Registrele comerțului în țările UE

Malta

Această secțiune vă oferă o imagine de ansamblu asupra Registrului comerțului din Malta.

Conținut furnizat de
Malta

Istoricul înființării registrului național

Când a fost înființat?

Registrul comerțului din Malta (MBR) este o agenție guvernamentală care și-a dobândit autonomia în anul 2018 în temeiul legislației secundare 595.27. Înaintea înființării sale, agenția funcționa ca organism în cadrul Autorității competente în materie de servicii financiare din Malta (MFSA). Agenției i s-au conferit toate competențele și atribuțiile referitoare la Registrul comerțului în temeiul Legii privind societățile comerciale (capitolul 386 din Codul maltez) și al oricăror alte legi aplicabile.

Când a fost digitalizat?

Inițial, versiunea online a fost realizată în 2004 și a parcurs diferite etape de evoluție de-a lungul anilor, cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor cetățenilor, ale furnizorilor de servicii pentru întreprinderi și ale societăților comerciale. Versiunea online a MBR face în prezent obiectul unui proces riguros de actualizare pentru a furniza un serviciu digital mai modern, prin intermediul unei tehnologii mai avansate care cuprinde, printre alte caracteristici, o facilitate prin care persoanele au posibilitatea de a semna digital și de a înființa o societate online, utilizând un sistem tehnologic mai eficient. Se preconizează că versiunea online va fi integral actualizată și digitalizată până la sfârșitul anului 2021/începutul anului 2022.

Care este legislația aplicabilă în prezent?

Legislația de înființare a Agenției este legislația secundară 595.27. Cu toate acestea, dreptul statutar prin care sunt diversificate în mod suplimentar competențele și rolurile agenției și prin care se stabilesc atribuții și obligații în sarcina persoanelor juridice și a reprezentanților societăților este amplu. Această legislație este după cum urmează:

Capitolul 386 din Codul maltezLegea privind societățile comerciale;

Legislația secundară 386.01 din Codul maltezReglementări referitoare la Legea privind societățile comerciale (formulare);

Legislația secundară 386.02 din Codul maltezReglementări referitoare la Legea privind societățile comerciale (societăți de investiții cu capital social variabil);

Legislația secundară 386.03 din Codul maltezReglementări referitoare la Legea privind societățile comerciale (taxe);

Legislația secundară 386.04 din Codul maltezReglementări referitoare la Legea privind societățile comerciale (societăți de investiții cu capital social fix);

Legislația secundară 386.05 din Codul maltezAlte reglementări privind societățile comerciale;

Legislația secundară 386.06 din Codul maltezReglementări referitoare la Legea privind societățile comerciale (aplicabilitatea în cazul societăților offshore);

Legislația secundară 386.07 din Codul maltezAplicabilitatea Legii privind societățile comerciale în cazul societăților offshore constituite și înregistrate în temeiul Ordonanței privind parteneriatele comerciale și al Ordonanței referitoare la Legea privind Autoritatea malteză pentru servicii financiare;

Legislația secundară 386.08 din Codul maltezReglementări referitoare la Legea privind societățile comerciale (Grupul European de Interes Economic);

Legislația secundară 386.09 din Codul maltezReglementări referitoare la Legea privind societățile comerciale (societăți de investiții cu capital social variabil constituite ca sisteme de pensii sau fonduri de pensii);

Legislația secundară 386.10 din Codul maltezReglementări referitoare la Legea privind societățile comerciale (societăți cu compartimente multiple care desfășoară activități în domeniul asigurărilor);

Legislația secundară 386.11 din Codul maltezReglementări referitoare la Legea privind societățile comerciale (prospecte);

Legislația secundară 386.12 din Codul maltezReglementări privind fuziunile transfrontaliere ale societăților cu răspundere limitată;

Legislația secundară 386.13 din Codul maltez, Reglementări referitoare la Legea privind societățile comerciale (societăți cu compartimente multiple autonome care desfășoară activități în domeniul asigurărilor);

Legislația secundară 386.14 din Codul maltezReglementări referitoare la Legea privind societățile comerciale (societăți de investiții cu compartimente multiple autonome cu capital variabil);

Legislația secundară 386.15 din Codul maltez, Reglementări referitoare la Legea privind societățile comerciale (societăți multiple autonome recunoscute);

Legislația secundară 386.16 din Codul maltezReglementări privind societățile multiple care își desfășoară activitatea în domeniul securitizării;

Legislația secundară 386.17 din Codul maltez, Reglementări privind transferul sediului social al unei societăți europene (SE);

Legislația secundară 386.18 din Codul maltez, Reglementări referitoare la Legea privind societățile comerciale (sistemul de interconectare a registrelor);

Legislația secundară 386.19 din Codul maltez, Reglementări referitoare la Legea privind societățile comerciale (Registrul beneficiarilor reali);

Legislația secundară 386.20 din Codul maltez, Reglementări referitoare la Legea privind societățile comerciale (exceptarea de la obligația de audit);

Legislația secundară 386.21 din Codul maltez, Reglementări referitoare la Legea privind societățile comerciale (fondul pentru reconstrucția societăților);

Legislația secundară 386.22 din Codul maltez, Reglementări referitoare la Legea privind societățile comerciale (societăți multiple din sectorul transportului maritim și al aviației);

Legislația secundară 459.01 din Codul maltezReglementări privind modul de constituire a garanțiilor financiare.

