NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini malteză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Registrele comerțului în țările UE

Malta

Această secțiune vă oferă o imagine de ansamblu asupra Registrului comerțului din Malta.

Conținut furnizat de
Malta
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ce informații oferă Registrul comerțului din Malta?

Registrul comerțului din Malta conține informații generale privind societățile comerciale din Malta.

Registrul este ținut de Autoritatea de reglementare în materie financiară din Malta (MFSA), competentă în temeiul legii să asigure gestiunea și actualizarea acestuia. Site-ul web al MFSA oferă informații privind legislația în materie de servicii financiare, în special privind:

  • legile votate de Parlament și avizele legale aferente (Ministerul Justiției, Culturii și Guvernanței Locale);
  • regulamente;
  • autorizații;
  • circulare;
  • broșuri;
  • avertismente;
  • alte informații publicate de MFSA și alte materiale relevante privind reglementarea serviciilor financiare din Malta.

Este gratuit accesul la Registrul comerțului din Malta?

Informațiile generale privind Registrul comerțului sunt disponibile publicului larg în mod gratuit, dar există secțiuni ale site-ului web care sunt accesibile doar contra cost.

Site-ul web al MFSA este disponibil publicului larg în mod gratuit.

Cum puteți efectua căutări în Registrul comerțului din Malta?

Utilizatorii înregistrați ai versiunii online a registrului au acces gratuit la baza de date. Nu se plătește abonament pentru a deveni utilizator înregistrat. Descărcarea de documente referitoare la o anumită societate comercială se face contra cost, dar căutarea de informații în baza de date este gratuită. Prin urmare, orice persoană poate căuta o societate comercială folosind denumirea acesteia sau o parte a denumirii ori numărul de înregistrare. Alte informații disponibile gratuit includ sediul social al societății și numele directorilor, al secretarului și al acționarilor.

Cât de fiabile sunt documentele din registru?

Legea din 1995 privind societățile comerciale - capitolul 386 din Codul maltez - reprezintă cadrul juridic în materie de societăți cu răspundere limitată înregistrate în Malta și conține dispoziții care permit terților să se bazeze pe documente și alte date din registru, după cum se explică în continuare.

Toate documentele și notificările transmise de societățile comerciale în momentul înregistrării sunt autentificate prin semnătura directorului sau secretarului societății. Documentele și notificările sunt înregistrate cu bună credință în Registrul comerțului. Reprezentantul societății care semnează aceste documente este responsabil pentru conținutul acestora. Declarația falsă făcută într-un document care se depune la o autoritate publică în scopul de a obține un beneficiu sau avantaj reprezintă o infracțiune în temeiul legislației malteze.

Istoricul Registrului comerțului din Malta

Cadrul juridic privind societățile comerciale a fost reprezentat în Malta de Ordonanța privind parteneriatele comerciale din 1962. Registrul făcea parte inițial din Departamentul de Comerț, un departament de stat. În anul 1997, după adoptarea noii Legi privind societățile din anul 1995, registrul a devenit parte a Autorității competente în materie de servicii financiare din Malta. Toate documentele înregistrate aferente societăților existente au fost scanate și s-a creat un dosar electronic pentru fiecare societate. Accesul de la distanță la baza de date a societăților și a documentelor incluse în aceasta a fost inițial disponibil prin conexiune de tip dial-up, care a fost modernizat prin trecerea la internet în anul 2000. La sfârșitul anului 2004 a fost lansat un nou sistem bazat pe web, iar în 2006 s-a introdus arhivarea electronică pe baza semnăturii digitale.

Link-uri relevante

Registrul comerțului din Malta

Autoritatea de reglementare în materie financiară din Malta

Site-ul web al Ministerului Justiției, Culturii și Guvernanței Locale

Ultima actualizare: 04/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.