Registrele comerțului în țările UE

Suedia

În această secțiune găsiți o prezentare generală a registrului comerțului din Suedia.

Conținut furnizat de
Suedia

Istoricul registrului național

Când a fost fondat?

Înregistrarea întreprinderilor a început în anul 1897.

În 1955, acesta a fost completat cu registrul sucursalelor. (Oficiul de Înregistrare a Societăților din Suedia a preluat înregistrarea filialelor în 1975).

Oficiul de Înregistrare a Societăților din Suedia a preluat înregistrarea băncilor și a societăților de asigurări de la Autoritatea de Supraveghere Financiară în 2002.

Când a fost digitalizat?

Începând cu 1982, informațiile se digitalizează în funcție de tipul datelor. Începând cu anul 2002, toate informațiile registrului sunt computerizate.

Legislația aplicabilă

În principal:

Aktiebolagslagen (Legea privind societățile comerciale) (2005:551)

Aktiebolagsförordningen (Ordonanța privind societățile comerciale) (2005:559)

Årsredovisningslagen (Legea privind situațiile financiare anuale) (1995:1554)

Filiallagen (Legea privind sucursalele) (1992:160)

Filialförordningen (Ordonanța privind sucursalele) (1992:308)

Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (Legea privind operațiunile bancare și financiare)

Förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse (Ordonanța privind operațiunile bancare și financiare)

Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (Legea privind situațiile financiare anuale ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții)

Försäkringsrörelselagen (Legea privind activitatea de asigurări) (2010:2043)

Försäkringsrörelseförordningen (Ordonanța privind activitatea de asigurări) (2011:257)

Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (Legea privind situațiile financiare anuale ale societăților de asigurări)

Ce informații oferă registrul comerțului?

Cine are dreptul de acces la registru?

Oricine poate obține informații din registru prin contactarea Oficiului de Înregistrare a Societăților din Suedia sau vizitând site-ul web al Näringslivsregistret [Registrul comerțului].

Ce informații conține registrul?

Ce tipuri de date sunt stocate? (entități înregistrate în registrul public, informații privind insolvența, rapoarte financiare etc.)

Printre informațiile conținute de registru se numără:

 • denumirea societății comerciale;
 • adresa;
 • sediul social;
 • numărul de înmatriculare;
 • informații privind conducerea societății (membrii consiliului de administrație, semnatarii autorizați, directorul general, auditorul etc.);
 • obiectul de activitate.

[pentru mai multe detalii, a se vedea secțiunile 14-17 din capitolul 2 al Ordonanței privind societățile comerciale, secțiunea 4 din Ordonanța privind sucursalele și secțiunea 19 din capitolul 4 al Ordonanței privind operațiunile bancare și financiare (2004:329)].

Ce documente sunt arhivate/stocate (dosare, registre de documente, statute, procese-verbale ale adunărilor generale etc.)?

Toate documentele care trebuie prezentate pentru fiecare tip de dosar, în conformitate cu normele în vigoare, de exemplu:

 • acte constitutive;
 • statute;
 • situații financiare anuale;
 • notificări;
 • procese-verbale ale adunărilor generale;
 • procese-verbale ale consiliului de administrație;
 • extrase de cont;
 • rapoarte de audit;
 • orice alte documente necesare.

Cum pot efectua o căutare (și care sunt criteriile de căutare disponibile)?

În persoană

La recepție este disponibil un calculator destinat vizitatorilor care doresc să efectueze căutări în registru. De asemenea, la recepție puteți comanda documente din registru.

Pe site-ul web al registrului

De pe site-ul web puteți accesa:

 • registrul, pentru a vedea dacă o societate și-a depus situația financiară anuală sau pentru a căuta un anumit dosar;
 • serviciul electronic Näringslivsregistret (unde anumite informații sunt disponibile gratuit; în caz contrar, trebuie să vă înregistrați ca utilizator);
 • serviciul electronic Sök företagsinformation [Căutare de informații despre societăți comerciale].

Care sunt criteriile de căutare disponibile?

Puteți efectua căutări după numărul de înmatriculare, numărul dosarului, numărul de identificare sau denumirea societății.

Cum pot obține documente?

Gratuit?

Oficiul de Înregistrare a Societăților din Suedia percepe taxe pentru eliberarea de documente, întrucât este o autoritate care se finanțează prin taxe.

