele fizice, a fost creat prin Legea din 23 decembrie 1909 de instituire a unui registru al societăților. În 1972, sub impulsul legislației europene, a fost creat un registru al întreprinderilor. În 1987, aceste două registre au fost reunite într-un singur registru, Registrul Comerțului și al Societăților. Din 2003, acest registru funcționează sub autoritatea ministrului justiției, administrarea acestuia fiind încredințată unui grup de interes economic, LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS.

Când a fost digitalizat?

Digitalizarea Registrului Comerțului și al Societăților a început în 2006 și a fost finalizată în 2007. În prezent, Registrul Comerțului și al Societăților poate fi consultat în întregime și este disponibil numai în format electronic.

Ce legislație se aplică în prezent?

 • Legea modificată din 19 decembrie 2002 privind Registrul Comerțului și al Societăților, precum și contabilitatea și conturile anuale ale întreprinderilor;
 • Regulamentul Marelui Ducat modificat din 23 ianuarie 2003 de punere în aplicare a legii din 19 decembrie 2002 privind Registrul Comerțului și al Societăților, precum și contabilitatea și conturile anuale ale întreprinderilor;
 • Regulamentul ministerial modificat din 27 mai 2016 de stabilire a criteriilor pentru prezentarea și forma documentelor destinate publicării în Registrul electronic al societăților și asociațiilor (Recueil électronique des sociétés et associations).

Ce informații furnizează registrul comerțului?

-

Cine are dreptul de acces la registru?

Registrul Comerțului și al Societăților este public.

Ce informații conține registrul comerțului?

Ce tip de date sunt stocate? (entități înscrise în registrul public, informații privind insolvența, rapoarte financiare etc.)

Entitățile care sunt obligate să se înregistreze în Registrul Comerțului și al Societăților sunt:

 • comercianții persoane fizice;
 • societățile comerciale;
 • grupurile de interes economic și grupurile europene de interes economic;
 • sucursalele înființate în Marele Ducat al Luxemburgului de societăți de drept comercial și civil, de grupuri de interes economic și de grupuri europene de interes economic, reglementate de dreptul unui alt stat;
 • societățile de drept civil;
 • asociațiile și fundațiile fără scop lucrativ;
 • asociațiile de economii pentru pensii;
 • asociațiile agricole;
 • instituțiile publice ale statului și ale comunelor;
 • asociațiile de asigurări mutuale;
 • societățile în comandită simplă speciale;
 • fondurile mutuale și fondurile de securitizare;
 • casele de ajutor reciproc.

Toate informațiile stocate în Registrul Comerțului și al Societăților sunt stabilite prin lege și depind de forma juridică a entității în cauză.

În general, sunt colectate două tipuri de informații:

 • date juridice (denumirea, adresa sediului social, capitalul social, identitatea reprezentanților legali, exercițiul financiar, informații privind hotărârile judecătorești etc.);
 • date financiare (conturile anuale).

Ce documente sunt arhivate/stocate? (Dosare, colecție de documente, statut, procese-verbale ale adunărilor generale etc.)

La Registrul Comerțului și al Societăților sunt depuse numai documentele prevăzute de lege. Lista documentelor care trebuie depuse depinde de forma juridică a entității în cauză.

Toate documentele depuse pentru o entitate înregistrată sunt incluse într-un fișier electronic specific entității și sunt păstrate la Registrul Comerțului și al Societăților.

Ca atare, Registrul Comerțului și al Societăților păstrează următoarele documente (listă neexhaustivă):

 • actul constitutiv și actele de modificare a statutului;
 • statutul coordonat;
 • procese-verbale sau extrase din procesele-verbale privind schimbarea sediului social, agenții, partenerii, persoanele responsabile de auditarea conturilor;
 • extrase din hotărârile judecătorești care afectează o entitate înregistrată în Registrul Comerțului și al Societăților;
 • documente contabile;
 • acte sau extrase din acte prin care se pronunță dizolvarea entității înregistrate;
 • proiecte de fuziune etc.

Cum pot efectua o căutare (și ce criterii de căutare sunt disponibile)?

În persoană

Registrul comerțului și al societăților poate fi consultat direct pe site-ul Registrului Comerțului și al Societăților, care este în întregime electronic. Totuși, pentru persoanele care nu dispun de echipamentul informatic necesar, este disponibil un birou fizic în Luxemburg, unde puteți efectua căutări pe un calculator pus la dispoziție în acest scop.

Pe site-ul registrului

Fișierele pot fi căutate și vizualizate pe site-ul Registrului Comerțului și al Societăților (RCS) prin intermediul meniului „Servicii oferite” și al opțiunii „Căutare fișier RCS”.

Pentru a vizualiza documentele depuse, utilizatorul trebuie să se conecteze la site, cu sau fără crearea unui cont personal.

Ce criterii de căutare sunt disponibile?

Căutările publice se efectuează după numărul de înregistrare sau după denumirea entității în cauză.

Cum pot obține documente?

În mod gratuit?

Documentele depuse la Registrul Comerțului și al Societăților sunt disponibile gratuit. Atunci când se consultă un fișier, documentul depus este accesat doar făcând clic pe pictograma PDF corespunzătoare.

Contra cost?

Extrasele, certificatele sau copiile certificate eliberate de administratorul Registrului Comerțului și al Societăților sunt disponibile contra cost.

Cum pot obține un extras din registru, o copie certificată sau o transcriere a documentelor?

Extrasele și certificatele pot fi comandate pe site, prin intermediul meniului Servicii oferite.

Copia certificată a unui document depus poate fi comandată prin consultarea fișierului electronic al entității în cauză și prin bifarea căsuței „certificată”, care se află lângă pictograma PDF pentru vizualizarea documentului depus.

