NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini slovenă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Registrele comerțului în țările UE

Slovenia

Prezenta secțiune conține o prezentare generală a Registrului comerțului din Slovenia.

Conținut furnizat de
Slovenia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ce oferă Registrul comerțului din Slovenia?

Registrul comerțului din Slovenia este gestionat de Agenția Republicii Slovenia pentru evidențe juridice publice și servicii conexe (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES).

Registrul comerțului din Slovenia este o bază de date publică centrală cu informații privind toate întreprinderile având sediul social în Slovenia, care desfășoară activități lucrative sau non-profit, precum și privind filialele/sucursalele și alte diviziuni ale întreprinderilor respective. De asemenea, registrul conține informații privind filialele întreprinderilor străine care desfășoară activități în Slovenia. Registrul include următoarele categorii:

 • societăți (parteneriate și corporații)
 • lucrători independenți
 • persoane juridice de drept public
 • persoane juridice de drept privat
 • asociații
 • persoane fizice care desfășoară activități înregistrate sau reglementate
 • filiale/sucursale și alte diviziuni comerciale
 • sediile principale ale întreprinderilor străine
 • alte entități.

Sunt disponibile diferite date de înregistrare pentru fiecare entitate înregistrată în Registrul comerțului din Slovenia (număr de înregistrare, denumirea întreprinderii, cod fiscal, detalii privind reprezentanții și membrii fondatori etc.)

 • prin acces direct la informații cu ajutorul aplicației ePRS și
 • prin furnizarea de informații pentru reutilizare.

Ce include registrul?

Aplicația ePRS

Aplicația ePRS permite utilizatorilor să acceseze informații privind orice entitate înregistrată în Registrul comerțului din Slovenia care desfășoară activități economice pe teritoriul Republicii Slovenia.

Este gratuit accesul la Registrul comerțului din Slovenia?

Accesul este gratuit, însă utilizatorii trebuie să se autentifice pe portal (utilizatorii noi trebuie să se înregistreze în prealabil).

Cum se efectuează căutări în Registrul comerțului din Slovenia?

Utilizatorii trebuie să se autentifice pe portal pentru a putea efectua căutări în registru. Datele pot fi accesate prin introducerea criteriilor de căutare în unul sau mai multe câmpuri sau prin selectarea criteriilor de căutare din meniul derulant. Criteriul de căutare poate fi oricare dintre următoarele: date, date parțiale (cuvânt) sau începutul unui cuvânt. Se pot efectua căutări după numărul de identificare, codul fiscal, denumirea întreprinderii, stradă și număr, oraș etc.

Actualizări

Datele sunt actualizate zilnic.

Furnizarea de informații pentru reutilizare:

AJPES oferă următoarele servicii pentru reutilizarea informațiilor din Registrul comerțului:

 • trimiterea zilnică, săptămânală sau lunară de date privind toate entitățile înregistrate, în format lung sau scurt,
 • trimiterea lunară de date privind întreprinderile înregistrate în registrul instanțelor (Sodni register), în format lung sau scurt,
 • trimiterea lunară de date privind întreprinderile individuale, în format lung sau scurt,
 • trimiterea de date prin intermediul unui serviciu internet în format lung, scurt sau minimal,
 • trimiterea de date în urma unei comenzi specifice, în format lung sau scurt,
 • prelucrarea datelor colectate conform criteriilor stabilite de utilizator (date numerice).

La fiecare trei luni AJPES oferă o imagine de ansamblu a întregului Registru sloven al comerțului în format XML prin intermediul unui set de informații pentru reutilizare.

Costuri

AJPES percepe următoarele tarife pentru reutilizarea informațiilor publice din Registrul comerțului:
Tarife pentru reutilizarea informațiilor publice din Registrul comerțului (link către baza de data a legislației slovene).

Cât de fiabile sunt documentele din registru?

Terții pot invoca informațiile și toate tipurile de documente menționate la articolul 2 din Directiva 2009/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în înțelesul articolului 48 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților, pe baza următoarelor prevederi legislative:

- Legea privind societățile comerciale (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 65/2009 - versiunea oficială consolidată, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – decizia Curții Constituționale și 82/13; denumită în continuare „ZGD-1”), care este legea-cadru de reglementare a statutului juridic al societăților în ceea ce privește înființarea și funcționarea societăților comerciale, comercianții independenți și persoanele afiliate acestora, grupurile de interes economic și filialele/sucursalele societăților străine, precum și orice modificare a statutului lor juridic;

-Legea privind Registrul societăților (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 54/07 - versiune oficială consolidată, 65/08, 49/09 și 82/13 - ZGD-1H, denumită în continuare „ZSReg”), care reglementează Registrul societăților, definește informațiile înscrise în acesta, normele de procedură în temeiul cărora o instanță competentă decide cu privire la înscrierea în Registrul societăților, precum și normele privind modul în care AJPES administrează Registrul societăților. Această lege reglementează, de asemenea, procedurile din sistemul de ghișeu unic (Vse na enem mestu);

- Legea privind Registrul comerțului (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 49/06 și 33/07 - ZSReg-B, denumită în continuare „ZPRS-1”), care reglementează administrarea și actualizarea Registrului comerțului sloven, determină entitățile care sunt înscrise în Registrul comerțului, modalitățile în care acestea sunt identificate și utilizarea obligatorie a acestor modalități, conținutul Registrului comerțului și obținerea de informații pentru a ține registrul și definește procedura de urmat pentru a înscrie entități în registru, informațiile adăugate de administratorul registrului atunci când face o înscriere, utilizarea registrului și stocarea documentelor.

Este gratuit accesul la Registrul comerțului din Slovenia?

Da, accesul este gratuit. Cu toate acestea, utilizatorii trebuie să se autentifice pe portal pentru a putea accesa registrul.

Link-uri relevante

Registrul comerțului (în slovenă), Registrul comerțului (în engleză)

Ultima actualizare: 23/03/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.