NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini polonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: bulgarăgermanăestonăenglezăfrancezăitalianămaltezăslovenăfinlandeză.
Swipe to change

Registrele comerțului în țările UE

Polonia

În această secțiune găsiți o prezentare generală a registrului comerțului din Polonia.

Conținut furnizat de
Polonia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ce informații oferă registrul comerțului din Polonia?

Registrul comerțului din Polonia (Registrul judiciar național) este ținut și administrat de Ministerul Justiției din Polonia

Registrul oferă informații privind societățile, fundațiile, asociațiile și alte entități.

Mai exact, registrul conține diferite tipuri de informații referitoare la astfel de entități:

 • numărul din registrul judiciar național (numărul KRS);
 • numărul REGON (numărul din lista centrală de activități economice);
 • denumirea;
 • caracterul și statutul juridic;
 • data înscrierii în registrul judiciar național;
 • datele de contact;
 • datele importante (datele de înscriere și de radiere)
 • autoritățile competente;
 • persoanele cu drept de reprezentare.

Accesul la registrul comerțului din Polonia este gratuit?

Da, accesul la registru este gratuit.

Cum se efectuează căutări în registrul comerțului din Polonia

Puteți căuta în registrul comerțului din Polonia folosind următorii termeni de căutare:

 • numărul din registrul judiciar național (numărul KRS) sau
 • denumirea entității.

Cât de fiabile sunt documentele din registru?

În temeiul legislației poloneze, aspectul protejării terților în legătură cu furnizarea de informații și documente, care face obiectul Directivei 2009/101/CE, este reglementat de Legea din 20 august 1997 privind registrul judiciar național (Jurnalul Oficial al Republicii Polone 2013, punctul 1203).

În conformitate cu dispozițiile Legii din 20 august 1997 privind registrul judiciar național (Jurnalul Oficial al Republicii Polone 2013, punctul 1203):

Articolul 12
1. Datele conținute în registru nu pot fi radiate, cu excepția cazului în care legislația prevede altfel.

2. Dacă se constată că în registru există o înscriere care conține erori evidente sau care nu este conformă cu o hotărâre judecătorească, instanța corectează automat înscrierea respectivă.

3. Dacă registrul conține date care sunt inadmisibile în temeiul legii, instanța registrului radiază automat datele respective după ce a primit în audiență persoanelor în cauză sau după ce le-a somat pe acestea să prezinte o declarație scrisă.

Articolul 13
1. Înscrierile în registru fac obiectul publicării în Jurnalul judiciar și economic, cu excepția cazului în care legislația prevede altfel.

Articolul 14
O entitate care are obligația să prezinte o cerere de înscriere în registru nu poate să invoce față de terți care acționează cu bună-credință date care nu au fost înscrise în registru sau care au fost radiate din acesta.

Articolul 15
1. De la data publicării în Jurnalul judiciar și economic, nicio persoană nu poate invoca necunoașterea informațiilor publicate. Cu toate acestea, cu privire la actele efectuate înainte de a șaisprezecea zi de la publicare, entitatea înscrisă în registru nu poate invoca înscrierea împotriva unei părți terțe dacă aceasta din urmă dovedește că se afla în imposibilitatea de a cunoaște conținutul înscrierii.

2. În cazul unor discrepanțe între înscrierea din registru și publicarea acesteia în Jurnalul judiciar și economic, prevalează înscrierea din registru. Cu toate acestea, o parte terță poate să invoce conținutul publicat în Jurnalul judiciar și economic, cu excepția cazului în care entitatea înscrisă dovedește că partea terță cunoștea conținutul înscrierii din registru.

3. O parte terță poate invoca documente și date pentru care nu a fost încă îndeplinită obligația de publicare, cu condiția ca nepublicarea să nu le priveze de efecte juridice.

Articolul 17
1. Datele din registru sunt considerate a fi corecte.

2. În cazul în care datele înscrise în registru nu corespund cu cererea entității sau în cazul în care nu există o cerere, entitatea în cauză nu poate invoca împotriva terților care acționează cu bună-credință faptul că datele sunt incorecte dacă nu a transmis imediat o cerere de modificare, de completare sau de radiere a intrării.”

Istoricul registrului comerțului din Polonia

Registrul funcționează din ianuarie 2007.

Linkuri relevante

Legea din 20 august 1997 privind registrul judiciar național

Ultima actualizare: 18/10/2016

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.