Registrele comerțului în țările UE

România

Această secțiune vă oferă o imagine de ansamblu asupra Registrului Comerțului din România, organizat de Ministerul Justiției – Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Conținut furnizat de
România

Ce informații oferă registrul comerțului din România?

Oficiul Național al Registrului Comerțului din România este o instituție publică cu personalitate juridică, organizată în subordinea Ministerului Justiției. Acesta ține, organizează și administrează registrul central computerizat al comerțului.

Oficiile registrului comerțului sunt organizate în subordinea Oficiului Național al Registrului Comerțului și funcționează în București și în fiecare din cele 41 de județe din România. Acestea țin, organizează și administrează registrele comerțului locale.

În conformitate cu Legea nr. 26/1990, registrul comerțului conține informații cu privire la profesioniștii înregistrați, respectiv:

 • societăți;
 • societăți naționale;
 • companii naționale
 • regii autonome;
 • societăți cooperative;
 • organizații cooperatiste;
 • grupuri de interes economic;
 • grupuri europene de interes economic;
 • societăți europene;
 • societăți cooperative europene;
 • persoane fizice autorizate;
 • întreprinderi individuale;
 • întreprinderi familiale și
 • alte persoane fizice și juridice, prevăzute de lege.

În registrul comerțului se înregistrează toate actele, faptele, mențiunile, înscrisurile și identitatea profesioniștilor implicați, a căror înregistrare este impusă prin lege și orice alte acte sau înscrisuri prevăzute în mod expres de lege.

Pe website-ul registrului comerțului sunt disponibile următoarele:

1. documente;
2. informații, servicii structurate în secțiuni și servicii;
3. informații cu privire la Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale;
4. diverse informații publicitare – acces gratuit;
5. formularele utilizate în cadrul instituției;
6. formalitățile de înregistrare la Registrul Comerțului pentru fiecare categorie de profesioniști și de operațiuni;

7. formalități de înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului pentru persoanele juridice care au obligaţia de înmatriculare în registrul comerţului, cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale;
8. date statistice cu privire la operațiunile înregistrate.

 • istoricul instituției
 • rețeaua ORC
 • formulare (pentru profesioniști etc.) și formalități necesare
 • tariful perceput pentru serviciile oferite de ONRC
 • servicii
 • legislație
 • date statistice
 • media.

Serviciile online ale Oficiului Național al Registrului Comerțului sunt disponibile în cadrul Portalului de Servicii online, portal realizat prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, „Investiții pentru viitorul dumneavoastră!” în cadrul proiectului „Servicii on-line (de e-Guvernare) oferite de ONRC pentru comunitatea de afaceri prin intermediul unui portal dedicat”.

Serviciile online ale Oficiului Național al Registrului Comerțului furnizate prin intermediul Portalului de Servicii sunt:

 • Infocert
 • Recom online;
 • Verificare disponibilitate denumire firmă și rezervare online denumire firmă;
 • Verificări preliminare (verificare disponibilitate și/sau rezervare denumire/emblemă persoană juridică/fizică, întreprindere individuală/familială);
 • Înregistrări în Registrul Comerțului și autorizare persoane juridice;
 • Actualizarea datelor de contact ale societăților înregistrate în Registrul Comerțului;
 • Furnizare informații la zi, privind istoricul societății, statistici;
 • Eliberări documente (certificate constatatoare);
 • Stadiu dosar;
 • Înștiințare cereri Registrul Comerțului depuse;
 • Rezoluții amânare cereri Registrul Comerțului;
 • Publicitate privind diverse situații ale persoanelor juridice, efectuată prin Buletinul Electronic al Registrului Comerțului (BERC);
 • Statistici (operațiuni în registrul central al comerțului, societăți cu participare străină la capital);
 • Formulare offline Registrul Comerțului;
 • Înregistrarea declaraţiei privind beneficiarul real al persoanei juridice;
 • Furnizare de informații din Registrul central al beneficiarilor reali.

Serviciul Recom online, componenta pe bază de abonament, care este accesibilă după încheierea unui contract cu beneficiarul, accesul fiind asigurat 24 de ore din 24, furnizează următoarele informații despre profesioniști:

