Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Poslovni registri v državah EU

Ciper

Ta razdelek vsebuje uvodno besedilo o registru družb na Cipru. Sekcija za gospodarske družbe je pristojna za postopke vpisa, spremljanja, nadzora in izbrisa domačih družb, čezmorskih družb, partnerstev in firm. Deluje v okviru oddelka upravljavca registra družb in stečajnega upravitelja (Department of the Registrar of Companies and Official Receiver – DRCOR) pri ministrstvu za energijo, trgovino, industrijo in turizem.

Vsebino zagotavlja
Ciper
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Na voljo so naslednje spletne storitve:

Kateri podatki so v registru družb?

Vsakdo lahko na spletu preveri, ali je neka organizacija vpisana v register družb in kakšen je njen status (trenutno vpisana ali izbrisana). Omogočeno je spletno iskanje podatkov o vseh družbah in vpogled v dokumente v elektronskih spisih družb.

Oddelek upravljavca registra družb in stečajnega upravitelja je odgovoren za vodenje registra družb.

Ali je dostop do registra družb brezplačen?

Kar zadeva osnovne informacije o družbah, je spletni dostop do registra brezplačen.

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

Zanesljivost dokumentov v registru je urejena v poglavju 113 zakona o gospodarskih družbah, ki zagotavlja veljavnost informacij, danih tretjim osebam na podlagi člena 3(a) Direktive 2009/101/ES, in sicer z naslednjimi členi zakona:

Člen 365

Pregled, ustvarjanje in dokazni učinki dokumentov, ki jih hrani upravljavec registra.

Člen 365A

Obvestilo upravljavca registra o vodenju arhiva – razširjenost podatkov, vpisanih v register ali objavljenih v uradnem listu Cipra.

Člen 365B(7)

Upravljavec registra družb zagotavlja, da so instrumenti in dokumenti iz odstavka 2 na voljo prek elektronskega sistema EU za povezovanje registrov v standardnem formatu za sporočila in elektronsko dostopni, s čimer je zagotovljeno izpolnjevanje minimalnih varnostnih zahtev za prenos podatkov.

Člen 366

Izvrševanje obveznosti družbe, da upravljavcu registra predloži poročila, vključno z letnim poročilom in računovodskim izkazom za vsako leto. (členi 118–121)

Kako iskati po registru?

Iščete lahko po imenu in/ali številki družbe. Več navodil za iskanje je na strani za iskanje.

Zgodovina registra

Spletni register upravljavca registra družb in stečajnega upravitelja vključuje vse organizacije, vpisane od leta 1923 do danes, vključno s tujimi družbami, partnerstvi in firmami.

Sorodne povezave

Oddelek upravljavca registra družb in stečajnega upravitelja (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Ministrstvo za trgovino, industrijo in turizem (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Zadnja posodobitev: 19/07/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.