Registrele comerțului în țările UE

Ţările de Jos

Această pagină vă oferă o imagine de ansamblu asupra Registrului comerțului din Țările de Jos.

Conținut furnizat de
Ţările de Jos

Ce date cuprinde Registrul comerțului din Țările de Jos?

Registrul comerțului (Handelsregister) depinde de Camera de Comerț din Țările de Jos (Kamer van Koophandel), care se ocupă de gestionarea acestuia, în urma mandatului primit în acest sens în temeiul Legii privind Registrul comerțului.

Registrul conține toate informațiile relevante (din punct de vedere juridic) privind întreprinderile și persoanele juridice relevante din punct de vedere economic din Țările de Jos. Toate întreprinderile și persoanele juridice sunt înregistrate. Este vorba despre:

 • societățile comerciale (societăți comerciale private cu răspundere limitată și cele pe acțiuni)
 • întreprinderile profesionale unipersonale
 • asociațiile
 • fundațiile
 • profesiile liberale (de exemplu avocații, medicii, artiștii)
 • asociațiile de proprietari
 • instituțiile religioase
 • administrațiile publice

Volumul de informații înregistrate depinde de forma juridică a organizației. Cele mai importante date înregistrate sunt:

 • denumirea comercială
 • alte denumiri comerciale
 • forma juridică și sediul social
 • adresele
 • conducerea
 • reprezentanții legali
 • persoane angajate
 • datele de contact ale sediilor
 • date de contact
 • domeniul de activitate (codul din nomenclatura NACE)

În conformitate cu legislația neerlandeză, informațiile din registru sunt valabile (și opozabile terților), cu excepția cazului în care se prevede altfel. Obligația de înregistrare (și de declarare a oricăror modificări) le revine entităților. Orice modificare trebuie raportată în termen de o săptămână.

În Țările de Jos, înregistrarea nu face parte din procesul de înființare al unei societăți. Din punct de vedere legal, o societate poate exista în Țările de Jos fără a fi înregistrată. Astfel, deși este ilegal să nu se înregistreze, o societate neînregistrată poate să existe și să funcționeze ca atare.

De asemenea, societățile cu răspundere limitată sau nelimitată din Țările de Jos trebuie să depună la Registrul Comerțului conturile anuale. Majoritatea trebuie să prezinte doar un bilanț, în timp ce societățile mari trebuie să prezinte, de asemenea, contul de profit și pierdere.

Este gratuit accesul la Registrul comerțului din Țările de Jos?

Informațiile de bază – cum ar fi datele de contact, numărul de identificare în Registrul comerțului și codul de identificare – cuprinse în Registrul neerlandez al comerțului sunt disponibile gratuit pe site-ul web al Camerei de Comerț din Țările de Jos. Pentru alte informații, cum ar fi extrasele oficiale, declarațiile financiare și alte documente, se percep taxe. Pe site-ul Camerei de Comerț veți găsi, de asemenea, o prezentare generală a tarifelor.

În plus, veți putea descărca gratuit aplicația KvK App Handelsregister, ceea ce vă va permite să obțineți cu ușurință informații din Registrul comerțului.

Cât de fiabile sunt documentele incluse în Registrul comerțului din Țările de Jos?

Datele din Registrul comerțului trebuie să fie fiabile. Datele din registru sunt considerate autentice. Calitatea datelor este garantată astfel încât utilizatorul să se poată baza pe acestea. Proprietarul unei întreprinderi este responsabil de informațiile referitoare la societate care figurează în Registrul comerțului. Întreprinderile înregistrate trebuie să comunice orice modificări. În caz contrar, pentru protecția părților terțe, informațiile neactualizate care figurează în Registrul comerțului sunt considerate autentice. Terții care acționează cu bună-credință trebuie să se poată baza pe datele înregistrate.

Cum se pot efectua căutări în Registrul comerțului din Țările de Jos?

Puteți efectua căutări în Registrul comerțului din Țările de Jos după următoarele criterii:

 • denumirea comercială
 • numărul oficial de înregistrare la Camera de Comerț
 • adresa
 • codul poștal

Istoricul Registrul comerțului din Țările de Jos

Datele sunt colectate din 1920, când a fost înființat Registrul comerțului actual. Sunt disponibile informații și privind întreprinderi mai vechi.

Linkuri conexe

Registrul european al întreprinderilor

Camera de Comerț din Țările de Jos

Registrul comerțului din Țările de Jos

Ultima actualizare: 18/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.