Poslovni registri v državah EU

Nizozemska

Ta razdelek vsebuje pregled nizozemskega poslovnega registra.

Vsebino zagotavlja
Nizozemska

Kateri podatki so v nizozemskem poslovnem registru?

Nizozemski poslovni register ima v lasti in upravlja nizozemska gospodarska zbornica (Kamer van Koophandel), ki jo je vlada pooblastila z zakonom o poslovnem registru.

Register omogoča pregled nad vsemi relevantnimi (pravnimi) informacijami o vseh gospodarsko pomembnih družbah in pravnih osebah na Nizozemskem. V register so vpisane vse gospodarske družbe in pravne osebe. Mednje spadajo:

 • gospodarske družbe (družbe z omejeno odgovornostjo in delniške družbe: BV in NV),
 • samostojni podjetniki,
 • združenja,
 • fundacije,
 • samostojni poklici (npr. odvetniki, zdravniki, umetniki),
 • združenja lastnikov,
 • cerkve,
 • vladne službe.

Količina podatkov v registru je odvisna od pravne oblike organizacije. Najpomembnejši registrirani podatki so:

 • (zakonito registrirano) ime,
 • druga poslovna imena,
 • pravna oblika in registrirani sedež,
 • naslovi,
 • direktorji,
 • pooblaščene osebe,
 • zaposleni,
 • podatki o poslovnih enotah,
 • kontaktni podatki,
 • navedba dejavnosti (v skladu s klasifikacijo NACE).

Po nizozemskem pravu so informacije v registru veljavne (in zavezujoče za tretje osebe), razen če je navedeno drugače. Obveznost registracije (vključno z vpisom vsakršnih sprememb) imajo gospodarske družbe same. Vsaka sprememba mora biti vpisana v enem tednu od nastanka.

Vpis v poslovni register ni del postopka ustanavljanja podjetja na Nizozemskem. S pravnega vidika lahko podjetje na Nizozemskem obstaja, ne da bi bilo registrirano. To je sicer protizakonito, vendar lahko obstaja in posluje tudi tako podjetje.

Nizozemske delniške družbe in družbe z omejeno odgovornostjo morajo v poslovni register vložiti tudi letno poročilo. Večina jih mora vložiti samo bilanco stanja, velika podjetja pa morajo vložiti tudi izkaz poslovnega izida.

Ali je dostop do nizozemskega poslovnega registra brezplačen?

Osnovne informacije, kot so kontaktni podatki, številka pri gospodarski zbornici in številka poslovne enote, so dostopne brezplačno prek spletišča gospodarske zbornice. Za druge vrste informacij, kot so uradni izpiski, računovodski izkazi in drugi dokumenti, se plača nadomestilo. Pregled tarif je na voljo na spletišču gospodarske zbornice.

Lahko si prenesete tudi brezplačno aplikacijo poslovnega registra gospodarske zbornice. Ta aplikacija vam omogoča, da iz poslovnega registra pridobite preproste informacije.

Kako zanesljivi so dokumenti v nizozemskem poslovnem registru?

Na informacije v poslovnem registru se lahko vsakdo zanese, saj poslovni register vsebuje verodostojne podatke. Kakovost podatkov je zagotovljena na način, da se lahko uporabnik nanje zanese. Lastnik podjetja je odgovoren za podatke o podjetju, ki so navedeni v poslovnem registru. Podjetja, vpisana v poslovni register, morajo sporočiti vsako spremembo teh informacij. Če takih sprememb ne sporočijo, veljajo informacije, ki so v poslovnem registru. Gre za tako imenovano varstvo tretjih oseb. Tretje osebe, ki ravnajo v dobri veri, se lahko zanesejo na podatke v registru.

Kako iskati po nizozemskem poslovnem registru?

nizozemskem poslovnem registru lahko iščete po:

 • poslovnem imenu,
 • uradni številki pri gospodarski zbornici,
 • naslovu,
 • območju poštne številke.

Zgodovina nizozemskega poslovnega registra

Najstarejše informacije so iz časa ustanovitve registra (1920). Podatki so na voljo tudi za starejša podjetja.

Sorodne povezave

Evropski poslovni register

gospodarska zbornica

nizozemski poslovni register

Zadnja posodobitev: 18/10/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.