Registrele comerțului în țările UE

Slovacia

Această secțiune vă oferă o privire generală a Registrului comerțului din Slovacia.

Conținut furnizat de
Slovacia

Ce date se regăsesc în Registrul comerțului?

Registrul comerțului (Obchodný register) este o listă publică care cuprinde date privind antreprenori, societăți și alte entități - dacă există prevederi în acest sens într-o lege specială.

Lista este administrată, din punct de vedere tehnic, de Ministerul Justiției din Republica Slovacă (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky).

Registrul comerțului este ținut de către registrové súdy, instanțe însărcinate cu acest rol (instanțe districtuale de la sediul instanțelor regionale).

Registrul comerțului se poate consulta gratuit?

Registrul comerțului și cel al documentelor sunt disponibile în mod public. Consultarea Registrului comerțului și obținerea de extrase se face contra cost.

Cu toate acestea, dacă o persoană solicită versiunea electronică a unui extras din Registrul comerțului sau versiunea electronică a unui act depus ori confirmarea electronică a faptului că un anumit act nu a fost depus în Registrul documentelor, instanța competentă îi eliberează în mod gratuit aceste documente, pe cale electronică.

De asemenea, prin intermediul BRIS – sistemul de interconectare a registrelor comerțului – este posibil să se solicite eliberarea gratuită a unui extras din Registrul comerțului, a unei copii a unui document depus sau a confirmării că un anumit document nu a fost depus la Registrul documentelor.

Cum se efectuează o căutare în Registru comerțului

Căutarea se poate efectua în slovacă și în engleză.

Căutările în Registrul comerțului se fac după:

Cât de fiabile sunt documentele din registru?

Legea nr. 513/1991 (Codul comercial), cu modificările ulterioare, prevede cazurile în care pot fi invocate datele din Registrul comerțului și, după caz, conținutul documentelor din registru.

Datele din Registrul comerțului sunt opozabile terților de la data publicării acestora. Conținutul documentelor a căror publicare este cerută prin lege este opozabil terților din ziua în care se publică în Jurnalul oficial al comerțului avizul de depunere a documentelor respective în registru,

Din acel moment, părțile terțe se pot prevala de datele sau conținutul documentelor publicate, cu excepția cazului în care persoana înregistrată poate dovedi însă că terții cunoșteau datele înregistrate sau conținutul documentelor depuse.

Persoana înregistrată nu poate însă să se prevaleze de datele publicate sau de conținutul documentelor depuse față de terți decât după trecerea unui termen de 15 zile de la publicare, în cazul în care terții demonstrează că nu puteau să le cunoască.

După această perioadă, datele înregistrate și conținutul documentelor pot fi invocate, fiind considerate fiabile.

Terții pot să invoce conținutul documentelor sau al datelor care nu au fost înscrise încă în Registrul comerțului sau care nu sunt depuse în Registrul documentelor, cu excepția cazului în care conținutul sau datele respective sunt opozabile numai după înscrierea lor în Registrul comerțului.

În cazul unei neconcordanțe între datele înregistrate și cele publicate sau între conținutul documentelor depuse și cel al documentelor publicate, o persoană sau o societate înregistrată se poate prevala doar de versiunea publicată în raport cu terții, cu excepția cazului în care poate dovedi că terții cunoșteau datele înregistrate sau conținutul documentelor depuse.

Istoricul Registrului comerțului

Registrul Comerțului a fost înființat în 1992 în urma adoptării Legii nr. 513/1991 (Codul comercial) și a înlocuit precedentele registre ale societăților.

Codul comercial (articolele 27-34) a modificat domeniul de aplicare al Registrului comerțului până în 2004.

Legea specială nr. 530/2003 privind Registrul comerțului, prin care s-au modificat anumite legi, a intrat în vigoare la 1 februarie 2004 și a introdus noi cerințe privind Registrul comerțului. De exemplu, prevederile din Codul comercial privind răspunderea pentru partea legală a intrărilor în Registrul comerțului au fost parțial abrogate.

În prezent, Registrul comerțului este ținut în versiune electronică. Registrul documentelor este ținut și în versiune electronică, și pe suport de hârtie. [Începând cu 1 octombrie 2020, Registrul documentelor este ținut electronic, cu excepția cazului în care se prevede altfel în Legea nr. 530/2003 (Legea privind Registrul comerțului)].

Linkuri utile

Registrul comerțului

Registrul comerțului al Republicii Slovacia

Ultima actualizare: 25/04/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.