Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på maltesiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Företagsregister i EU-länderna

Malta

Här hittar du en översikt över Maltas företagsregister.

Innehåll inlagt av
Malta
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vad innehåller det maltesiska företagsregistret?

Maltas företagsregister innehåller allmän information om företag på Malta.

Registret sköts av Maltas myndighet för finansiella tjänster (MFSA), som enligt lag är skyldig att hålla det nationella företagsregistret aktuellt. På myndighetens webbplats finns bland annat följande information om lagstiftningen för finansiella tjänster:

Är tillgången till företagsregistret gratis?

Allmän information om företagsregistret är gratis, men det finns också delar som är avgiftsbelagda.

MFSA:s webbplats är helt gratis.

Så söker du i företagsregistret

Registrerade användare har fri tillgång till registrets databas. Du behöver inte betala något för att registrera dig som användare. Det kostar pengar att ladda ner handlingar om enskilda företag, men den allmänna informationen i databasen är gratis. Alla kan alltså söka på ett företag genom att ange hela eller en del av företagets namn, eller företagets organisationsnummer. Uppgifter om företagets registrerade huvudkontor och namn på chefer, styrelse och aktieägare är också kostnadsfria.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Aktiebolag som är registrerade på Malta omfattas av bolagslagen från 1995 (kapitel 386 i Laws of Malta). Där finns bestämmelser som garanterar att tredje parter kan förlita sig på handlingar och andra uppgifter i registret.

Alla handlingar och uppgifter som företagen lämnar in vid registreringen är undertecknade/bestyrkta av en direktör eller administrativ chef i företaget. Företagsregistret tar emot handlingarna och uppgifterna i god tro. Den företrädare för företaget som står som undertecknare är också ansvarig för handlingarnas innehåll. På Malta är det ett brott att ange oriktiga uppgifter i handlingar som är ställda till myndigheter i syfte att vinna fördelar eller vinster för sig själv eller andra.

Företagsregistrets historia

Företagslagstiftningen infördes på Malta genom Commercial Partnerships Ordinance från1962. Registret hörde ursprungligen till handelsministeriet, men flyttades över till Maltas myndighet för finansiella tjänster 1997 efter det att den nya företagslagen införts 1995. Alla registrerade handlingar över befintliga företag skannades in och man upprättade en elektronisk fil för varje företag. Till en början gick det att koppla upp sig till företagsdatabasen genom ett system med direktuppringning, men det uppgraderades till internet 2000. I slutet av 2004 infördes ett nytt webbaserat system och 2006 blev det möjligt att göra elektroniska registreringar med hjälp av elektroniska signaturer.

Länkar

Maltas företagsregister

Maltas myndighet för finansiella tjänster

Ministeriet för rättsliga frågor, kultur och lokalstyre

Senaste uppdatering: 04/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.