Izvirna jezikovna različica te strani litovščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Poslovni registri v državah EU

Litva

Ta razdelek vsebuje pregled litovskega registra pravnih oseb.

Vsebino zagotavlja
Litva
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kateri podatki so v litovskem registru pravnih oseb?

Podatki v litovskem registru pravnih oseb (Lietuvos juridinių asmenų registras), dokumenti, shranjeni v registru, in vse druge informacije, vpisane v register, so javni. Podatki in dokumenti o zasebnih in javnih pravnih osebah se hranijo v registru pravnih oseb. V registru je 26 različnih vrst pravnih oseb.

V register se vpišejo naslednji podatki: ime pravne osebe, matična številka, pravna oblika, pravni status, registrirani sedež pravne osebe, organi pravne osebe, člani upravnih organov (ime, priimek, identifikacijska številka, prebivališče) in partnerji, pooblaščeni za sklepanje pogodb v imenu pravne osebe, ter obseg njihovih pravic, podružnice in zastopništva, omejitve dejavnosti pravne osebe, prenehanje pravne osebe, poslovno leto, datumi sprememb dokumentov in podatkov v registru, informacije o fizičnih osebah, ki lahko sklenejo pogodbo v imenu pravne osebe, in drugi podatki, ki jih določa zakon.

Register pravnih oseb vsebuje tudi: dokumente o ustanovitvi pravnih oseb, odločitve organov pravne osebe, letna finančna poročila, ki jih predložijo gospodarske družbe, in druge dokumente, ki jih določa zakon.

Litovski register pravnih oseb upravlja in vzdržuje državni center za registre Registrų centras.

Ali je dostop do litovskega registra pravnih oseb brezplačen?

Po registru pravnih oseb je mogoče iskati brezplačno. Naslednje informacije o pravnih osebah so na voljo brezplačno:

  • matična številka,
  • ime,
  • registrirani sedež,
  • pravna oblika,
  • pravni status.

Za podrobnejše podatke o pravnih osebah se zaračuna pristojbina, dobijo pa se, če:

Litovski register pravnih oseb omogoča brezplačno preverjanje, ali je neko ime enako imenom drugih pravnih oseb, podružnic ali zastopništev ali imenom, ki so bila začasno vpisana v register.

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

Ko upravljavec registra vpiše spremembe podatkov ali informacij o pravnih osebah v register, se te spremembe objavijo najpozneje naslednji delovni dan, datum vpisa pa se objavi v elektronskem informacijskem glasilu.

Če upravljavec registra objavi izvlečke informacij ali podatkov ali kopije dokumentov iz registra, to pomeni, da so ti veljavni.

Kako iskati po litovskem registru pravnih oseb?

Pravne osebe lahko brezplačno iščete v registru na podlagi naslednjih meril:

  • matična številka,
  • ime,
  • zgodovinsko ime.

Registrirani uporabniki, ki so podpisali pogodbo o zagotavljanju storitev, lahko iščejo na podlagi naslednjih meril: matična številka, ime, fizična oseba, pravna oseba ali tuja pravna oseba.

Samopostrežni sistem omogoča iskanje pravnih oseb po matični številki, imenu in zgodovinskem imenu (za pravne osebe, ki so spremenile svoje ime).

Zgodovina litovskega registra pravnih oseb

Register pravnih oseb je bil vzpostavljen leta 2004, vanj pa so bili samodejno preneseni podatki o pravnih osebah iz predhodnih informacijskih sistemov od leta 1990.

Sorodne povezave

Register pravnih oseb

Zadnja posodobitev: 18/02/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.