 • denumire și forma de organizare;
 • informații de identificare (număr de ordine în Registrul Comerțului, Identificator Unic la Nivel European, cod unic de înregistrare, adresă sediu social/profesional, contacte firmă (telefon, fax);
 • sediu social/profesional (act sediu, data de început a valabilității pentru dovada de sediu, data expirării dovezii de sediu, durata sediului);
 • capital social subscris și vărsat;
 • obiectul principal de activitate declarat/autorizat de profesionist;
 • obiectele secundare de activitate declarate/autorizate de profesionist;
 • date de identificare cu privire la persoanele fizice și juridice asociate;
 • date de identificare cu privire la administratori;
 • date cu privire la embleme;
 • date cu privire la filiale/sucursale/subunități (sediul social, telefon);
 • date cu privire la sediile secundare/puncte de lucru (sediul social, telefon);
 • date cu privire la sedii și/sau activități autorizate conform art.15 din Legea 359/2004;
 • date cu privire la drepturi de proprietate;
 • date cu privire la concordat preventiv;
 • date cu privire la fapte aflate sub incidența art.21, lit. e) - h) din Legea nr. 26/1990;
 • date cu privire la alte mențiuni;
 • date legate de bilanț (cifră de afaceri, număr mediu de angajați, profit brut), în cazul în care aceste informații au fost furnizate de către Ministerul Finanțelor Publice.

Este accesul la registrul comerțului din România gratuit?

►Accesul la informațiile afișate pe website-ul ONRC este gratuit pentru orice persoană interesată, 24 de ore din 24. Accesând website-ul http://www.onrc.ro/, se pot vizualiza informații privind:

- formularele și documentele necesare efectuării înregistrărilor în registrul comerțului și în Registrul central al beneficiarilor reali;

- formularele necesare și modalitatea de obținere de certificate constatatoare, furnizări de informații, copii / copii certificate, duplicate;

- informații generale pentru persoanele interesate să desfășoare anumite activități reglementate, în funcție de caz, (profesioniști, persoane fizice, persoane juridice, instituții și autorități publice etc.;

- legislația aplicabilă în domeniul registrului comerțului/Registrului beneficiarilor reali;

- informații de interes public;

- comunicate/informări de presă, evenimente;

- informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

- date de contact privind ONRC/ORCT (adresa sediu, email, nr. telefon/fax).

►Accesul la informațiile afișate pe portalul (portal.onrc.ro) de servicii online al Oficiului Național al Registrului Comerțului este gratuit, 24 de ore din 24 și este permis după înregistrarea ca utilizator (crearea unui nume de utilizator și a unei parole), operațiune gratuită.

Informațiile din cadrul portalului Oficiului Național al Registrului Comerțului sunt structurate pe servicii oferite gratuit sau contra cost, conform legislației în vigoare.

Dintre serviciile disponibile gratuit, amintim:

 • Recom online - componenta gratuită a serviciului;
 • Formulare electronice;
 • Înregistrarea online în registrul comerțului a profesioniștilor;
 • Înregistrarea online a declarației privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice;
 • Acces online la informații din Registrul central al beneficiarilor reali (pentru autorități/instituții care au competenţe de supraveghere/control și entităţi raportoare atunci când aplică măsurile de cunoaştere a clientelei);
 • Verificare disponibilitate și rezervare online denumire firmă;
 • Stadiul cererilor de înregistrare în registrul comerțului;
 • Consultarea secțiunii cu privire la rezoluțiile de amânare a soluționării cererilor de înregistrare în registrul comerțului;
 • Accesul la anumite informații publicitare (situații financiare, dizolvări voluntare, dizolvări obligatorii prin lege etc.), prin Buletinul Electronic al Registrului Comerțului (BERC).

Principalele servicii oferite de Buletinul Electronic al Registrului Comerțului sunt:

* Consultarea articolelor publicate ale profesioniștilor

* Consultarea buletinelor în care sunt publicate articolele profesioniștilor

* Obținerea documentului care atestă publicarea unui articol (dovadă publicării)

* Primirea de notificări la publicarea articolelor

* Obținerea unor rapoarte de interes

Accesul în toate secțiunile site-ului web, https://www.onrc.ro/index.php/ro/ și în portal https://portal.onrc.ro/, este gratuit, 24 de ore din 24.

Cum puteți căuta în registrul comerțului din România

Informațiile gratuite disponibile în cadrul serviciului Recom on-line pot fi căutate prin introducerea următoarelor criterii:

 • denumirea profesionistului;
 • numărul de înregistrare în registrul comerțului;
 • codul unic de înregistrare;
 • județul în care se află sediul social/profesional.

Informațiile generale pentru persoanele interesate care sunt oferite cu titlu gratuit de către serviciul Recom online includ:

 • denumirea profesionistului înregistrat în registrul comerțului;
 • numărul de înregistrare în registrul comerțului;
 • identificatorul unic la nivel european (EUID);
 • codul unic de înregistrare;
 • adresa sediului social/profesional;
 • starea firmei ( de exemplu: funcțiune, dizolvare, lichidare, faliment, radiată ș.a.);

Istoricul registrului comerțului din România

Registrul Comerțului a fost înființat în anul 1990 în conformitate cu Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului.