Fundații și asociații:

Capitolul 16 din Codul maltez, Codul civil;

Legislația secundară 16.07 din Codul maltez, Reglementări referitoare la Codul civil (a doua parte) (taxe);

Legislația secundară 16.08 din Codul maltez, Reglementări referitoare la Codul civil (a doua parte) (notificări și formulare);

Legislația secundară 16.10 din Codul maltez, Reglementări referitoare la Codul civil (a doua parte) (organizații existente);

Legislația secundară 16.17 din Codul maltez, Reglementări referitoare la Codul civil (a doua parte) (Registrul beneficiarilor reali - asociații);

Legislația secundară 16.18 din Codul maltez, Reglementări referitoare la Codul civil (a doua parte) (Registrul beneficiarilor reali - fundații)

Legislația secundară 492.01 din Codul maltez, Reglementări privind organizațiile de voluntari (declarații și situații financiare anuale).

Ce informații oferă Registrul comerțului?

Cine are dreptul de a accesa registrul?

Versiunea online permite oricărei persoane fizice care dorește să obțină informații privind societățile comerciale, fundațiile și asociațiile să acceseze registrul.

Informațiile înscrise în registru cuprind informații disponibile în mod gratuit și pentru uz general (informații publice). Aici se includ, printre altele, numele și numărul de înregistrare al societății, sediul social, data constituirii, indiferent dacă entitatea este sau nu constituită sub formă de societate, capitalul social și identitatea reprezentanților societății.

Accesul la alte documente ale societății este oferit contra cost, prin achitarea unei taxe minime. Aceste documente cuprind, printre altele, toate notificările depuse și înscrise în registru pentru fiecare societate, starea societății, situațiile financiare anuale, precum și declarațiile anuale. Prin achitarea unei taxe minime, publicul larg poate accesa și detalii referitoare la beneficiarii reali.

Ce informații sunt înscrise în registru?

Ce categorii de date sunt stocate? (ce entități sunt înregistrate în registrul public, informații privind insolvența, situații financiare...)

Sunt stocate următoarele date:

 • datele societății, inclusiv denumirea înregistrată a societății, data înregistrării și sediul social;
 • starea societății, respectiv dacă aceasta este activă sau a fost dizolvată;
 • capitalul social autorizat al societății;
 • părțile implicate, inclusiv administratori, acționari/asociați, reprezentanți legali, reprezentanți în materie judiciară, secretari și auditori, alături de datele din cartea de identitate și adresa de domiciliu a acestora;
 • numărul de părți sociale/acțiuni deținute de fiecare asociat/acționar;
 • în cazul în care societatea este în curs de lichidare, se furnizează și datele lichidatorului (lichidatorilor);
 • beneficiarii reali.

Ce documente sunt depuse/stocate? (dosare, registre de documente, documente constitutive, procese-verbale ale adunărilor generale...)?

Se stochează următoarele documente:

 • declarația anuală;
 • situația financiară;
 • documente constitutive (act constitutiv și statut);
 • informații privind beneficiarii reali;
 • hotărâri;
 • procesele-verbale ale adunărilor generale;
 • documente privind dizolvarea și lichidarea;
 • alte notificări prevăzute de lege.

Cum pot efectua o căutare (și care sunt criteriile de căutare disponibile)?

Consultare personală

Informațiile referitoare la societăți sunt disponibile în mod direct la oficiile MBR situate în Żejtun, Malta.

Pe site-ul web al registrului

Informațiile pot fi găsite pe portalul MBR.

Care sunt criteriile de căutare disponibile?

Persoana care efectuează căutarea trebuie să facă clic pe linkul către portalul mai sus menționat și să acceseze secțiunea Căutare societăți (Company Search). Oricine poate căuta o societate introducând denumirea sau o parte a denumirii societății sau numărul de înregistrare al acesteia.

Cum pot obține documente?

Documentele pot fi achiziționate prin intermediul versiunii online a registrului în baza plății cu cardul sau direct de la oficiul MBR.

Cum pot obține un extras din registru, o copie certificată sau o transcriere a documentelor?

Acestea se pot obține prin transmiterea unei cereri prin e-mail la adresa orders.mbr@mbr.mt, în care se vor indica documentele solicitate.

Procedura de înregistrare

Cum pot lansa procedura de înregistrare (depunerea cererilor la registru, certificarea documentelor, tipul de documente care trebuie anexate)?

Consultare personală

Procedura de înregistrare se poate iniția direct la oficiile MBR situate în Żejtun, Malta. Documentele care trebuie anexate sunt actul constitutiv și statutul societății, împreună cu documentele relevante, documentele de identificare și dovada depunerii capitalul social într-un cont bancar.

