Izvirna jezikovna različica te strani malteščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Poslovni registri v državah EU

Malta

Ta razdelek vsebuje pregled poslovnega registra Malte.

Vsebino zagotavlja
Malta
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kateri podatki so v malteškem poslovnem registru?

Malteški poslovni register vsebuje splošne informacije o gospodarskih družbah na Malti.

Register je del Malteškega organa za finančne storitve, ki je pravno odgovoren za posodabljanje nacionalnega registra gospodarskih družb. Spletišče Malteškega organa za finančne storitve zagotavlja informacije o zakonodaji o finančnih storitvah, vključno z:

  • zakoni parlamenta in relevantnimi pravnimi obvestili (s povezavami na malteško ministrstvo za pravosodje, kulturo in lokalno samoupravo),
  • predpisi,
  • dovoljenji,
  • okrožnicami,
  • brošurami,
  • obvestili in
  • drugimi informacijami, ki jih je izdal Malteški organ za finančne storitve, skupaj z gradivom, ki se navezuje na ureditev finančnih storitev na Malti.

Ali je dostop do malteškega poslovnega registra brezplačen?

Splošne informacije o malteškem poslovnem registru so javnosti na voljo brezplačno, dostop do nekaterih rubrik spletišča pa je za uporabnike plačljiv.

Javnost lahko brezplačno dostopa tudi do spletišča Malteškega organa za finančne storitve.

Kako iskati po malteškem poslovnem registru?

Registrirani uporabniki spletnega sistema registra lahko brezplačno dostopajo do podatkovne zbirke registra. Ni vam treba plačati naročnine, da postanete registrirani uporabnik. Prenašanje dokumentov o posameznih družbah s spleta je plačljivo, vendar lahko uporabniki poizvedbe v podatkovni zbirki opravljajo brezplačno. Tako lahko vsakdo poišče gospodarsko družbo z vnosom njenega imena ali dela imena oziroma matične številke. Druge brezplačno dostopne informacije vključujejo registrirani sedež družbe ter imena njenih direktorjev, tajnikov družbe in delničarjev.

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

Zakon o gospodarskih družbah iz leta 1995, poglavje 386 Zakonodaje Malte, je glavni zakon, ki ureja družbe z omejeno odgovornostjo, vpisane na Malti, in vsebuje določbe, ki tretjim osebam omogočajo, da se sklicujejo na dokumente in druge podatke iz registra.

Vsi dokumenti in uradna obvestila, ki jih predložijo gospodarske družbe za vpis, so podpisani/potrjeni s podpisom direktorja ali sekretarja družbe. Dokumente in uradna obvestila uradnik registra gospodarskih družb prejme v dobri veri. Podpisana oseba je odgovorna za vsebino dokumenta. Dajanje lažnih izjav v dokumentih, namenjenih predložitvi javnim organom, z namenom pridobitve koristi ali ugodnosti sebi ali komu drugemu je na Malti kaznivo dejanje.

Zgodovina malteškega poslovnega registra

Pravo gospodarskih družb je bilo na Malti uvedeno z odlokom o trgovinskih partnerstvih iz leta 1962. Register je bil prvotno v pristojnosti vladnega ministrstva za trgovino. Po uvedbi novega zakona o gospodarskih družbah leta 1995 je register leta 1997 postal del Malteškega organa za finančne storitve. Vsi registrirani dokumenti o obstoječih družbah so bili skenirani in za vsako družbo je bila oblikovana elektronska datoteka. Dostop na daljavo do podatkovne zbirke družb in v njej arhiviranih dokumentov je bil sprva mogoč prek sistema neposrednega dohodnega klica (dial-in), leta 2000 pa je bil izveden prehod na internet. Konec leta 2004 je bil uveden nov, spletni sistem, elektronsko arhiviranje z uporabo digitalnega podpisa pa je bilo uvedeno leta 2006.

Sorodne povezave

Malteški register gospodarskih družb

Malteški organ za finančne storitve

Spletišče ministrstva za pravosodje, kulturo in lokalno samoupravo

Zadnja posodobitev: 04/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.