A fost creat un portal dedicat prin care se furnizează noi servicii on-line mediului de afaceri și tuturor celor interesați, portal lansat în a doua jumătate a anului 2011.

Obiectivele Oficiului Național al Registrului Comerțului sunt:

 • informarea mediului de afaceri, a instituțiilor publice, mass-media și a persoanelor interesate cu privire la operațiunile efectuate în registrul comerțului;
 • reducerea timpului necesar pentru a obține acces la informații;
 • reducerea aglomerației de la ghișeele registrului comerțului;
 • reducerea timpului necesar pentru depunerea documentelor de înregistrare la registrul comerțului;
 • simplificarea procedurilor pentru înregistrarea profesioniștilor, pentru furnizarea informațiilor financiare și pentru solicitarea de informații și documente;
 • informarea solicitanților online și în timp real cu privire la datele din registrul comerțului.

Registrul central al beneficiarilor reali

Începând cu intrarea în vigoare a Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, Oficiul Național al Registrului Comerțului are obligația de a ține Registrul central al beneficiarilor reali, în care sunt înregistrați beneficiarii reali ai persoanelor juridice care au obligaţia de înmatriculare în registrul comerţului, cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale.

Accesul la Registrul central al beneficiarilor reali este asigurat, în conformitate cu normele privind protecţia datelor cu caracter personal:

a) autorităţilor care au competenţe de supraveghere şi control, organelor judiciare, în condiţiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, şi Oficiului, în timp util, fără nicio restricţie şi fără a alerta persoana în cauză;

b) entităţilor raportoare atunci când aplică măsurile de cunoaştere a clientelei;

c) oricărei persoane fizice sau juridice (contra cost).

În ce măsură mă pot baza pe documentele din registru?

Registrul comerțului din România este organizat și funcționează potrivit prevederilor Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Autorizarea constituirii persoanelor supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, a funcționării acestora și înmatricularea în registrul comerțului, precum și orice înregistrare de modificare a actelor constitutive, sau alte elemente prevăzute în mod expres, se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2009, aprobată prin Legea nr. 84/2010, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.359/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și Normelor metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 2594/C/2008, cu modificările și completările ulterioare. Elementele specifice fiecărei forme de exercitare a unei activități pentru care se prevede obligația de înregistrate în registrul comerțului sunt reglementate prin acte normative speciale, principale fiind următoarele: Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

Dispozițiile din legislația națională conform cărora părțile terțe se pot baza pe informațiile și documentele înregistrate în registrul comerțului, potrivit prevederilor 17 din Directiva (UE) 2017/1132 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale, sunt următoarele:

 1. Potrivit prevederilor art.1 alin.(1) din Legea nr.26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „Înainte de începerea activității economice, au obligația să ceară înmatricularea sau, după caz, înregistrarea în registrul comerțului următoarele persoane fizice sau juridice: persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, societățile, companiile naționale și societățile naționale, regiile autonome, grupurile de interes economic, societățile cooperative, organizațiile cooperatiste, societățile europene, societățile cooperative europene și grupurile europene de interes economic cu sediul principal în România, precum și alte persoane fizice și juridice prevăzute de lege.
  De asemenea, potrivit prevederilor art.1 alin.(2) din actul normativ mai sus menționat “ În cursul exercitării activității lor sau la încetarea acesteia, persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin.(1) au obligația de a solicita înscrierea în același registru a mențiunilor privind actele și faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege. "
 2. Furnizarea informațiilor înregistrate în registrul comerțului și eliberarea de copii de pe actele aferente se realizează conform art.4 din Legea nr.26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare :

(1) Registrul comerțului este public.

(2) Oficiul registrului comerțului este obligat să elibereze, pe cheltuiala persoanei care a înregistrat cererea, informații, extrase de registru și certificate constatatoare despre datele înregistrate în registrul comerțului, precum și certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat, copii și copii certificate de pe înregistrările efectuate în registru și de pe actele prezentate, pentru care se percep tarife.

(3) Actele prevăzute la alin.(2) pot fi cerute și eliberate și prin corespondență.

(4) Documentele prevăzute la alin. (2), în format electronic, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, pot fi cerute și eliberate prin mijloace electronice, prin intermediul portalului de servicii on-line al Oficiului Național al Registrului Comerțului, precum și prin intermediul sistemului Punctul de contact unic electronic (PCU), în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010.

(5) Tarifele percepute pentru eliberarea de copii și/sau informații, indiferent de modalitatea de furnizare, nu vor depăși costurile administrative implicate de eliberarea acestora.

Art. 41

(1)Copii în format electronic ale documentelor și informațiile prevăzute la art. 4 se pun la dispoziția publicului și prin sistemul de interconectare a registrelor comerțului, pe cheltuiala solicitantului.

