În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Registrele comerțului în țările UE

Regatul Unit

Această secțiune vă oferă o viziune de ansamblu asupra registrului comerțului în Regatul Unit.

Conținut furnizat de
Regatul Unit

Ce organism este responsabil de registrul comerțului în Regatul Unit?

Oficiul Registrului Comerțului (Companies House) administrează registrul comerțului pentru Regatul Unit, incluzând Anglia și Țara Galilor, Irlanda de Nord și Scoția.

Ce informații se regăsesc în registru?

Registrul oferă informații transmise de societăți, societăți cu răspundere limitată, societăți în comandită simplă, societăți străine, GEIE (grupuri europene de interes economic), fuziuni transfrontaliere și SE (Societas Europaea, societăți europene). Mai multe informații privind cerințele de înregistrare sunt disponibile pe site-ul web al Oficiului Registrului Comerțului. Registrul nu deține informații privind persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent, societăți în nume colectiv și denumiri comerciale.

Da, accesul la registru este gratuit.

Da, accesul la registru este gratuit, la fel ca emiterea extraselor.

Cum se caută informații în registrul comerțului din Regatul Unit?

Informațiile privind societățile din registrul comerțului al Regatului Unit pot fi căutate pe site-ul web al Oficiului Registrului Comerțului, utilizând serviciul „WebCHeck”.

Cât de fiabile sunt documentele din registru?

Registrul societăților comerciale

Această secțiune descrie gradul de fiabilitate al informațiilor privind societățile, care reprezintă cea mai mare parte a conținutului registrului.

Principalul act legislativ care reglementează funcționarea registrului din Regatul Unit este Legea privind societățile comerciale din 2006. În temeiul legii menționate, informațiile sunt furnizate registratorului comercial, în scopul înregistrării, de către societăți sau agenții care acționează în numele acestora. La primirea formularului de înscriere, informațiile sunt verificate pentru a se asigura că sunt complete. Registratorul comercial acceptă aceste informații în virtutea principiului bunei credințe, neefectuându-se nicio validare sau verificare a exactității informațiilor. Dacă informațiile sunt acceptate, acestea se înregistrează în registru și sunt puse la dispoziția publicului. Persoanele care efectuează căutări în registru pot considera aceste informații fiabile, sub rezerva exactității informațiilor furnizate de societăți, cu excepția unui număr limitat de informații.

Informațiile a căror înregistrare în registru produce efete juridice reprezintă o categorie limitată și pot fi considerate fiabile, ca atare, de persoanele care efectuează căutări în registru. Aceste informații se referă la:

  • actul constitutiv al unei societăți comerciale (articolul 16 din Legea privind societățile comerciale din 2006),
  • adresa sediului social și schimbarea acesteia în temeiul articolului 87,
  • denumirea societății și schimbarea acesteia în temeiul articolului 81,
  • reînmatricularea unei societăți în scopul de a-și modifica statutul, de exemplu, dintr-o societate privată într-o societate publică etc. (articolele 96, 101,104, 107 și 111),
  • reducerea capitalului unei societăți (articolele 651 și 665).

Furnizarea registratorilor comerciali de informații în mod vădit eronate are consecințe penale. Articolul 1112 din Legea privind societățile comerciale din 2006 definește ca infracțiune furnizarea registratorului comercial, cu bună știință sau din neglijență de informații false sau înșelătoare.

O societate nu poate invoca împotriva unui terț anumite evenimente specifice decât dacă terțul a fost notificat în mod oficial sau se poate dovedi că acesta avea cunoștință de eveniment (articolul 1079 din Legea privind societățile comerciale din 2006).

Evenimentele specifice menționate anterior sunt:

  • modificarea statutului societății,
  • schimbări în rândul administratorilor societății,
  • schimbarea sediului,
  • obținerea unui ordin de lichidare în ceea ce privește societatea,
  • numirea unui lichidator în lichidare voluntară a societății.

Linkuri utile

Oficiul Registrului Comerțului („Companies House”)

Ultima actualizare: 24/07/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.