Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Poslovni registri v državah EU

Luksemburg

Na tej strani lahko najdete informacije o možnostih vpogleda v poslovni register Luksemburga (Registre de Commerce et des Sociétés (RCS)).

Vsebino zagotavlja
Luksemburg
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kateri podatki so v poslovnem registru Luksemburga?

Poslovni register Luksemburga je uradna zbirka vseh fizičnih in pravnih oseb, ki opravljajo poslovno dejavnost ter drugih subjektov, na katere se nanaša spremenjeni zakon z dne 19. decembra 2002.

Poslovni register deluje pod okriljem Ministrstva za pravosodje. Upravljanje poslovnega registra je pravosodno ministrstvo zaupalo gospodarskemu interesnemu združenju Luxembourg Business Registers (prej GIE RCSL), ki ga sestavljajo država, gospodarska zbornica (Chambre de Commerce) in obrtna zbornica (Chambre des Métiers).

Cilj poslovnega registra je:

 • zagotoviti ugotavljanje istovetnosti pravnih in fizičnih oseb, katerih registracija ali vpis se zahteva z zakonom, namreč z vodenjem trajnega registra,
 • zagotoviti večjo varnost poslov,
 • obveščati tretje osebe.

Poslovni register zbira dve vrsti podatkov:

 • opisne in pravne podatke, kot so ime podjetja ali firma, dejavnost družbe, lastniški kapital, sestava upravnega sveta, revizor, pooblaščenci in ostali podatki te vrste,
 • letne računovodske izkaze.

Kontaktni podatki

Naslov pisarn

Poštni naslov

Odpiralni čas po dnevih/urah

14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg - Kirchberg

Telefon: +352 264281

Telefaks: +352 26428555

E-naslov: helpdesk@lbr.lu

LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS
L-2961 Luxembourg

od ponedeljka do petka od 9h do 12h in od 13.30 do 16h


Ali je dostop do poslovnega registra brezplačen?

Vpogled v dokumentacijo v prostorih poslovnega registra je brezplačen.

Določene informacije so na voljo brezplačno na spletišču Luxembourg Business Registers:

 • številka vpisa v poslovni register,
 • datum vpisa,
 • ime,
 • pravna oblika,
 • sedež pravne osebe ali naslov fizične osebe,
 • seznam dokumentov, vloženih od februarja 2006.

Proti plačilu je mogoče pridobiti:

 • izpis, ki predstavlja posodobljen povzetek podatkov, ki jih mora neka oseba, vpisana v poslovni register, vložiti v poslovni register,
 • elektronski overjen prepis dokumentov, vloženih v poslovnem registru.

Seznam veljavnih tarif je na voljo na spletu v oddelku „splošne informacije o tarifah“ (informations générales-Tarifs).

Kako iskati po poslovnem registru Luksemburga?

Poizvedbe je mogoče opraviti na internetni strani Luxembourg Business Registers prek portala, namenjenega poslovnemu registru, in sicer na podlagi:

 • imena (ali dela imena) ali
 • registracijske številke vpisane pravne ali fizične osebe.

Spletni iskalnik nato prikaže seznam imen, ki ustrezajo iskanemu vnosu.

S klikom na prikazano ime osebe se brezplačno pojavijo naslednje informacije:

 • številka vpisa v poslovni register,
 • datum vpisa,
 • ime,
 • pravna oblika,
 • sedež pravne osebe.

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

V skladu s členom 19(3) spremenjenega zakona z dne 19. decembra 2002 o poslovnem registru ter računovodstvu in letnih računovodskih izkazih podjetij (loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises) imajo dokumenti in izvlečki iz dokumentov učinek proti tretjim osebam šele od datuma objave v Elektronski zbirki družb in združenj (Recueil électronique des sociétés et associations – RESA), razen če družba lahko dokaže, da so bile zadevne tretje osebe z njimi seznanjene že prej. Tretje osebe se kljub temu lahko sklicujejo na dokumente in izvlečke iz dokumentov, ki še niso bili objavljeni.

Družba se pri transakcijah, ki so opravljene pred šestnajstim dnevom od objave, ne sme sklicevati na dokumente in izvlečke iz dokumentov proti tretjim osebam, ki dokažejo, da jih niso mogle poznati.

V primeru neskladnosti med vloženim besedilom in besedilom, objavljenem v RESA, se tretje osebe na slednjega ne morejo sklicevati. Vseeno pa se tretje osebe na tako besedilo lahko sklicujejo, če družba ne more dokazati, da so bile seznanjene z vloženim besedilom.

Zgodovina poslovnega registra Luksemburga

Poslovni register obstaja že od leta 1909.

Od leta 2003 deluje pod okriljem Ministrstva za pravosodje, upravlja pa ga gospodarsko interesno združenje Luxembourg Business Registers. Od takrat je bil popolnoma informatiziran.

Dokumenti, vloženi v poslovni register od 1. januarja 2006, se sistematično digitalizirajo in so na voljo za elektronski vpogled na internetni strani.

Dokumenti, vloženi v poslovni register vse od njegove ustanovitve leta 1909, se digitalizirajo in so javnosti na voljo, ko so pripravljeni.

Poslovni register sedaj nudi popoln vpogled po elektronski poti.

Sorodne povezave

Luxembourg Business Registers

Zadnja posodobitev: 10/01/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.