Procedura de înregistrare

Cum încep procedura de înregistrare (cum pot depune cereri la registru, certificarea documentelor, tipul de documente care trebuie anexate)?

În persoană

Registrul Comerțului și al Societăților dispune de un serviciu de asistență deschis tuturor celor care au nevoie de informații din registru. Un funcționar al administratorului Registrului Comerțului și al Societăților se va ocupa apoi de procedurile electronice împreună cu persoana în cauză. Pentru acest serviciu este nevoie de o programare prealabilă.

Prin Internet (online)

Orice acțiune care trebuie făcută online în Registrul Comerțului și al Societăților necesită conectarea la site.

Pentru conectare în scopul depunerii/înregistrării, este necesar un certificat LuxTrust sau eIDAS și trebuie creat un cont de utilizator. După conectare, utilizatorul trebuie să aleagă meniul „depunere electronică” pentru a începe procesul.

Cum sunt prelucrate cererile de înregistrare?

După ce utilizatorul și-a finalizat cererea de depunere/înregistrare, administratorul Registrului Comerțului și al Societăților va efectua o verificare juridică succintă a cererii, în termen de trei zile de la primire. Această operațiune constă în verificarea coerenței diferitelor informații transmise și în verificarea transmiterii tuturor informațiilor solicitate și a existenței unui temei juridic pentru depunerea sau înregistrarea informațiilor/documentului transmis(e).

În cazul în care cererea este incompletă sau eronată sau nu respectă legea, aceasta este returnată utilizatorului pentru verificare și rectificare.

Efectele juridice ale înregistrării

Efectul înregistrării asupra părților terțe în conformitate cu articolul 17 din Directiva (UE) 2017/1132

Un act sau o informație este publicată prin depunerea sa la Registrul Comerțului și al Societăților, urmată de publicarea sa în Jurnalul Oficial, și anume Registrul electronic al societăților și asociațiilor (Recueil électronique des sociétés et associations – RESA). Odată depuse la Registrul Comerțului și al Societăților, informațiile sunt accesibile pe site-ul Registrului Comerțului și al Societăților. Publicarea în RESA are loc în termen de 15 zile de la depunere și, în practică, de obicei, la data depunerii.

Actele sau extrasele din acte pot fi opozabile terților numai începând cu data publicării lor în RESA, cu excepția cazului în care societatea poate dovedi că aceste părți terțe au avut cunoștință, în prealabil, de acestea. Totuși, terții pot invoca acte sau extrase din acte nepublicate încă. Pentru tranzacțiile care au loc înaintea celei de a șaisprezecea zi de după data publicării, aceste acte sau extrase de acte nu sunt opozabile față de terții care demonstrează că s-au găsit în imposibilitatea de a lua cunoștință de actele în cauză.

Diferențe între înregistrare și publicare

În cazul unei discrepanțe între textul depus și textul publicat în Registrul electronic al societăților și asociațiilor, acesta din urmă nu este opozabil terților. Aceștia se pot prevala însă de textul publicat, cu excepția cazului în care societatea dovedește că terții respectivi luaseră cunoștință de textul depus.

În urma reformei din 2016, când administratorul Registrului Comerțului și al Societăților a devenit administratorul Registrului electronic al societăților și asociațiilor, nu mai există niciun risc de discrepanțe între textul depus și cel publicat.

Cine este responsabil de exactitatea informațiilor înregistrate?

Cererile de acces, de rectificare sau de limitare a operațiunilor de prelucrare pentru care administratorul Registrului Comerțului și al Societăților este subcontractant și pentru care Ministerul Justiției este operator de date trebuie adresate grupului Luxembourg Business Registers (la următoarea adresă de e-mail: helpdesk@lbr.lu sau prin poștă la G.I.E. LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS, în atenția responsabilului cu protecția datelor, L-2961 Luxemburg), care le va transmite responsabilului cu protecția datelor din cadrul Ministerului Justiției.

Informațiile conținute în Registrul Comerțului și al Societăților sunt păstrate timp de 20 de ani de la ștergerea dosarului entității înregistrate, în conformitate cu actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile.

Persoana care a depus cererea este responsabilă pentru exactitatea informațiilor conținute în cerere.

Principiile referitoare la protecția datelor

Proceduri referitoare la drepturile persoanei vizate în ceea ce privește publicarea și stocarea datelor sale cu caracter personal

Cererile de acces, de rectificare sau de limitare a operațiunilor de prelucrare pentru care administratorul Registrului Comerțului și al Societăților este subcontractant și pentru care Ministerul Justiției este operator de date trebuie adresate grupului Luxembourg Business Registers (la următoarea adresă de e-mail: helpdesk@lbr.lu sau prin poștă la G.I.E. LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS, în atenția responsabilului cu protecția datelor, L-2961 Luxemburg), care le va transmite responsabilului cu protecția datelor din cadrul Ministerului Justiției.

Informațiile conținute în Registrul Comerțului și al Societăților sunt păstrate timp de 20 de ani de la ștergerea dosarului entității înregistrate, în conformitate cu actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile.

Date de contact

Adresa birourilor

Adresa poștală

Zilele și orele de lucru

14, rue Erasme
L-1468 Luxemburg

Telefon: (+352) 26 428-1
Fax: (+352) 26 42 85 55
E-mail: helpdesk@lbr.lu

Luxembourg Business Registers
L-2961 Luxemburg

Birou: luni-vineri, 9.00-12.00 și 13.30-16.00

Serviciul de asistență telefonică: luni-vineri, 8.00-17.30

Linkuri utile

Site-ul Luxembourg Business Registers

Portalul Registrului Comerțului și al Societăților

Ultima actualizare: 14/04/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.