Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščinamalteščina.
Swipe to change

Poslovni registri v državah EU

Nemčija

Na tej spletni strani najdete pregled registra družb v Nemčiji

Vsebino zagotavlja
Nemčija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Katere informacije ponuja register družb?

Nemški portal poslovnega registra (Handelsregister) za vse zvezne dežele vodi pravosodno ministrstvo dežele Severno Porenje-Vestfalija. Zagotavlja centraliziran dostop do vseh nemških lokalnih registrov družb, zadrug in partnerstev ter do obvestil registra.

Na portalu poslovnega registra so na voljo dodatne informacije v angleškem, francoskem, italijanskem, nizozemskem, poljskem, španskem in turškem jeziku, vendar je večina informacij, povezanih s portalom poslovnega registra, v nemščini.

Dodatne informacije o stečajih, računovodskih/finančnih poročilih in kapitalskem trgu najdete na spletni strani nemškega registra družb. Ta platforma je na voljo tudi v angleškem, francoskem, italijanskem in španskem jeziku, vendar so informacije registra večinoma v nemškem jeziku (informacije o kapitalskem trgu so deloma na voljo tudi v angleščini in drugih jezikih). Poleg tega je nemški register družb povezan s portalom poslovnega registra, tako da je podatke mogoče iskati po obeh registrih.

Ali je vpogled v register družb brezplačen?

Register družb omogoča brezplačno registracijo. Prav tako je brezplačno iskanje posameznih družb ter vpogled v objave in podatke o lastnikih družb. Vsaka poizvedba po podatkih, povezanih s posamezno številko iz registra (npr. aktualni izpisek, kronološki izpisek, historični izpisek ali seznam vseh povezanih dokumentov), stane 4,50 EUR (izpisek) oziroma 1,50 EUR (seznam vseh povezanih dokumentov).

Kako iskati po nemškem registru družb

Na spletni strani portala poslovnega registra sta glede na razpoložljive informacije na voljo dve vrsti iskanja (običajno iskanje in napredno iskanje). Iskanje je omogočeno tudi na spletni strani nemškega registra družb.

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

Člen 15 nemškega trgovinskega zakonika (Handelsgesetzbuch) vsebuje nacionalne določbe, na podlagi katerih se lahko tretje osebe v skladu s členom 3(5), (6) in (7) Direktive 2009/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim pododstavkom člena 48 Pogodbe, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti (UL L 258, 1.10.2009, str. 11), sklicujejo na dejstva, navedena v členu 2 te direktive.

V skladu s členom 15 velja naslednje: Družba lahko ugovarja tretji osebi samo z dejstvi, ki so vnesena in objavljena ali pa so bila tretjim osebam že znana (člen 15(1) nemškega trgovinskega zakonika). Tretja oseba mora dovoliti ugovor z uporabo pravilno vnesenih in objavljenih dejstev. Navedeno ne velja pri sodnih postopkih, ki se začnejo v 15 dneh od objave, če tretja oseba lahko dokaže, da ji dejstvo ni bilo znano in da ji tudi ni moralo biti znano (člen 15(3) nemškega trgovinskega zakonika).

Če je dejstvo, ki mora biti vpisano, objavljeno nepravilno, se tretja oseba lahko sklicuje na objavljeno dejstvo v razmerju do osebe, v imenu katere je to dejstvo moralo biti vpisano, razen če se je tretja oseba zavedala nepravilnosti (člen 15(3) nemškega trgovinskega zakonika).

Zgodovina nemškega registra družb

Vse informacije iz registra od leta 2007 dalje so na voljo v elektronski obliki.

Sorodne povezave

Portal nemškega poslovnega registra

Napredno iskanje

Običajno iskanje

Nemški register družb

Evropski poslovni register

Zadnja posodobitev: 10/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.