NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Registrele comerțului în țările UE

Luxemburg

Această pagină vă informează cu privire la posibilitățile de a consulta Registrul Comerțului și al Societăților (RCS) din Luxemburg.

Conținut furnizat de
Luxemburg
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ce oferă registrul comerțului din Luxemburg?

Registrul Comerțului și al Societăților (RCS) este un repertoriu oficial al tuturor persoanelor fizice și juridice care fac comerț, precum și al altor entități care fac obiectul legii modificate din 19 decembrie 2002.

RCS funcționează sub autoritatea ministrului justiției. Administrarea RCS este încredințată de către ministrul justiției unei grupări de interes economic, Luxembourg Business Registers (fosta GIE RCSL), care cuprinde statul, Camera de Comerț și Camera Meseriilor.

Scopul RCS este:

 • să asigure identificarea persoanelor a căror înregistrare sau înscriere este prevăzută de lege, întocmind un inventar permanent,
 • să confere o mai mare securitate tranzacțiilor,
 • să furnizeze informații terților.

La RCS sunt colectate două tipuri de date:

 • date descriptive și juridice, precum denumirea societății sau denumirea socială, obiectul de activitate, capitalul social, componența consiliului de administrație, auditorul statutar, dreptul de semnătură și alte date de acest tip,
 • conturile anuale.

Contact

Adresa birourilor

Adresa poștală

Zilele și orele de lucru

14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg - Kirchberg

Tel: (+352) 26 428-1

Fax: (+352) 26 42 85 55

E-Mail: helpdesk@lbr.lu

LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS
L-2961 Luxembourg

luni-vineri, 9.00-12.00 și 13.30-16.00


Consultarea unui registru al comerțului este un serviciu gratuit?

Consultarea dosarelor în birourile RCS este gratuită.

Anumite informații sunt disponibile gratuit pe site-ul internet al Luxembourg Business Registers:

 • numărul RCS,
 • data înregistrării,
 • denumirea,
 • forma juridică,
 • adresa sediului social,
 • lista cu documentele depuse din 2006.

Se pot obține contra cost:

 • un extras care constituie un rezumat actualizat al datelor pe care trebuie să le depună la RCS o persoană înscrisă în RCS,
 • o copie certificată pentru conformitate cu originalul, în format electronic, după documentele depuse la RCS.

Tabelul cu tarifele aplicabile este accesibil online la rubrica „General information - Prices”.

Cum se efectuează o căutare într-un registru al comerțului din Luxemburg?

Pe portalul Registrului Comerțului și al Societăților, se poate efectua o căutare pe site-ul internet al Luxembourg Business Registers pe baza:

 • numelui (sau a unei părți din nume) sau
 • numărului de înregistrare al persoanei înscrise.

Motorul de căutare al site-ului afișează atunci lista cu numele care corespund căutării efectuate.

Dacă se face clic pe numele uneia dintre persoanele afișate, următoarele informații sunt afișate gratuit:

 • numărul RCS,
 • data înregistrării,
 • denumirea,
 • forma juridică,
 • adresa sediului social.

Cât de fiabile sunt documentele din registru?

În temeiul articolului 19 alineatul (3) din Legea modificată din 19 decembrie 2002 privind registrul comerțului și al societăților, precum și contabilitatea și conturile anuale ale întreprinderilor, actele sau extrasele de acte nu sunt opozabile față de terți decât începând din ziua publicării lor în Registrul electronic al societăților și asociațiilor (Recueil électronique des sociétés et associations - RESA), cu excepția cazului în care societatea dovedește că terții respectivi luaseră anterior cunoștință de actele în cauză. Cu toate acestea, terții se pot prevala de actele sau extrasele de acte care nu au fost încă publicate.

Pentru tranzacțiile care au loc înaintea celei de a șaisprezecea zi de după data publicării, aceste acte sau extrase de acte nu sunt opozabile față de terții care demonstrează că s-au găsit în imposibilitatea de a lua cunoștință de actele în cauză.

În cazul unei discrepanțe între textul depus și cel care este publicat în RESA, textul publicat nu este opozabil față de terți. Aceștia se pot prevala însă de textul publicat, cu excepția cazului în care societatea dovedește că terții respectivi luaseră cunoștință de textul depus.

Perioada acoperită de registrele comerțului din Luxemburg

Registrul Comerțului și al Societăților există din 1909.

Din 2003, acesta funcționează sub autoritatea ministrului justiției, administrarea acestuia fiind încredințată unei grupări de interes economic, Luxembourg Business Registers. De la data respectivă, Registrul Comerțului și al Societăților a făcut obiectul unui proces complet de informatizare.

Documentele depuse la RCS de la 1 ianuarie 2006 sunt digitalizate în mod sistematic și sunt disponibile spre consultare pe cale electronică, pe site-ul internet.

Documentele depuse de la crearea RCS în 1909 au fost digitalizate și sunt puse la dispoziția publicului pe măsură ce sunt digitalizate.

Prin urmare, RCS poate fi consultat în întregime pe cale electronică.

Linkuri relevante

Luxembourg Business Registers

Ultima actualizare: 10/01/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.