Izvirna jezikovna različica te strani latvijščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Poslovni registri v državah EU

Latvija

Ta oddelek vsebuje pregled latvijskega poslovnega registra.

Vsebino zagotavlja
Latvija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kateri podatki so v latvijskem poslovnem registru?

Register podjetij Republike Latvije (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) je latvijski javni organ, ki registrira podjetja, trgovce, njihove podružnice in predstavništva ter spremembe njihovih ustanovnih dokumentov in izvaja druge dejavnosti, določene v zakonodaji. Register podjetij registrira tudi podjetja, združenja in ustanove množičnih medijev, trgovinske zaveze, kontrolne deleže, sporazume o javno-zasebnem partnerstvu in dogovore o ureditvi premoženjskih razmerij med zakoncema, politične stranke, arbitražne organe, sindikate, verske organizacije in verske institucije ter postopke zaradi insolventnosti.

Ali je treba za vpogled v poslovni register plačati?

Da, v Latviji brezplačni spletni poslovni register ni na voljo.

Vendar je z uporabo funkcij iskanja na spletišču Registra podjetij mogoče brezplačno pridobiti naslednje osnovne informacije o pravnih subjektih, ki so registrirani v Registru podjetij:

 • vrsta pravne osebe,
 • statutarni sedež,
 • novo ali obstoječe ime ali trgovsko ime in predhodno registrirano ali zgodovinsko ime ali trgovsko ime,
 • registracijska številka,
 • identifikacijska oznaka upravičenca enotnega območja plačil v eurih (če je dodeljena),
 • datum registracije,
 • datum izbrisa pravne osebe iz registra (ali datum preoblikovanja, če je to razlog za izbris),
 • rok za registracijo verskih organizacij, ki se morajo ponovno registrirati,
 • pooblaščeni zastopniki.

Register podjetij Latvije omogoča brezplačno pridobitev naslednjih informacij o vseh registriranih pravnih osebah v obliki odprtih podatkov:

 • registracijska številka,
 • ime ali trgovsko ime subjekta,
 • vrsta pravne osebe,
 • v katerem registru je subjekt registriran,
 • datum registracije,
 • informacije o izbrisu pravne osebe iz registra ali njenem preoblikovanju,
 • datum izbrisa pravne osebe iz registra (ali datum preoblikovanja, če je to razlog za izbris),
 • statutarni sedež,
 • področje dejavnosti združenj, ustanov in sindikatov.

Te informacije so na voljo v podatkovnih formatih .csv, .txt ali .xlsx in so dostopne tukaj. Uporabnik lahko podatkovni format izbere v skladu z načrtovano uporabo. Podatki se dnevno posodabljajo.

Vsi vpisi v poslovnem registru se elektronsko objavijo na spletišču uradnega lista Latvijas Vēstnesis. Isti postopek se uporablja za objavo dokumentov, ki se predložijo ločeno.

Kako zahtevati podatke iz latvijskega poslovnega registra?

Register podjetij Republike Latvije zagotavlja informacije o vseh registriranih pravnih subjektih in pravnih dejstvih.

Informacije iz Registra podjetij je mogoče pridobiti s plačilom pristojbine in vložitvijo zahtevka za pridobitev informacij, in sicer osebno, po pošti ali po e-pošti na uradni e-naslov Registra v obliki elektronskega dokumenta z varnim elektronskim podpisom in digitalnim časovnim žigom. Zahtevek mora vključevati podrobnosti o plačilu Registru podjetij (dokument, ki potrjuje plačilo, kopija takega dokumenta ali izpis iz spletne banke). Ob vložitvi zahtevka za pridobitev informacij je treba navesti, v kakšni obliki jih želite prejeti (osebni prevzem, po pošti ali v elektronski obliki).

Na spletu je na portalu Latvija.lv mogoče pridobiti tudi podatke o pravnih ali fizičnih osebah ali o pravnih aktih (pogodbah). Informacije se pripravijo v 10 do 15 minutah. Po obdelavi zahtevka se uradni izpisek, opremljen z elektronskim žigom, prek spletišča pošlje na e-naslov vložnika. Elektronski žig potrjuje zanesljivost podatkov in njihovo skladnost z informacijami v registrih, ki jih vodi Register podjetij.

Cenik pristojbin je na voljo na spletu.

Kako zanesljivi so dokumenti, ki so vključeni v register?

Vsi vpisi v poslovni register se objavijo v uradnem listu Latvijas Vēstnesis in v elektronski obliki na spletišču uradnega lista https://www.vestnesis.lv/english. Isti postopek se uporablja za objavo dokumentov, ki se predložijo ločeno.

Tretje osebe se lahko na vpise v poslovni register sklicujejo šele po njihovi objavi v uradnem listu Latvijas Vēstnesis, razen če so bile zadevne informacije tretji osebi znane pred objavo. Vendar pa se na te informacije ni mogoče sklicevati v zvezi s pravnimi dejanji, opravljenimi v obdobju 15 dni od objave, če tretja stran lahko dokaže, da z objavljenimi informacijami ni bila in ni mogla biti seznanjena.

Če se informacije, ki se vnesejo v poslovni register, napačno zabeležijo ali objavijo, se tretja oseba v dobri veri lahko sklicuje na objavljene informacije, čeprav ne ustrezajo vnosom v poslovni register ali dejanskemu stanju. Vendar pa se tretja oseba ne more sklicevati na informacije, ki so bile napačno objavljene, če je za napako vedela.

Za podrobnejše informacije glej člen 12 zakona o trgovini (Komerclikums) (na spletišču http://likumi.lv/ta/en/en/id/5490 je na voljo tudi angleški prevod).

Kako stopiti v stik z latvijskim poslovnim registrom?

Kontaktni podatki:

Register podjetij Republike Latvije
Pērses iela 2
Riga
Latvija
LV 1011
Telefonska številka za informacije: 67031703 (na tej številki niso na voljo pravni nasveti)
Telefaks: 67031793
E-naslov: info@ur.gov.lv

Uradne ure so objavljene na spletu.

Zgodovina latvijskega poslovnega registra

Register podjetij Republike Latvije je bil ustanovljen 1. decembra 1990.

Povezave

Register podjetij Republike Latvije

Evropski poslovni register (dostop zagotavlja Lursoft)

Zadnja posodobitev: 12/07/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.