(2)Nivelul de tarifare perceput pentru furnizarea de copii și/sau informații din registrul comerțului prin sistemul de interconectare a registrelor comerțului nu va depăși costurile administrative asociate.

Opozabilitatea actelor și faptelor persoanelor supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului se realizează potrivit prevederilor art.5 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

(1) Înmatricularea și mențiunile sunt opozabile terților de la data efectuării lor în registrul comerțului ori de la publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau în altă publicație, acolo unde legea dispune astfel.
(2) Persoana care are obligația de a cere o înregistrare nu poate opune terților actele ori faptele neînregistrate, în afară de cazul în care face dovada că ele erau cunoscute de aceștia.
(3) Oficiul Național al Registrului Comerțului publică pe pagina sa de internet și pe portalul de servicii on-line și transmite spre publicare pe portalul european e-Justiție informații actualizate privind legislația națională în ceea ce privește publicitatea și opozabilitatea față de terți a actelor, faptelor și mențiunilor persoanelor supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului.”

De asemenea, pentru societăți există prevedere specială în acest sens la art. 50 – 53 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează :

Art.50
(1) Actele sau faptele, pentru care nu s-a efectuat publicitatea prevăzută de lege, nu pot fi opuse terților, în afară de cazul în care societatea face dovada că aceștia le cunoșteau.

(2) Operațiunile efectuate de societate înainte de a 16-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a încheierii judecătorului delegat (la data prezentei competența de soluționare a cererilor aparține directorului oficiului registrului comerțului/persoanei desemnate de directorul general al Oficiului Național al Registrului Comerțului, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2009, cu modificările și completările ulterioare) nu sunt opozabile terților, care dovedesc că au fost în imposibilitate de a lua cunoștință despre ele.

Art. 51
Terții pot invoca însă actele sau faptele cu privire la care nu s-a îndeplinit publicitatea, în afară de cazul în care omisiunea publicității le lipsește de efecte.

Art. 52
(1) În caz de neconcordanță între textul depus la oficiul registrului comerțului și cel publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau în presă, societatea nu poate opune terților textul publicat. Terții pot opune societății textul publicat, cu excepția situației în care societatea face dovada că ei cunoșteau textul depus la oficiul registrului comerțului.

Potrivit prevederilor art.12 alin.(1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

(1) Registrul comerțului este alcătuit dintr-un registru pentru înregistrarea persoanelor juridice societăți, companii naționale și societăți naționale, regii autonome, grupuri de interes economic, organizații cooperatiste, societăți europene, grupuri europene de interes economic, alte persoane juridice expres prevăzute de lege, cu sediul principal sau sedii secundare în România, un registru pentru înregistrarea persoanelor juridice societăți cooperative și societăți cooperative europene cu sediul principal sau sedii secundare în România și un registru pentru înregistrarea persoanelor fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, cu sediul profesional sau sedii secundare în România. Aceste registre se țin în sistem computerizat.

 1. Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr.26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.84/2010,cu modificările și completările ulterioare, înregistrările în registrul comerțului se fac în baza rezoluției directorului oficiului registrului comerțului/persoanei desemnate de directorul general al Oficiului Național al Registrului Comerțului sau, după caz, a unei hotărâri judecătorești definitive, în afară de cazurile în care legea prevede altfel.

  Potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr.26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare “Data înregistrării în registrul comerțului este data la care înregistrarea a fost efectiv operată în acest registru.”>

  De asemenea, potrivit prevederilor art. 26 alin.(2) din actul normativ mai sus menționat, coroborate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2009, înregistrarea în registrul comerțului se operează în termen de 24 de ore de la data rezoluției directorului oficiului registrului comerțului/persoanei desemnate de directorul general al Oficiului Național al Registrului Comerțului, iar în cazul înmatriculării profesionistului, în termen de 24 de ore de la data pronunțării rezoluției de autorizare a înmatriculării.

Potrivit prevederilor art.51 alin.(2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, “Înregistrările în registrul comerțului se efectuează electronic, atât la nivelul oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, cât și la nivelul registrului central computerizat.

Mai multe informații găsiți aici.

Linkuri relevante

Site-ul web oficial al Registrului Comerțului din România

Portalul de servicii online al Oficiului Național al Registrului Comerțului din România

Documentele relevante

LEGEA nr 26/1990  PDF (635 KB) ro

ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI nr. 116/2009  PDF (255 Kb) ro

NORME METODOLOGICE din 10 octombrie 2008 privind modul de ținere a registrelor comerțului  PDF (1309 KB) ro

LEGEA nr. 359/2004  PDF (550 KB) ro

LEGEA nr. 129/2019 PDF (1377 Kb) ro
Ultima actualizare: 10/08/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.