Кадастри и имотни регистри

Поземлените регистри са много важен източник на информация поради правния си характер.

Поземлените регистри улесняват свързаните с поземлени въпроси административни задължения на гражданите, юристите, държавните власти, частните дружества и други заинтересовани страни. Официалната информация от регистрите е обществено достъпна (в повечето държави-членки на ЕС) за банки, кредитори, бизнес партньори и потребители, с цел да се увеличи прозрачността и правната сигурност на пазарите в Европейския съюз.

В съответните подразделения на уебстраниците  можете да намерите повече информация относно поземлените регистри на европейско равнище и  националните поземлени регистри.

Последна актуализация: 08/10/2020

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.