Izvirna jezikovna različica te strani švedščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Poslovni registri v državah EU

Švedska

Ta razdelek vsebuje pregled poslovnega registra Švedske.

Vsebino zagotavlja
Švedska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kateri podatki so v švedskem poslovnem registru?

Švedski urad za registracijo gospodarskih družb vodi več registrov, ki vsebujejo podatke o podjetjih (tj. vpisanih družbah). Dostop do podatkov iz registrov je na voljo prek spletnega iskalnika in pri švedskem uradu za registracijo gospodarskih družb.

Za te registre se v nadaljevanju uporablja poimenovanje švedski poslovni register.

Švedski poslovni register vsebuje na primer naslednje podatke:

 • imena in naslove družb,
 • matično številko,
 • podatke o odgovornih osebah (vključno s člani upravnega odbora),
 • letne računovodske izkaze,
 • statute družb,
 • potrdila o vpisu v register,
 • podatke o stečaju.

Lastnik in upravljavec registra je švedski urad za registracijo gospodarskih družb.

Ali je dostop do švedskega poslovnega registra brezplačen?

Podatki v švedskem poslovnem registru so dostopni brezplačno po telefonu pri švedskem uradu za registracijo gospodarskih družb. Izdajo izpiska iz registra je običajno treba plačati.

Spletni iskalnik zagotavlja brezplačen dostop do podatkov o imenu družbe, matični številki in statusu. Naslednje dodatne storitve so plačljive in na voljo samo registriranim uporabnikom:

 • podatki o odgovornih osebah (vključno s člani upravnega odbora),
 • letni računovodski izkazi,
 • statuti družb,
 • potrdila o vpisu v register,
 • podrobnejše informacije o stečaju in likvidaciji.

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

Podatki o švedskih delniških družbah se objavijo v skladu s členom 2 Direktive 2009/101/ES.

Novo vpisane švedske delniške družbe in vsakršne spremembe v zvezi z njimi se vpišejo pri švedskem uradu za registracijo gospodarskih družb.

Člen 2 Direktive 2009/101/ES določa, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev obveznosti družb, da objavijo določene dokumente in podatke. Člen 3a(2) tudi določa, da države članice posredujejo informacije, ki so potrebne za objavo na evropskem portalu e-pravosodje.

Na Švedskem so vpisani podatki objavljeni v švedskem uradnem listu (Post- och Inrikes Tidningar).

Dodatne informacije o švedskih gospodarskih družbah so na voljo na spletišču švedskega urada za registracijo gospodarskih družb: http://www.bolagsverket.se/en.

Do švedskega uradnega lista se lahko dostopa na spletišču švedskega urada za registracijo gospodarskih družb: http://www.bolagsverket.se/en.

Kako iskati po švedskem poslovnem registru?

Vsakdo, ki želi podatke iz registra, lahko pri švedskem uradu za registracijo gospodarskih družb za to zaprosi po pošti, elektronski pošti ali telefonu.

Iskalnik omogoča iskanje po imenu družbe in matični številki. Naslednji podatki so plačljivi in na voljo samo registriranim uporabnikom:

 • podatki o odgovornih osebah (vključno s člani upravnega odbora),
 • letni računovodski izkazi,
 • statuti družb,
 • potrdila o vpisu v register,
 • podrobnejše informacije o stečaju in likvidaciji.

Zgodovina švedskega poslovnega registra

Podatki se v registru shranjujejo od leta 1897. Odvisno od vrste podatkov se digitalizirajo od leta 1982. Od leta 2002 se vsi podatki, vpisani v register, pretvorijo v digitalno obliko.

Uporabne povezave

Evropski poslovni register (EBR)

Zadnja posodobitev: 09/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.