Cerere depusă online

Această procedură poate fi efectuată de o persoană care este înregistrată în versiunea online a registrului ca utilizator autorizat. Cerința aplicabilă cu privire la document este aceeași, însă taxa percepută pentru procedura aferentă cererii depuse online este mai mică decât taxa percepută în cazul procedurii aferente cererii depuse personal.

O societate poate fi înregistrată dacă are o semnătură digitală EIDAS care este transmisă către MBR.

Cum sunt analizate cererile depuse?

Funcționarii MBR analizează întreaga documentație depusă și efectuează o verificare a acestora, în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege. Părțile implicate fac obiectul unui control în ceea ce privește sancțiunile, acoperirea mediatică negativă, expunerea politică sau motivele de descalificare. Se analizează inclusiv semnăturile și se efectuează verificări pentru a se stabili dacă semnatarul este autorizat să semneze documentul în cauză. Informațiile sunt analizate, de asemenea, pentru a verifica dacă sunt conforme din punct de vedere juridic.

Efectul juridic al înregistrării

Efectul înscrierilor asupra părților terțe în conformitate cu articolul 17 din Directiva (UE) 2017/1132

Acest aspect este reglementat, de asemenea, de articolul 401 alineatul (2) din Legea privind societățile comerciale (capitolul 386 din Codul maltez). Orice document, certificat sau alt element face obiectul publicării, astfel cum se prevede în articolul 401 alineatul (1) litera (e). Publicarea conferă acestei documentații efect juridic față de părțile terțe în raport cu societatea comercială în cauză. Orice operațiune încheiată înainte de a șaisprezecea zi de la publicarea unui document, a unui certificat sau a altui element nu va fi opozabilă terților care pot dovedi că nu au putut obține informații cu privire la acesta.

Neconcordanțe între înscrierea în registru și forma publicată a registrului

În conformitate cu cea mai recentă directivă a UE [Directiva (UE) 2019/1151 de modificare a Directivei (UE) 2017/1132], în cazul unor eventuale neconcordanțe între conținutul registrului și forma publicată a acestuia, prevalează, în sensul corectitudinii informațiilor, versiunea pusă la dispoziție în registru. Cu toate acestea, astfel de neconcordanțe ar trebui evitate pe cât posibil. În prezent, realizarea acestui deziderat este sprijinită de faptul că documentele publicate și documentația accesibilă publicului (atât informațiile puse la dispoziție gratuit, cât și cele disponibile contra cost) se încarcă și se publică în versiunea online a MBR. Prin urmare, este mult mai puțin probabil ca informațiile înscrise în registru să nu fie reflectate în versiunea publicată a acestuia. Toate documentele publicate se generează, în plus față de portal, pe https://support.mbr.mt/pages/Publications.aspx.

Cine este responsabil pentru exactitatea înregistrărilor?

Societatea însăși este responsabilă pentru exactitatea înregistrărilor.

Proceduri privind protecția datelor

Proceduri referitoare la drepturile persoanei vizate în ceea ce privește publicarea și păstrarea datelor sale cu caracter personal

Drepturile conferite persoanei vizate în conformitate cu Regulamentul UE privind protecția datelor sunt protejate în orice moment în care MBR primește, prelucrează și stochează astfel de date. De asemenea, MBR a desemnat un responsabil cu protecția datelor. Toate informațiile referitoare la acest subiect sunt disponibile, de asemenea, pe site-ul web al MBR, unde sunt oferite explicații detaliate privind, printre altele, ce înseamnă date cu caracter personal, legislația aplicabilă în acest domeniu, ce date sunt colectate de la persoanele vizate, modul în are sunt colectate aceste date, utilizarea mijloacelor de comunicare socială, corectitudinea datelor, perioadele de stocare și de păstrare, procedura prin care o persoană poate solicita date deținute de MBR în ceea ce o privește, precum și procedura de înaintare a unei plângeri oficiale la Biroul comisarului pentru informații și protecția datelor. Aceste informații sunt disponibile la adresa https://mbr.mt/privacy-policy/.

Date de contact

MBR poate fi contactat prin telefon la (+356) 22582300 sau accesând site-ul web: https://mbr.mt/

De asemenea, vă puteți prezenta personal la oficiile MBR, la adresa: Registrul comerțului din Malta,

AM Business Centre, Labour Road, Żejtun ZTN 2401, Malta.

Pentru solicitări de certificate și documentație, puteți transmite un e-mail la adresa: orders.mbr@mbr.mt. Dacă aveți nevoie de asistență cu privire la serviciile electronice, o puteți solicita prin e-mail la adresa support.mbr@mbr.mt

Linkuri utile

https://mbr.mt/contact/

https://mbr.mt/companies-act/

https://mbr.mt/foundations-and-associations/

https://mbr.mt/faq/

https://mbr.mt/resources/

https://mbr.mt/promo/official-registry-forms/

https://mbr.mt/news/

https://legislation.mt/

Ultima actualizare: 02/05/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.