Poslovni registri v državah EU

Danska

Ta razdelek vsebuje pregled poslovnega registra Danske.

Vsebino zagotavlja
Danska

Danski organ za podjetništvo (Erhvervsstyrelsen)

Zgodovina danskega poslovnega registra

Danski organ za podjetništvo je bil ustanovljen 1. januarja 2012.

Ima približno 500 zaposlenih. Opravlja širok nabor nalog in odgovornosti, zaradi katerih naj bi bilo poslovanje na Danskem na splošno lažje in privlačnejše. Organ za podjetništvo deluje na številnih področjih – od načrtovanja zakonodaje in razvoja podeželja do digitalizacije, učinkovitega nadzora in spremljanja sredstev, podjetij, pranja denarja, računovodstva, revizij, izvoza in nadzora EU. Odgovoren je za osrednji poslovni register (CVR), ki je glavni državni register informacij o vseh danskih podjetjih.

Organ za podjetništvo je del danskega ministrstva za gospodarstvo in rast(Erhvervsministeriet).

Kateri podatki so v danskem poslovnem registru?

Na strani erhvervsstyrelsen.dk so na voljo informacije o vseh področjih dela organa, vključno z danskim poslovnim registrom.

CVR.dk na portalu Virk je osrednja vstopna točka za informacije in podatke o vseh podjetjih na Danskem. Ne glede na vrsto dejavnosti so na voljo informacije o podjetju (pravnem subjektu) in njegovih proizvodnih enotah. Register vsebuje tudi informacije o ustanoviteljih, lastnikih in upravljavcih.


Za nekatere vrste podjetij – zlasti delniške družbe in družbe z omejeno odgovornostjo – je na voljo več informacij: računovodski izkazi, dejstva in poročila o podjetju in osebah, ki ga upravljajo.

Katere informacije vsebuje osrednji poslovni register?

 • Registrsko (CVR) številko podjetja
 • Ime in naslov
 • Datum ustanovitve in, po potrebi, prenehanja poslovanja
 • Vrsto dejavnosti
 • Navedbo zaščite pred oglaševanjem, kadar je primerno
 • Bonitetne informacije
 • Sektor in, po potrebi, podsektorje
 • Kontaktne podatke, kadar je primerno
 • Število zaposlenih, kadar je primerno
 • Družbenike z neomejeno odgovornostjo, ustanovitelje, lastnike in upravljavce
  • ime in naslov
  • registrska (CPR ali CVR) številka (številke CPR se ne morejo prenesti na fizične osebe)
 • Povezane proizvodne enote
  • številka proizvodne enote
  • ime in naslov
  • datum ustanovitve in, po potrebi, prenehanja poslovanja
  • navedba zaščite pred oglaševanjem, kadar je primerno
  • sektor in, po potrebi, podsektorji
  • kontaktni podatki, kadar je primerno
  • število zaposlenih, kadar je primerno.

Kako lahko iščem po danskem poslovnem registru?

V CVR na portalu Virk je mogoče iskati posamična podjetja ter opravljati iskanje / filtrirati zadetke na podlagi cele vrste parametrov, kot so ime podjetja, ime osebe, registrska številka podjetja, številka proizvodne enote ter naslov podjetja, proizvodne enote ali osebe. Lahko najdete osnovne podatke o vseh družbah, registriranih v osrednjem poslovnem registru.

Na strani „Sådan søger du“ lahko pri podatkih CVR najdete pomoč pri iskanju informacij o podjetju v centralnem poslovnem registru.

Na voljo so številne rešitve za večje količine podatkov iz osrednjega poslovnega registra, na primer „medsistemski dostop“ in „spletne storitve CVR“. Za več informacij kliknite tukaj.

Ali je dostop do danskega poslovnega registra brezplačen?

Dokumenti in storitve iz osrednjega poslovnega registra, ki jih ni treba ročno obdelati, so brezplačni. Ti so:

 • razni izpiski,
 • računi,
 • medsistemski dostop in spletne storitve CVR.

Številni dokumenti zahtevajo ročno obdelavo in se posledično zaračunajo. Pri tem so oproščeni plačila DDV:

 • Podpis: 120 DKK,
 • Starejši računi na mikrofilmu ali iz oddaljenih arhivov: 300 DKK,
 • Potrdilo o registraciji: 300 DKK,
 • Potrdilo o spremembi imena: 500 DKK,
 • Načrt združitve: 150 DKK,
 • Zapisnik letne generalne skupščine: 150 DKK,
 • Dokumentacija o kapitalu: 150 DKK,
 • Kopija obrazca za registracijo: 150 DKK,
 • Poročilo uprave: 150 DKK,
 • Poročilo o poznejših prevzemih: 150 DKK,
 • Poročilo o samofinanciranju: 150 DKK,
 • Načrt razdružitve: 150 DKK,
 • Statut: 150 DKK.

Ta cenik velja od 5. decembra 2014.

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

Člen 14 zakona o gospodarskih družbah je prenesel člen 3 prve direktive o pravu gospodarskih družb v dansko pravo gospodarskih družb in opisuje, kako se je mogoče zanesti na evidence. Člen 14 zakona o gospodarskih družbah določa:

„Šteje se, da so tretje osebe seznanjene z informacijami, objavljenimi v informacijskem sistemu danskega organa za podjetništvo. Točka 1. Vendar to ne velja za pravne posle, opravljene v 16 dneh od dneva objave, če se dokaže, da tretja oseba ni mogla vedeti za okoliščine, ki so bile objavljene.

Dokler okoliščine, ki jih je treba vpisati in objaviti, niso objavljene v informacijskem sistemu danskega organa za podjetništvo, se nanje ni mogoče sklicevati proti tretjim osebam, razen če se dokaže, da so tretje osebe zanje vedele. Dejstvo, da tovrstne okoliščine še niso objavljene, tretji osebi ne preprečuje, da postopa na podlagi teh okoliščin.“

Odgovornost za točnost evidenc

Prijavitelj odgovarja za točnost podatkov, ki jih predloži (glej člen 8 uredbe o prijavljanju (anmeldelsesbekendtgørelsen) in člen 15(2) zakona o gospodarskih družbah). Prijavitelj lahko kazensko odgovarja, če prijava ni bila vložena zakonito ali če predloženi podatki niso točni.

Danski organ za podjetništvo ne preverja točnosti predloženih podatkov, temveč jih samo vpiše, in sicer ne glede na to, ali gre za ročni vpis ali vpis na strani Virk.dk.

Danski organ za podjetništvo lahko odškodninsko odgovarja za škodo, povzročeno z uporabo predloženih podatkov ali dokumentov, ki so netočni zaradi dejavnikov, kot je napaka pri obdelavi.

Sorodne povezave

Danski organ za podjetništvo

Osrednji poslovni register

Dansko ministrstvo za gospodarstvo in rast

Evropski poslovni register (EBR)

Zadnja posodobitev: 01/07/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.