Prin plata unei taxe?

Comandând de la noi. Puteți achita în baza unei facturi sau cu cardul bancar.

Cum pot obține un extras din registru, o copie certificată sau o transcriere a documentelor?

Comandând de la noi prin telefon, e-mail sau poștă. Puteți achita în baza unei facturi sau cu cardul bancar.

Procedura de înregistrare

Cum pot lansa procedura de înregistrare (modul de depunere a cererilor la registru, certificarea documentelor, tipul de documente care trebuie anexate)?

În persoană

Depuneți cererea și documentele necesare pentru tipul dosarului, pe suport de hârtie. De asemenea, puteți utiliza calculatoarele de la Oficiul de Înregistrare a Societăților din Suedia pentru a accesa verksamt.se și a introduce un dosar.

Online

Puteți merge la verksamt.se și înregistra un dosar.

Cum sunt examinate cererile depuse?

Cererile depuse prin servicii electronice (verksamt.se) fac obiectul mai multor verificări automatizate. Unele dosare pot fi soluționate automat în cadrul serviciilor electronice. Altele, care nu pot fi verificate electronic, sunt transmise unui angajat pentru verificări manuale suplimentare. Un angajat verifică, de asemenea, documentele pe suport de hârtie.

Efectele juridice ale înregistrării

Efectul înscrierilor asupra terților în temeiul articolului 17 din Directiva (UE) 2017/1132

Registrul este ținut și administrat de Oficiul de Înregistrare a Societăților din Suedia. Informațiile înregistrate sunt publicate în Monitorul Oficial Post- och Inrikes Tidningar. Informațiile înscrise în registru și publicate în Post- och Inrikes Tidningar se consideră informații publice. Prin urmare, acestea sunt disponibile publicului și pot fi căutate.

Neconcordanțe între datele înscrise în registru și versiunea publicată a acestuia

Informațiile transmise în scopul înregistrării sunt înscrise și publicate. În cazul în care se constată ulterior că au fost înscrise (și publicate) informații inexacte, poate fi necesară corectarea acestora.

Cui îi revine responsabilitatea pentru exactitatea înregistrărilor?

Responsabilitatea pentru informațiile transmise revine societăților. Oficiul de Înregistrare a Societăților din Suedia înscrie informațiile furnizate după ce efectuează un control al legalității.

Proceduri privind protecția datelor

Proceduri referitoare la drepturile persoanei vizate în ceea ce privește publicarea și stocarea datelor sale cu caracter personal

În cadrul registrelor noastre privind societățile comerciale prelucrăm date cu caracter personal aparținând, printre alte părți, membrilor consiliului de administrație. Scopul registrelor este de a furniza informații privind, de exemplu, activitățile comerciale, activitățile de creditare, achizițiile și cesionările de întreprinderi, precum și completările aduse registrelor clienților și verificările acestora. Informațiile pot fi furnizate persoanelor fizice, societăților comerciale sau autorităților care le solicită în scopul derulării activităților proprii.

Informațiile cu caracter personal pot fi făcute publice și stocate cu condiția să se refere la exercitarea autorității. Conform legii, datele cu caracter personal trebuie să fie înregistrate.

Oficiul de Înregistrare a Societăților din Suedia are calitate de operator de date și se asigură că datele cu caracter personal din registrele noastre sunt tratate în condițiile respectării dispozițiilor privind protecția datelor și a normelor specifice care reglementează registrul.

Oficiul de Înregistrare a Societăților din Suedia a numit un responsabil cu protecția datelor care se asigură că datele cu caracter personal sunt tratate în mod corect și cu respectarea legii în cadrul operațiunilor derulate.

Date de contact

Oficiul de Înregistrare a Societăților din Suedia

Telefon: +46 771670670 (sau +46 60184000) între orele 09:00 și 15:00, de luni până vineri

E-mail: bolagsverket@bolagsverket.se

Adresa poștală: Stuvarvägen 21, Sundsvall, SUEDIA

Site web: https://bolagsverket.se/en/us/about/contact-us

Linkuri utile

Servicii electronice: https://bolagsverket.se/en/fee

Servicii electronice: https://www.verksamt.se/web/international/services

Ultima actualizare: 02/05/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.